Pedagogický sbor

 Pedagogický pracovník  Vyučované předměty E-mail
Bečicová Žaneta Odborný výcvik – Kadeřník becicovahssilherovice.cz
Buchtová Jana Bc. Odborný výcvik – Gastronomie buchtovahssilherovice.cz
Dlouhá Milena PaedDr. všeobecně vzdělávací předměty,
vedoucí PK – Eko, CR
dlouhahssilherovice.cz
Fojtíková Helena Bc. Odborný výcvik – Gastronomie fojtikovahssilherovice.cz
Fulneček Jan Mgr. všeobecně vzdělávací předměty fulnecekhssilherovice.cz
Fulnečková Jana Odborný výcvik – Gastronomie fulneckovahssilherovice.cz
Fulnečková Karla Mgr. všeobecně vzdělávací předměty,
vedoucí PK – CJ
fulneckovakarlahssilherovice.cz
Galejová Jana Ing. odborné předměty galejovajhssilherovice.cz
Galejová Lenka Mgr. všeobecně vzdělávací předměty,
vedoucí PK – M, VT, přír. V
galejovahssilherovice.cz
Gregořicová Darja Mgr. všeobecně vzdělávací předměty,
vedoucí PK – ČJL a spol. V
gregoricovahssilherovice.cz
Havrlantová Dagmar Mgr. všeobecně vzdělávací předměty
knihovna školy
havrlantovahssilherovice.cz
Jendryščík Radek Mgr. všeobecně vzdělávací předměty jendryscikhssilherovice.cz
Křesťan Libor externí, Trenér GOP krestanhssilherovice.cz
Lackovičová Jana Mgr. odborné předměty lackovicovahssilherovice.cz
Marková Petra Mgr. všeobecně vzdělávací předměty markovahssilherovice.cz
Měchová Marie Ing. ředitelka školy mechovahssilherovice.cz
Míčková Anežka Odborný výcvik – Cukrář mickovahssilherovice.cz
Miketová Eva Odborný výcvik – gastro miketovahssilherovice.cz
Niedermeierová Marcela Mgr. všeobecně vzdělávací předměty
výchovný poradce a metodik prevence
niedermeierovahssilherovice.cz
Pfeiferová Jitka Mgr. odborné předměty pfeiferovahssilherovice.cz
Pink René externí, Trenér GOP pinkhssilherovice.cz
Popelková Barbora Mgr. všeobecně vzdělávací předměty popelkovahssilherovice.cz
Rousová Jana Ing. odborné předměty rousovahssilherovice.cz
Rozhonová Šárka Mgr. všeobecně vzdělávací předměty
zástupkyně ředitelky školy pro teor. vyučování
rozhonovahssilherovice.cz
Schullová Marcela Mgr. všeobecně vzdělávací předměty,
koordinátor ŠVP
schullovahssilherovice.cz
Seidlerová Věra Mgr. všeobecně vzdělávací předměty seidlerovahssilherovice.cz
Stachurová Iveta Mgr. odborné předměty, vedoucí PK – gastro stachurovahssilherovice.cz
Suchánek David Mgr. všeobecně vzdělávací předměty
správce www stránek a fb školy
suchanekhssilherovice.cz
Suknarovská Kristýna Mgr. všeobecně vzdělávací předměty suknarovskahssilherovice.cz
Svěntková Barbora Vychovatelka DM sventkovahssilherovice.cz
Škapová Lucie Mgr. všeobecně vzdělávací předměty,
vedoucí PK – TV
skapovahssilherovice.cz
Tomanová Dagmar Ing. odborné předměty tomanovahssilherovice.cz
Vítková Pavla Odborný výcvik – Kosmetické služby vitkovahssilherovice.cz
Volejničková Diana Ing. všeobecně vzdělávací předměty
zástupkyně ředitelky školy pro prak. vyučování
volejnickovahssilherovice.cz

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.