Warning: include(styl08.css): failed to open stream: No such file or directory in /srv/www/htdocs/www/obory/obor.php on line 11 Warning: include(): Failed opening 'styl08.css' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php5:/usr/share/php5/PEAR') in /srv/www/htdocs/www/obory/obor.php on line 11 SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. - 65-51-H/01 Kuchař - číšník
Warning: include(hlavicka08.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/www/htdocs/www/obory/obor.php on line 30 Warning: include(): Failed opening 'hlavicka08.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php5:/usr/share/php5/PEAR') in /srv/www/htdocs/www/obory/obor.php on line 30

Warning: include(menu08.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/www/htdocs/www/obory/obor.php on line 35 Warning: include(): Failed opening 'menu08.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php5:/usr/share/php5/PEAR') in /srv/www/htdocs/www/obory/obor.php on line 35

Kuchař - číšník

65-51-H/01

PIC
Typtříletý obor vzdělání s výučním listem
Měsíční školné300,00 Kč
Délka studia v letech3
Způsob zakončení studiaZavěrečná zkouška ( výuční list v oboru)
Soubory ke staženípdfpdf
Výňatek ze ŠVP oborupdf

Učební obor Kuchař - číšník pro pohostinství nabízí vzdělání orientované na veřejné stravování, ve kterém se klade důraz na odbornou přípravu, včetně praktické části, která probíhá pod vededím mistrů odborného výcviku v naší školní jídelně a následně pak v předních restauracích na území Moravy a ve Slezska.

Během studia mají frekventanti možnost navštěvovat barmanské kurzy, kurzy tance a společenského chování. S mistry odborného výcviku se účastní četných gastronomických soutěží s mezinárodní prestiží, ve kterých se velmi dobře umísťují.

Studium je tříleté, ukončené závěrečnou zkouškou se získáním výučního listu v oboru. Po ukončení tříletého studia je možnost pokračovat v dvouletém denním nástavbovém maturitním studiu Společné stravocání na naší škole.

V rámci tělesné výchovy mají studenti 1. ročníku možnost absolvovat lyžařský kurz. Odborný výcvik a teoretické vyučování se z organizačních důvodů střídají v 14-ti denních cyklech. Žák je tedy 14 dní na odborném výcviku a dalších 14 dní probíhá teoretická výuka.

Všichni uchazeči předloží v přihlášce ke studiu lékařské potvrzení o zdravitní způsobilosti na příslušný obor a k výkonu zvoleného povolání.


Předmět1.ročník2.ročník3.ročník
Komunikace v českém jazyce111
Cízí jazyk 1222
Cizí jazyk 211,51,5
Estetiská výchova10,50,5
Občanský a právní základ111
Základy přírodních věd21-
Matematika111
Tělesná výchova111
Práce s počítačem111
Ekonomika111
Potraviny a výživa211
Technologie1,522,5
Stolničení1,52,53
Psychologie a komunikace-11
Odborný výcvik1517,517,5


Cizí jazyk 1 - pokračování ve studiu cizího jazyka, který uchazeč studuje na základní škole.
Cizí jazyk 2 - u vybraných oborů studium druhého cizího jazyka, který je odlišný od předmětu Cizí jazyk 1. Možnost výběru z Anglického jazyk, Německého jazyka, Španělského jazyka.
V rámci jazykového vzdělání je žákům také nabízena možnost studovat cizí jazyk jako nepovinný předmět - Španělský jazyk, Ruský jazyk, Italský jazyk, Polský jazyk.

Warning: include(pata08.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/www/htdocs/www/obory/obor.php on line 107 Warning: include(): Failed opening 'pata08.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php5:/usr/share/php5/PEAR') in /srv/www/htdocs/www/obory/obor.php on line 107