Stravování

Objednávka stravyJídlo si můžeze objednat kliknutím na toto tlačítko

Informace ke stravování pro žáky SŠHGaS Šilheřovice, s.r.o.

stravování – informace pro studenty.pdf

Zálohu na stravné lze také hradit bezhotovostně na účet školy vedený u Komerční banky a.s., č. účtu 66602821/0100, v.s. 99988999, s.s. = číslo strávníka (toto číslo sdělí účtárna školy na tel.č. 595054106, kl.111).

 

Informace ke stravování pro žáky ZŠ Šilheřovice

stravování – informace pro rodiče žáků ZŠ.pdf

Přihláška ke školnímu stravování.pdf

Odhláška ze školního stravování.pdf

Vnitřní řád školní jídelny.pdf

Průvodní dopis Ministerstva zdravotnictví České republiky.pdf

Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke Spotřebnímu koši.pdf

 

Upozornění pro rodiče žáků ZŠ Šilheřovice

Obědy lze objednávat a odhlašovat do 10,00 hod předcházejícího dne, vyjímkou je pondělí, kdy lze objednat a odhlásit oběd vždy v pátek do 10,00 hod.

Pokud je ve stravovacím systému vložen „čaj se sirupem“, je možno oběd již objednat, lze takto objednat stravu na celý měsíc dopředu najednou (oběd je objednán, pokud se objeví symbol příboru).

 

Informace ke stravování pro externí strávníky

stravování – informace pro externí strávníky.pdf

 

Jídelní Iístek od 26.2.2018 do 2.3.2018

Jídelní lístek pro žáky a zaměstnance SŠHGaS SČMSD Šilheřovice od 26.2. do 2.3.2018.pdf

Jídelní lístek pro žáky ZŠ Šilheřovice od 26.2. do 2.3.2018.pdf

Jídelní lístek pro extérní strávníky od 26.2. do 2.3.2018.pdf

Jídelní lístek pro nosiče od 26.2. do 2.3.2018.pdf

 

 

 

 

Jídelní Iístek od 19.2.2018 do 23.2.2018

Jídelní lístek pro žáky a zaměstnance ŠŠHGaS SČMSD Šilheřovice od 19.2. do 23.2.2018.pdf

Jídelní lístek pro žáky ŽŠ Šilheřovice od 19.2. do 23.2.2018.pdf

Jídelní lístek pro extérní strávníky od 19.2. do 23.2.2018.pdf

Jídelní lístek pro nosiče od 19.2. do 23.2.2018.pdf

 

 

 

Změna jídelníčků vyhrazena

 

Alergeny

seznam alergenů.pdf

čísleník alegrenů.pdf

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.