Stravování

Objednávka stravyJídlo si můžeze objednat kliknutím na toto tlačítko

 

Informace ke stravování pro žáky SŠHGaS Šilheřovice, s.r.o.

stravování – informace pro studenty.pdf

Zálohu na stravné lze také hradit bezhotovostně na účet školy vedený u Komerční banky a.s., č. účtu 66602821/0100, v.s. 99988999, s.s. = číslo strávníka (toto číslo sdělí účtárna školy na tel.č. 595054106, kl.111).

 

Informace ke stravování pro žáky ZŠ Šilheřovice

stravování – informace pro rodiče žáků ZŠ.pdf

Přihláška ke školnímu stravování.pdf

Odhláška ze školního stravování.pdf

Vnitřní řád školní jídelny.pdf

Průvodní dopis Ministerstva zdravotnictví České republiky.pdf

Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke Spotřebnímu koši.pdf

 

Upozornění pro rodiče žáků ZŠ Šilheřovice

Obědy lze objednávat a odhlašovat do 10,00 hod předcházejícího dne, vyjímkou je pondělí, kdy lze objednat a odhlásit oběd vždy v pátek do 10,00 hod.

Pokud je ve stravovacím systému vložen „čaj se sirupem“, je možno oběd již objednat, lze takto objednat stravu na celý měsíc dopředu najednou (oběd je objednán, pokud se objeví symbol příboru).

 

Informace ke stravování pro externí strávníky

stravování – informace pro externí strávníky.pdf

 

Jídelní Iístek od 27.11.2017 do 1.12.2017

jídelní lístek pro žáky a zaměstnance SŠHGaS SČMSD Šilheřovice od 27.11. do 1.12.2017.pdf

jídelní lístek pro žáky ZŠ Šilheřovice od 27.11. do 1.12.2017.pdf

jídelní lístek pro extérní strávníky od 27.11. do 1.12.2017.pdf

jídelní lístek pro nosiče od 27.11. do 1.12.2017.pdf

 

Jídelní Iístek od 20.11.2017 do 24.11.2017

jídelní lístek pro žáky a zaměstnance SŠHGaS SČMSD Šilheřovice od 20.11. do 24.11.2017.pdf 

jídelní lístek pro žáky ZŠ Šilheřovice od 20.11. do 24.11.2017.pdf

jídelní lístek pro extérní strávníky od 20.11. do 24.11.2017.pdf

jídelní lístek pro nosiče od 20.11. do 24.11.2017.pdf

Změna jídelníčků vyhrazena

 

Alergeny

seznam alergenů.pdf

čísleník alegrenů.pdf

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.