Rozvrhy

KALENDÁŘ ROZVRHOVÝCH CYKLŮ

18.06.2018 22.06.2018 Rozvrhový týden B Rozvrh tohoto týdne
25.06.2018 29.06.2018 Rozvrhový týden A Rozvrh tohoto týdne

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.