Rozvrhy

KALENDÁŘ ROZVRHOVÝCH CYKLŮ

14.05.2018 18.05.2018 Rozvrhový týden A Rozvrh tohoto týdne
21.05.2018 25.05.2018 Rozvrhový týden B Rozvrh tohoto týdne
28.05.2018 01.06.2018 Rozvrhový týden A Rozvrh tohoto týdne
04.06.2018 08.06.2018 Rozvrhový týden B Rozvrh tohoto týdne
11.06.2018 15.06.2018 Rozvrhový týden A Rozvrh tohoto týdne
18.06.2018 22.06.2018 Rozvrhový týden B Rozvrh tohoto týdne
25.06.2018 29.06.2018 Rozvrhový týden A Rozvrh tohoto týdne

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.