Motivační stipendium

Žáci s průměrem 1,00 neplatí školné.
Žáci s průměrem do 1,20 platí 50% školného.

Průměr je vyhodnocován každé pololetí, sleva na školném se týká následujícího pololetí.

 

Žáci 1. ročníku oboru K-Č, Cukrář neplatí školné.

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.