Kosmetické služby

  • Délka studia v letech: 4
  • Způsob ukončení: Maturitní zkouška
  • Mesíční školné: 500,- Kč, ve školním roce 2018/2019 žáci 1. ročníku  bez školného
  • Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/19: Posuzován je průměrný prospěch za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy.
    Jednotné přijímací zkoušky pro tento obor se konají z jazyka českého a literatury a matematiky.

Obor nabízí vzdělání ve čtyřletém studijním oboru zabývajícím se péčí o kůži a pleť. Teoretická příprava klade důraz na znalosti lidského těla, stavbu kůže. Důraz je rovněž kladen na znalost cizích jazyků nejen pro dorozumění, ale hlavně pro manipulaci se zahraničními kosmetickými přípravky a jejich speciální použití.

02
 

Odborná praktická část je zajištěna kosmetickými salóny školy, se zaměřuje na klasické i módní trendy líčení, ošetřování a očistu kůže, ostatní kosmetické úpravy obličeje a ošetření nehtů pod vedením předních odborníků regionu.

01

RSO_0043 

Název oboru Kosmetické služby
Kód oboru 69-41-L/01
Typ oboru Čtyřletý obor vzdělání s maturitou
Délka studia v letech 4
Způsob ukončení Maturitní zkouška
Název RVP pro oboru 69-41-L/01 Kosmetické služby (č. j. 12 698/2007-23)
Mesíční školné 500,- Kč, ve školním roce 2018/2019 žáci 1. ročníku  bez školného
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/18 Posuzován je průměrný prospěch za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy.
Jednotné přijímací zkoušky pro tento obor se konají z jazyka českého a literatury a matematiky.
Zdravotní způsobilost ke studiu oboru Zdravotní způsobilost je stanovena vyhláškou č. 671/2004 Sb. a nařízením vlády č 211/2010 Sb. Dle přílohy č. 2 tohoto nařízení není obor vhodný pro uchazeče, kteří spadají do působnosti odstavce 1, 4, 7a, 9 a 26.

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.