Projekt „Zvýšení kvality vzdělávání ve Střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb Šilheřovice“

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Škola v rámci čerpání  dotací z fondů EU realizuje projekt „Zvýšení kvality vzdělávání ve Střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb Šilheřovice“

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je vybudování dvou odborných učeben Cukrárny a Jazykové laboratoře, zajištění konektivity školy a zřízení bezbariérového přístupu do budovy školy a odborných učeben.

Cíle projektu: Hlavní cíl projektu: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro výuku žáků v klíčových kompetencích na střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb.
Dílčí cíle, které povedou k dosažení hlavního cíle:
– Vybudování odborné učebny Cukrárna
– Vybudování odborné učebny Jazyková laboratoř
– Zajištění konektivity školy
– Vybudování bezbariérového přístupu

Výsledky projektu: Výstupem projektu bude kvalitní výukové zázemí s modernizovanými a nově vybavenými prostory pro výuku, čímž dojde také ke zvýšení zájmu žáků o tyto obory. V prostorách školy bude také zajištěna kvalitní vnitřní konektivita. Moderní učebny budou využívat žáci školy, pedagogičtí pracovníci. Bude zde probíhat jak učební praxe, tak odborný výcvik a maturitní zkoušky, soutěže, projektové a prezentační dny žáků. Nové učebny budou také využívány v rámci partnerství s dalšími subjekty.

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie, z Integrovaného regionálního operačního programu.

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.