Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H)

Hostíte rádi své přátele? Je pro Vás důležitý estetický vzhled pokrmů na talíři?

Jste kreativní, máte nápady?

Pak navštivte naši školu a absolvujte kurz profesní kvalifikace Příprava pokrmů studené kuchyně!. Je určen široké veřejnosti, osobám vedených na Úřadech práce České republiky, zaměstnancům v gastro oborech jako rozšiřující kvalifikace, ale i ostatním zájemcům, pro které je příprava pokrmů koníčkem nebo dalším krokem ve své profesi.

Rozsah kurzu je 100 hodin, 80 hodin praktické a 20 hodin teoretické výuky.

Výstupem je Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností.

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

Volit postup práce, potřebné suroviny a zařízení pro přípravu pokrmů
Připravit suroviny pro výrobu jídel
Připravit produkty běžné studené kuchyně
Zpracovat a upravit polotovary
Nakládat s inventářem
Skladovat potraviny a nápoje dle hygienických předpisů.
Obsluhovat technologická zařízení v provozu

ZDARMA Vás naučíme připravit a esteticky upravit studené pokrmy pro slavnostní příležitosti a předáme trendy z této oblasti!

Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou, bližší informace naleznete na odkaze: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-7-Priprava_pokrmu_studene_kuchyne/revize-421

Pro ověření u kompetence Příprava a estetická úprava studených pokrmů pro slavnostní příležitosti u kritéria Navrhnout vhodné studené pokrmy pro danou příležitost, zvolit vhodné suroviny a u kritéria Popsat technologický postup přípravy uchazeč vypracuje úkol, který mu nejméně dva týdny před konáním zkoušky písemně zadá autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce. Uchazeč v něm charakterizuje příležitost, při níž se uplatňují výrobky studené kuchyně, uvede alespoň 5 výrobků studené kuchyně, které charakterizuje, popíše jejich technologický postup a způsob estetické úpravy pro podávání. Jeden z pokrmů si uchazeč předem vybere a u zkoušky připraví.

Dále autorizovaná osoba uchazeči zadá další dva pokrmy studené kuchyně, které u zkoušky připraví. Počet porcí nebo výrobků určí autorizovaná osoba / autorizovaný zástupce. Doporučený počet porcí je 10. Po celou dobu hodnocení je sledováno dodržování hygienických předpisů, předpisů bezpečnosti práce a technologických postupů, dodržování časového harmonogramu.

Při hodnocení hotového pokrmu se provede ochutnávka, budou posouzeny požadované typické vlastnosti. Bude provedena kontrola kvality, hmotnosti a pokrm bude senzoricky zhodnocen.

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.