Rozpis

Rozpis odborného výcviku a učební praxe š.rok 2018/2019

Rozpis praxe Hotelnictví, Kuchař-číšník.pdf

Rozpis praxe Cukrář.pdf

 

 

 

 

 

 

 

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.