Rozpis

Rozpis odborného výcviku a učební praxe š.rok 2018/2019

Rozpis PV obor Cukrář.pdf

Rozpis PV obor K-Č a Hotelnictví.pdf

 

 

 

 

 

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.