Rozpis

Rozpis odborného výcviku a učební praxe š.rok 2018/2019

Hot_KČ_Praxe 2019 – 2. pololetí.pdf

Rozpis praxe Cukrář.pdf

 

 

 

 

 

 

 

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.