Motivační slevy na školném ve školním roce 2019/2020

Žáci s vyznamenáním a s průměrem do 1,20 včetně neplatí školné v následujícím pololetí.
Žáci s vyznamenáním a s průměrem do 1,50 včetně platí 50% školného v následujícím pololetí . Sleva na školném se týká žáků v řádném denním studiu bez uznaných předmětů.

Průměr je vyhodnocován každé pololetí, sleva na školném se týká následujícího pololetí.

Žáci 1. ročníku  oborů Kuchař-číšník, Cukrář a Analýza potravin neplatí  ve školním roce 2019/2020 školné.

 

 

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.