Motivační slevy na školném ve školním roce 2020/2021

Žáci s vyznamenáním a s průměrem od 1,00 do 1,20 včetně školné v následujícím pololetí neplatí.
Žáci s vyznamenáním a s průměrem od 1,21 do 1,50 včetně v následujícím pololetí platí 50% školného.

Sleva na školném se týká žáků v řádném denním studiu bez uznaných předmětů.

Průměr je vyhodnocován každé pololetí, sleva na školném se týká následujícího pololetí.

Žáci 1. ročníku  oborů Kuchař-číšník, Cukrář a Analýza potravin neplatí  ve školním roce 2020/2021 školné.

Sledujte nás na Instagramu