Motivační stipendium ve školním roce 2018/2019

Žáci s průměrem do 1,20 včetně  neplatí školné v následujícím pololetí.
Žáci s průměrem do 1,50 včetně platí 50% školného  v následujícím pololetí .

Průměr je vyhodnocován každé pololetí, sleva na školném se týká následujícího pololetí.

 

Žáci 1. ročníku  všech oborů ( kromě nástavbového) neplatí  ve školním roce 2018/2019 školné.

 

Motivační stipendium ve školním roce 2017/2018

Žáci s průměrem do 1,00 včetně  neplatí školné v následujícím pololetí.
Žáci s průměrem do 1,20 včetně platí 50% školného  v následujícím pololetí .

Průměr je vyhodnocován každé pololetí, sleva na školném se týká následujícího pololetí.

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.