Číšník

  • Délka studia v letech: 3
  • Způsob ukončení: Závěrečná zkouška se získáním výučního listu v oboru
  • Měsíční školné:  400,- Kč
  • Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023: Posuzován je průměrný prospěch za
    2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Přijímací zkoušky pro tento obor se nekonají.

Učební obor Číšník je inovovaným oborem, který vychází z RVP 65-51-H/01 Kuchař – číšník. Koncept této varianty oboru vzdělání s výučním listem je postaven především na servisu, obsluze a přípravě nápojů, které tvoří 75% odborné přípravy. Oblast technologie přípravy jídel je pouze doplňkovou odborností. Ve stejném duchu je koncipován také odborný výcvik, který probíhá pod vedením učitelů odborného výcviku v naší školní restauraci a následně pak v předních restauracích regionu.

Během studia mají žáci možnost navštěvovat kurzy, které rozšiřují jejich dovednosti a společenský přehled. Jedná se především o kurzy zaměřené na přípravu kávy, barmanství v několika úrovních a servis vín. Žáci se zájmem o obor se mohou stát členy soutěžního týmu školy. V tomto týmu jsou pod vedením učitelů odborného výcviku a externích konzultantů připravováni na soutěže v oblasti gastronomie.

Studium oboru je tříleté, ukončené závěrečnou zkouškou se získáním výučního listu v oboru.
Po ukončení tříletého studia je možnost pokračovat v dvouletém denním nástavbovém maturitním studiu Podnikání, který je vyučován na naší škole.

Odborný výcvik a teoretické vyučování se z organizačních důvodů střídají v týdenních cyklech. Žák je tedy 1 týden na odborném výcviku a další 1 týden probíhá teoretická výuka.

Všichni uchazeči jsou povinni k přihlášce ke studiu přiložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti studovat příslušný obor a vykonávat zvoleného povolání.

Pro žáky ze vzdálenějších regionů nabízíme ubytování a celodenní stravování na našem domově mládeže.

Název oboru Číšník
Kód oboru 65-51-H/01
Typ oboru Tříletý obor vzdělání s výučním listem
Délka studia v letech 3
Způsob ukončení Závěrečná zkouška se získáním výučního listu v oboru
Název RVP pro obor 65-51-H/01 Kuchař – číšník (č. j. 12 698/2007-23)
Měsíční školné 400,- Kč
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 Posuzován je průměrný prospěch za 2. pololetí 8. třídy a
1. pololetí 9. třídy. Přijímací zkoušky pro tento obor se nekonají.
Zdravotní způsobilost ke studiu oboru Zdravotní způsobilost je stanovena vyhláškou č. 671/2004 Sb.
a nařízením vlády č 211/2010 Sb. Dle přílohy č. 2 tohoto nařízení není obor vhodný pro uchazeče, kteří spadají do působnosti odstavce 1, 4, 9a, 19 a 26.

Sledujte nás na Instagramu