Kuchař

  • Délka studia v letech: 3
  • Způsob ukončení: Zavěrečná zkouška se získáním výučního listu v oboru
  • Mesíční školné: druhý a třetí ročník 300,- Kč, ve školním roce 2018/2019 žáci 1. ročníku
    bez školného
  • Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/19: Posuzován je průměrný prospěch za
    2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Přijímací zkoušky pro tento obor se nekonají.

Učební obor Kuchař je inovovaným oborem, který vychází z RVP 65-51-H/01 Kuchař – číšník.

Koncept této varianty oboru vzdělání s výučním listem je postaven především na technologii přípravy pokrmů, která tvoří 75% odborné přípravy.Oblast servisu a obsluhy je pouze doplňkovou odborností. Ve stejném duchu je koncipován také odborný výcvik, který probíhá pod vedením učitelů odborného výcviku v naší školní restauraci a následně pak v předních restauracích regionu.

Během studia mají žáci možnost navštěvovat kurzy, které rozšiřují jejich dovednosti a společenský přehled. Jedná se především o kurzy studené kuchyně, kurzy úpravy pokrmů z hlediska distribuce, tematické kurzy přípravy specifických a krajových pokrmů, kurzy v oblasti servisu a obsluhy.V neposlední řadě také kurz tance a společenského chování, který organizuje škola. Žáci se zájmem o obor se mohou stát členy soutěžního týmu školy. V tomto týmu jsou pod vedením učitelů odborného výcviku a externích konzultantů připravováni na soutěže v oblasti gastronomie.

Studium oboru je tříleté, ukončené závěrečnou zkouškou se získáním výučního listu v oboru. Po ukončení tříletého studia je možnost pokračovat v dvouletém denním nástavbovém maturitním studiu Podnikání, který je vyučován na naší škole.

Odborný výcvik a teoretické vyučování se z organizačních důvodů střídají v čtrnáctidenních cyklech. Žák je tedy 14 týdnů na odborném výcviku a dalších 14 týdnů probíhá teoretická výuka. Všichni uchazeči jsou povinni k přihlášce ke studiu přiložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti studovat příslušný obor a vykonávat zvoleného povolání.

Název oboru Kuchař
Kód oboru 65-51-H/01
Typ oboru Tříletý obor vzdělání s výučním listem
Délka studia v letech 3
Způsob ukončení Zavěrečná zkouška se získáním výučního listu v oboru
Název RVP pro oboru 65-51-H/01 Kuchař – číšník (č. j. 12 698/2007-23)
Mesíční školné  druhý a třetí ročník 300,- Kč, ve školním roce 2018/2019 žáci
1. ročníku  bez školného
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 Posuzován je průměrný prospěch za 2. pololetí 8. třídy
a 1. pololetí 9. třídy. Přijímací zkoušky pro tento obor se nekonají.
Zdravotní způsobilost ke studiu oboru Zdravotní způsobilost je stanovena vyhláškou č. 671/2004 Sb.
a nařízením vlády č 211/2010 Sb. Dle přílohy č. 2 tohoto nařízení není obor vhodný pro uchazeče, kteří spadají do působnosti odstavce 1, 4, 9a, 19 a 26.

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.