Pedagogický sbor

 Pedagogický pracovník  Vyučované předměty E-mail 

Telefon


Černouhousová Nikola


Vychovatelka DM


cernohousovahssilherovice.cz

592 750 862

Doubková Jana


Vychovatelka DM


doubkovahssilherovice.cz

592 750 862

Fojtíková Helena Bc.


Odborný výcvik – Gastronomie


fojtikovahssilherovice.cz

592 750 858

Forbáková Martina


Asistent pedagoga


forbakovahssilherovice.cz

592 750 874

Fulneček Jan Mgr.


Všeobecně vzdělávací předměty


fulnecekhssilherovice.cz

592 750 874

Fulnečková Jana


Odborný výcvik – Gastronomie, Cukrář


fulneckovahssilherovice.cz

592 750 875

Fulnečková Karla Mgr.


Všeobecně vzdělávací předměty,
vedoucí PK – CJ


fulneckovakarlahssilherovice.cz

592 750 879

Fulnečková Pavla


Odborný výcvik – Gastronomie


pavla.fulneckovahssilherovice.cz

592 750 875

Galejová Jana Ing.


Odborné předměty


galejovajhssilherovice.cz

592 750 881

Galejová Lenka Mgr.


Všeobecně vzdělávací předměty,
vedoucí PK – M, VT, přír. V


galejovahssilherovice.cz

592 750 873

Gregořicová Darja Mgr.


Všeobecně vzdělávací předměty,
vedoucí PK – ČJL a spol. V,
koordinátor ŠVP


gregoricovahssilherovice.cz

592 750 876

Havrlantová Dagmar Mgr.


Všeobecně vzdělávací předměty
knihovna školy


havrlantovahssilherovice.cz

592 750 876

Chalcař Dalibor Mgr.


Školní psycholog


chalcarhssilherovice.cz

592 750 880

Jendryščík Radek Mgr.


Všeobecně vzdělávací předměty


jendryscikhssilherovice.cz

592 750 877

Kohutová Jarmila


Odborný výcvik – Kadeřník


kohutovahssilherovice.cz


Kozmová Žaneta


Odborný výcvik – Kadeřník


kozmovahssilherovice.cz

592 750 882

Křesťan Libor


Externí, Trenér GOP


krestanhssilherovice.cz


Křístková Kateřina


Asistent pedagoga


kristkovahssilherovice.cz

592 750 884

Kurečková Kateřina Mgr.


Odborný výcvik – Kadeřník


kureckovahssilherovice.cz

592 750 882

Lackovičová Jana Mgr.


Odborné předměty,
vedoucí PK – Gastronomie


lackovicovahssilherovice.cz

592 750 874

Laumerová Tereza Bc.


Všeobecně vzdělávací předměty


laumerovahssilherovice.cz

592 750 879

Míčková Anežka


Odborný výcvik – Cukrář


mickovahssilherovice.cz

592 750 859

Nemcová Lenka Mgr.


Všeobecně vzdělávací předměty


nemcovahssilherovice.cz

592 750 879

Niedermeierová Marcela Mgr.


Všeobecně vzdělávací předměty,
výchovný poradce


niedermeierovahssilherovice.cz

592 750 883

Ostárková Denisa


Odborný výcvik – Kadeřník


ostarkovahssilherovice.cz

592 750 882

Petrini Petra


Odborné předměty


petrinihssilherovice.cz

592 750 877

Pink René


Externí, Trenér GOP


pinkhssilherovice.cz


Pšenicová Kateřina Mgr.


Odborné předměty


psenicovahssilherovice.cz

592 750 881

Remeš Zdeněk Mgr.


Zástupce ředitelky školy pro teoretické vyučování, odborné předměty


remeshssilherovice.cz

592 750 872

Schullová Marcela Mgr.


Všeobecně vzdělávací předměty


schullovahssilherovice.cz

592 750 884

Suknarovská Kristýna Mgr.


Všeobecně vzdělávací předměty


suknarovskahssilherovice.cz

592 750 878

Svěntková Barbora


Vychovatelka DM


sventkovahssilherovice.cz

592 750 862

Šestáková Jana Mgr.


Všeobecně vzdělávací předměty


sestakovahssilherovice.cz

592 750 878

Škapová Lucie Mgr.


Všeobecně vzdělávací předměty,
vedoucí PK – TV, metodik prevence


skapovahssilherovice.cz

592 750 884

Tomanová Dagmar Ing.


Zástupkyně ředitelky školy pro teoretické vyučování, odborné předměty


tomanovahssilherovice.cz

592 750 871

Volejníčková Diana Ing.


Ředitelka školy


volejnickovahssilherovice.cz

592 750 870

Sledujte nás na Instagramu