Pedagogický sbor

 Pedagogický pracovník  Vyučované předměty E-mail 

Telefon


Banks Helena


Asistent pedagoga


bankshssilherovice.cz

592 750 880

Ing. Bauerová Kamila


Odborné předměty


bauerovahssilherovice.cz

592 750 881

 Bonczek Alexandr


Externí, Trenér GOP


bonczekhssilherovice.cz


Černouhousová Nikola


Vychovatelka DM


cernohousovahssilherovice.cz

592 750 862

Doubková Jana


Vychovatelka DM


doubkovahssilherovice.cz

592 750 862

Bc. Fojtíková Helena 


Odborný výcvik – Gastronomie


fojtikovahssilherovice.cz

592 750 858

Forbáková Martina


Asistent pedagoga


forbakovahssilherovice.cz

592 750 880

Mgr. Fulneček Jan 


Všeobecně vzdělávací předměty


fulnecekhssilherovice.cz

592 750 874

Fulnečková Jana


Odborný výcvik – Gastronomie, Cukrář


fulneckovahssilherovice.cz

592 750 875

Mgr. Fulnečková Karla 


Všeobecně vzdělávací předměty, vedoucí PK – CJ


fulneckovakarlahssilherovice.cz

592 750 879

Fulnečková Pavla


Zástupkyně ředitelky školy pro odborné vyučování, odborné předměty


pavla.fulneckovahssilherovice.cz

592 750 875

Ing. Galejová Jana 


Odborné předměty, vedoucí PK – Gastronomie


galejovajhssilherovice.cz

592 750 881

 Mgr. Galejová Lenka 


Všeobecně vzdělávací předměty, vedoucí PK – M, IVT, přírodní vědy


galejovahssilherovice.cz

592 750 873

Gebauerová Jana 


Odborné předměty


gebauerovahssilherovice.cz

592 750 881

Mgr. Gregořicová Darja 


Všeobecně vzdělávací předměty, vedoucí PK – ČJL a společenské vědy,
koordinátor ŠVP


gregoricovahssilherovice.cz

592 750 876

Bc. Hamtáková Jitka 


Odborný výcvik – Gastronomie


hamtakovahssilherovice.cz

592 750 858

Mgr. Havrlantová Dagmar 


Všeobecně vzdělávací předměty,
knihovna školy


havrlantovahssilherovice.cz

592 750 876

Mgr. Jendryščík Radek, Ph.D.


Všeobecně vzdělávací předměty


jendryscikhssilherovice.cz

592 750 877

Josefusová Lucie


Odborný výcvik – Cukrář


josefusovahssilherovice.cz

592 750 859

Kolenko Michal


Odborný výcvik – Gastronomie


kolenkohssilherovice.cz

592 750 858

Kozmová Žaneta


Odborný výcvik – Kadeřník


kozmovahssilherovice.cz

592 750 882

Kulendíková Tereza


Odborný výcvik – Cukrář


kulendikovahssilherovice.cz

592 750 859

Mgr. Kurečková Kateřina 


Odborný výcvik – Kadeřník


kureckovahssilherovice.cz

592 750 882

Mgr. et Mgr. Lackovičová Jana 


Odborné předměty


lackovicovahssilherovice.cz

592 750 874

Bc. Laumerová Tereza 


Všeobecně vzdělávací předměty


laumerovahssilherovice.cz

592 750 879

Mgr. Nemcová Lenka


Všeobecně vzdělávací předměty


nemcovahssilherovice.cz

592 750 879

Niederlová Monika 


Odborný výcvik – Kadeřník


niederlovahssilherovice.cz

592 750 882

Mgr. Niedermeierová Marcela 


Všeobecně vzdělávací předměty, výchovný poradce


niedermeierovahssilherovice.cz

592 750 883

Mgr. Paláčková Pavlína


Všeobecně vzdělávací předměty


palackovahssilherovice.cz


Pink René


Externí, Trenér GOP


pinkhssilherovice.cz


Mgr. Pšenicová Kateřina 


Odborné předměty, vedoucí PK – Kadeřník


psenicovahssilherovice.cz

592 750 881

Riedel Denisa


Odborný výcvik – Kadeřník


riedelhssilherovice.cz

592 750 882
Mgr. Schullová Marcela 

Všeobecně vzdělávací předměty


schullovahssilherovice.cz

592 750 884
Mgr. Suknarovská Kristýna 

Všeobecně vzdělávací předměty


suknarovskahssilherovice.cz

592 750 878

Svěntková Barbora


Vychovatelka DM


sventkovahssilherovice.cz

592 750 862

Mgr. Šestáková Jana 


Všeobecně vzdělávací předměty


sestakovahssilherovice.cz

592 750 878

Mgr. Škapová Lucie 


Všeobecně vzdělávací předměty, vedoucí PK – TV, metodik prevence


skapovahssilherovice.cz

592 750 884

Ing. Tomanová Dagmar 


Zástupkyně ředitelky školy pro teoretické vyučování, odborné předměty


tomanovahssilherovice.cz

592 750 871

Ing. Volejníčková Diana 


Ředitelka školy


volejnickovahssilherovice.cz

592 750 870

Konzultace:

po předchozí domluvě

Sledujte nás na Instagramu