Pedagogický sbor

 Pedagogický pracovník  Vyučované předměty E-mail 

Telefon


Mgr. Adamusová Natália


Chemie, Mikrobiologie potravin, Potravinářská chemie


adamusovahssilherovice.cz

592 750 878

Banks Helena


Asistent pedagoga


bankshssilherovice.cz

592 750 880

Ing. Bauerová Kamila


Základy výživy, Metody analýzy potravin, Stroje a zařízení, Potravinářská chemie, Klinická dietologie, Občanský a právní základ, Nutriční péče, Mikrobiologie potravin


bauerovahssilherovice.cz

592 750 881

 Bonczek Alexandr


Externí, Trenér GOP


bonczekhssilherovice.cz


Bc. Bukovjan Michal


Anglický jazyk


bukovjanhssilherovice.cz

592 750 879

Černouhousová Nikola


Vychovatelka DM


cernohousovahssilherovice.cz

592 750 862

Forbáková Martina


Asistent pedagoga


forbakovahssilherovice.cz

592 750 880

Mgr. Fulneček Jan 


Matematika, Příprava léčebné výživy


fulnecekhssilherovice.cz

592 750 874

Fulnečková Jana


Technologie, Stolničení, Odborné kreslení, Odborný výcvik – Gastronomie, Cukrář


fulneckovahssilherovice.cz

592 750 875

Mgr. Fulnečková Karla 


Anglický jazyk, Odborný anglický jazyk, vedoucí PK – CJ


fulneckovakarlahssilherovice.cz

592 750 879

Fulnečková Pavla


Zástupkyně ředitelky školy pro odborné vyučování, Hotelový provoz, Technika obsluhy a služeb


pavla.fulneckovahssilherovice.cz

592 750 875

Ing. Galejová Jana 


Potraviny a výživa, Suroviny a výživa, Technologie, Potravinářská technologie, vedoucí PK – Gastronomie


galejovajhssilherovice.cz

592 750 881

 Mgr. Galejová Lenka 


Matematika, Koordinátor ICT


galejovahssilherovice.cz

592 750 873

Gebauerová Jana 


První pomoc, Základy ošetřovatelství


gebauerovahssilherovice.cz

592 750 881

Mgr. Gregořicová Darja 


Literární výchova, Komunikace v českém jazyce, Dějepis, Dějepis a dějiny kultury, vedoucí PK – ČJL a společenské vědygregoricovahssilherovice.cz

592 750 876

Hanusová Vladimíra


Odborný výcvik – Gastronomie


hanusovahssilherovice.cz

592 750 858

Mgr. Havrlantová Dagmar 


Literární výchova, Komunikace v českém jazyce, knihovna školy


havrlantovahssilherovice.cz

592 750 876

Hromádková Petra


Odborný výcvik – kadeřník


hromadkovahssilherovice.cz

592 750 882


Mgr. Jendryščík Radek, Ph.D.


Práce s počítačem, matematika, vedoucí PK – přírodovědné předměty


jendryscikhssilherovice.cz

592 750 877

Josefusová Lucie


Odborný výcvik – Cukrář


josefusovahssilherovice.cz

592 750 859

Mgr. Kurečková Kateřina


Odborný výcvik – Kadeřník


kureckovahssilherovice.cz

592 750 882

Mgr. et Mgr. Lackovičová Jana 


Hotelový provoz, Občanský a právní základ, Technologie přípravy pokrmů, Stolničení, Technologie, Profesní komunikace


lackovicovahssilherovice.cz

592 750 874

Mgr. Nemcová Lenka;


Ekonomika, Účetnictví, vedoucí PK – EKONOMIKA


nemcovahssilherovice.cz

592 750 879

Niederlová Monika 


Odborný výcvik – Kadeřník


niederlovahssilherovice.cz

592 750 882

Mgr. Niedermeierová Marcela 


Psychologie a komunikace, Obchodní korespondence, Tělesná výchova, Management a marketing, Profesní komunikace, výchovný poradce


niedermeierovahssilherovice.cz

592 750 883
Ostráková Petra 

Odborný výcvik – kadeřník


ostrakovahssilherovice.cz

592 750 882

Mgr. Paláčková Pavlína


Právo, Obchodní korespondence, Občanský a právní základ, Ekonomika, Psychologie a komunikace


palackovahssilherovice.cz


Pink René


Externí, Trenér GOP


pinkhssilherovice.cz


Mgr. Pšenicová Kateřina 


Biologie a ekologie, Kadeřnická technologie, Zdravověda, Občanský a právní základ, Výtvarná výchova vedoucí PK – Kadeřník


psenicovahssilherovice.cz

592 750 881

Mgr. Schullová Marcela  


Německý jazyk, Průvodcovství, Ekonomika, Provoz cestovních kanceláří, Služby cestovního ruchu, Tělesná výchova


schullovahssilherovice.cz

592 750 884

Mgr. Suknarovská Kristýna 


Španělský jazyk, Zeměpis cestovního ruchu, Průvodcovství, Odborná latinská terminologie, Cestovní ruch, Služby cestovního ruchu, Občanský a právní základ,


suknarovskahssilherovice.cz

592 750 878

Svӓtá Veronika 


Odborný výcvik – kadeřník


svatahssilherovice.cz

592 750 882

Svěntková Barbora


Vychovatelka DM


sventkovahssilherovice.cz

592 750 862

Mgr. Šestáková Jana 


Anglický jazyk, Odborný anglický jazyk, koordinátor ŠVP


sestakovahssilherovice.cz

592 750 878

Mgr. Škapová Lucie 


Technika administrativy, Zeměpis cestovního ruchu, Občanský a právní základ, Tělesná výchova, vedoucí PK – TV, CR, metodik prevence


skapovahssilherovice.cz

592 750 884

Ing. Tomanová Dagmar 


Zástupkyně ředitelky školy pro teoretické vyučování, Metody analýzy potravin, Cvičení z mikrobiologie


tomanovahssilherovice.cz

592 750 871

Mgr. Viktorinová Karin 


Nutriční péče, Léčebná výživa, Klinická dietologie


viktorinovahssilherovice.cz

592 750 884

Ing. Volejníčková Diana 


Ředitelka školy, Management a marketing


volejnickovahssilherovice.cz

592 750 870

Sledujte nás na Instagramu