Pedagogický sbor

 Pedagogický pracovník  Vyučované předměty E-mail
Doubková Jana Vychovatelka DM doubkovahssilherovice.cz
Fojtíková Helena Bc. Odborný výcvik – Gastronomie fojtikovahssilherovice.cz
Fulneček Jan Mgr. všeobecně vzdělávací předměty fulnecekhssilherovice.cz
Fulnečková Jana Odborný výcvik – Gastronomie fulneckovahssilherovice.cz
Fulnečková Karla Mgr. všeobecně vzdělávací předměty,
vedoucí PK – CJ
fulneckovakarlahssilherovice.cz
Galejová Jana Ing. odborné předměty galejovajhssilherovice.cz
Galejová Lenka Mgr. všeobecně vzdělávací předměty,
vedoucí PK – M, VT, přír. V
galejovahssilherovice.cz
Gregořicová Darja Mgr. všeobecně vzdělávací předměty,
vedoucí PK – ČJL a spol. V,
koordinátor ŠVP
gregoricovahssilherovice.cz
Havrlantová Dagmar Mgr. všeobecně vzdělávací předměty
knihovna školy
havrlantovahssilherovice.cz
Hudáková Pavla Bc. Odborný výcvik – Kosmetické služby hudakovahssilherovice.cz
Jendryščík Radek Mgr. všeobecně vzdělávací předměty jendryscikhssilherovice.cz
Kohutová Jarmila Odborný výcvik – Kadeřník kohutovahssilherovice.cz
Křesťan Libor externí, Trenér GOP krestanhssilherovice.cz
Kubalová Kateřina Odborný výcvik – Kadeřník kubalovahssilherovice.cz
Kurečková Kateřina Mgr. Odborný výcvik – Kadeřník kureckovahssilherovice.cz
Lackovičová Jana Mgr. odborné předměty,
vedoucí PK – Gastro
lackovicovahssilherovice.cz
Laumerová Tereza Bc. všeobecně vzdělávací předměty laumerovahssilherovice.cz
Míčková Anežka Odborný výcvik – Cukrář mickovahssilherovice.cz
Nemcová Lenka Mgr.
všeobecně vzdělávací předměty nemcovahssilherovice.cz
Niedermeierová Marcela Mgr. všeobecně vzdělávací předměty
výchovný poradce a metodik prevence
niedermeierovahssilherovice.cz
Pfeiferová Jitka Mgr. odborné předměty pfeiferovahssilherovice.cz
Petrini Petra odborné předměty petrinihssilherovice.cz
Pink René externí, Trenér GOP pinkhssilherovice.cz
Pšenicová Kateřina Mgr. odborné předměty psenicovahssilherovice.cz
Remeš Zdeněk Mgr. Zástupce ředitelky školy pro teoretické vyučování, odborné předměty remeshssilherovice.cz
Schullová Marcela Mgr. všeobecně vzdělávací předměty schullovahssilherovice.cz
Suknarovská Kristýna Mgr. všeobecně vzdělávací předměty suknarovskahssilherovice.cz
Svěntková Barbora Vychovatelka DM sventkovahssilherovice.cz
Šestáková Jana Mgr. všeobecně vzdělávací předměty sestakovahssilherovice.cz
Škapová Lucie Mgr. všeobecně vzdělávací předměty,
vedoucí PK – TV
skapovahssilherovice.cz
Tomanová Dagmar Ing. Zástupkyně ředitelky školy pro teoretické vyučování, odborné předměty tomanovahssilherovice.cz
Volejníčková Diana Ing. ředitelka školy volejnickovahssilherovice.cz
Žurkovác Kateřina Ing. všeobecně vzdělávací předměty zurkovahssilherovice.cz

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.