Pedagogický sbor

 Pedagogický pracovník  Vyučované předměty E-mail
Bojdová Jana Bc. Odborný výcvik – Kadeřník bojdovahssilherovice.cz
Dlouhá Milena PaedDr. všeobecně vzdělávací předměty,
vedoucí PK – Eko, CR
dlouhahssilherovice.cz
Fojtíková Helena Bc. Odborný výcvik – Gastronomie fojtikovahssilherovice.cz
Fulneček Jan Mgr. všeobecně vzdělávací předměty fulnecekhssilherovice.cz
Fulnečková Jana Odborný výcvik – Gastronomie fulneckovahssilherovice.cz
Fulnečková Karla Mgr. všeobecně vzdělávací předměty,
vedoucí PK – CJ
fulneckovakarlahssilherovice.cz
Galejová Jana Ing. odborné předměty galejovajhssilherovice.cz
Galejová Lenka Mgr. všeobecně vzdělávací předměty,
vedoucí PK – M, VT, přír. V
galejovahssilherovice.cz
Gregořicová Darja Mgr. všeobecně vzdělávací předměty,
vedoucí PK – ČJL a spol. V
gregoricovahssilherovice.cz
Halfarová Kateřina Mgr. všeobecně vzdělávací předměty halfarovahssilherovice.cz
Havrlantová Dagmar Mgr. všeobecně vzdělávací předměty
knihovna školy
havrlantovahssilherovice.cz
Jendryščík Radek Mgr. všeobecně vzdělávací předměty jendryscikhssilherovice.cz
Kateřina Kubalová Odborný výcvik – Kadeřník kubalovahssilherovice.cz
Křesťan Libor externí, Trenér GOP krestanhssilherovice.cz
Lackovičová Jana Mgr. odborné předměty lackovicovahssilherovice.cz
Míčková Anežka Odborný výcvik – Cukrář mickovahssilherovice.cz
Nemcová Lenka všeobecně vzdělávací předměty nemcovahssilherovice.cz
Niedermeierová Marcela Mgr. všeobecně vzdělávací předměty
výchovný poradce a metodik prevence
niedermeierovahssilherovice.cz
Pfeiferová Jitka Mgr. odborné předměty pfeiferovahssilherovice.cz
Pink René externí, Trenér GOP pinkhssilherovice.cz
Pšenicová Kateřina Mgr. odborné předměty psenicovahssilherovice.cz
Rousová Jana Ing. odborné předměty rousovahssilherovice.cz
Rozhonová Šárka Mgr. všeobecně vzdělávací předměty
zástupkyně ředitelky školy pro teor. vyučování
rozhonovahssilherovice.cz
Schullová Marcela Mgr. všeobecně vzdělávací předměty,
koordinátor ŠVP
schullovahssilherovice.cz
Suknarovská Kristýna Mgr. všeobecně vzdělávací předměty suknarovskahssilherovice.cz
Svěntková Barbora Vychovatelka DM sventkovahssilherovice.cz
Škapová Lucie Mgr. všeobecně vzdělávací předměty,
vedoucí PK – TV
skapovahssilherovice.cz
Tomanová Dagmar Ing. odborné předměty tomanovahssilherovice.cz
Vítková Pavla Bc. Odborný výcvik – Kosmetické služby vitkovahssilherovice.cz
Volejníčková Diana Ing. ředitelka školy volejnickovahssilherovice.cz

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.