Hotelnictví

  • Délka studia v letech: 4
  • Způsob ukončení: Maturitní zkouška
  • Mesíční školné: 500,- Kč, ve školním roce 2018/2019 žáci 1. ročníku  bez školného
  • Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/19: Posuzován je průměrný prospěch za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Jednotné  přijímací zkoušky pro tento obor se konají z jazyka českého a literatury a matematiky.

Studijní obor Hotelnictví nabízí vzdělání v oboru, který je zaměřen zejména na provoz hotelů a restauračních zařízení v kombinaci s cestovním ruchem. hotelnictvíZ tohoto hlediska je velký důraz kladen na výuku světových jazyků, managementu a marketingu, moderní informační technologie a samozřejmě na vysokou kvalitu výuky odborných předmětů.

Veškeré poznatky z teoretického vyučování si studenti mají možnost ověřit v renomovaných podnicích na Moravě i v zahraničí. Nejlepší studenti školy jsou vysílání na zahraniční praxe. Adaptace žáků na zahraniční prostředí a rozvoj komunikačních kompetencí žáků tohoto oboru je rozvíjen v rámci řady projektů se zahraniční účastí.

RSO_0094 

Po dobu studia mají studenti možnost rozšiřovat svůj obzor různými směry. K dispozici je barmanský kurz, baristický kurz, someliérský kurz, rozšířená výuka výpočetní techniky s různými doprovodnými kurzy. Po dobu studia mají studenti také možnost absolvovat kurzy tance a společenského chování. Žáci mají možnost účastnit se celé řady soutěží republikových i mezinárodních. Na tyto soutěže jsou připravováni pod dohledem našich nejlepších odborníků. Praktické vyučování je zajišťováno formou blokových praxí.

https://www.youtube.com/watch?v=-h6jVDrg5ek

Název oboru Hotelnictví
Kód oboru 65-42-M/01
Typ oboru Čtyřletý obor vzdělání s maturitou
Délka studia v letech 4
Způsob ukončení Maturitní zkouška
Název RVP pro oboru 65-42-M/01 Hotelnictví (č. j. 12 698/2007-23)
Mesíční školné 500,- Kč, ve školním roce 2018/2019 žáci 1. ročníku  bez školného
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/18 Posuzován je průměrný prospěch za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy.
Jednotné přijímací zkoušky pro tento obor se konají z jazyka českého a literatury a matematiky.
Zdravotní způsobilost ke studiu oboru Zdravotní způsobilost je stanovena vyhláškou č. 671/2004 Sb. a nařízením vlády č 211/2010 Sb. Dle přílohy č. 2 tohoto nařízení není obor vhodný pro uchazeče, kteří spadají do působnosti odstavce 1, 4, 9a, 19 a 26.

Všichni uchazeči předloží v přihlášce ke studiu lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti studovat příslušný obor a vykonávat zvoleného povolání.

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.