Škola

Jsme moderní střední škola s více než padesátiletou tradicí. Studuje u nás okolo pěti set žáků, ve sboru máme padesátku kvalitních učitelů, naše ředitelka Ing. Marie Měchová převzala tento rok z rukou Ministra školství, mládeže a tělovýchovy medaili za vynikající pedagogickou činnost.

Stojíme si za tím, že studenti, kteří končí naši školu, jsou dobře připraveni pro zaměstnání. S výučním listem odcházejí Kuchaři – číšníci, Cukráři nebo Kadeřníci. Maturitní vysvědčení u nás získávají absolventi v oboru Hotelnictví, Cestovní ruch (se zaměřením na golf), Kosmetické služby a Analýza potravin. V neposlední řadě nabízíme nástavbové obory s maturitou – Gastronomii a Podnikání.

Naši žáci zajišťují řadu společenských akcí v regionu, pracují na provozovnách sociálních partnerů, získávají zkušenosti na školních pracovištích. A nejen tam. Naše škola vysílá žáky na odborné zahraniční praxe v Německu a na Slovensku. Od roku 2004 se zapojujeme do řady mezinárodních projektů – díky programu Leonardo da Vinci. Mobility a následně Erasmus+ v programovém období 2014-2020 jezdí studenti každoročně na odborné stáže do Anglie, Německa a Španělska.

A pokud bychom to chtěli odlehčit … Kde jinde najdete školu v parku? A ještě Vás tam nutí hrát golf!

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.