Podnikání

Název oboru Podnikání
Kód oboru 64-41-L/51
Typ oboru Dvouleté denní nástavbové vzdělání s maturitou
Délka studia v letech 2
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 Absolvent učebního oboru s výučním listem. Posuzován je průměrný prospěch za 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku. Jednotné přijímací zkoušky pro tento obor se konají z jazyka českého a literatury a matematiky.
Způsob ukončení Maturitní zkouška
Název RVP pro oboru 64-41-L/51 Podnikání (č. j. 9325/2009-23)
Mesíční školné 600,- Kc

Dvouleté denní nástavbové studium pro absolventy jakýchkoliv učebních oborů. Studium je po odborné stránce zaměřeno na získání kompetencí v oblasti světa práce a ekonomiky, které jsou nezbytné pro samostatné podnikání. Druhým cílem je rozvoj kompetencí v oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů včetně výuky cizích jazyků, které jsou předpokladem úspěšného složení společné části maturitní zkoušky. Jednotné přijímací zkoušky se konají z jazyka českého a literatury a matematiky.

 

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.