Podnikání

  • Délka studia v letech: 2
  • Způsob ukončení: Maturitní zkouška
  • Měsíční školné: 600,- Kč
  • Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022: Posuzován je průměrný prospěch za 1. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku. Do kritéria o přijetí je započítán výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Tato zkouška se nebude konat, pokud počet uchazečů bude roven nebo menší než počet nabízených míst.

Dvouleté denní nástavbové studium pro absolventy jakýchkoliv učebních oborů. Studium je po odborné stránce zaměřeno na získání kompetencí v oblasti světa práce a ekonomiky, které jsou nezbytné pro samostatné podnikání. Druhým cílem je rozvoj kompetencí v oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů včetně výuky cizích jazyků, které jsou předpokladem úspěšného složení společné části maturitní zkoušky. Jednotné přijímací zkoušky se konají z jazyka českého a literatury a matematiky.

Pro žáky ze vzdálenějších regionů nabízíme ubytování a celodenní stravování na našem domově mládeže.

Název oboru Podnikání
Kód oboru 64-41-L/51
Typ oboru Dvouleté denní nástavbové vzdělání s maturitou
Délka studia v letech 2
Způsob ukončení Maturitní zkouška
Název RVP pro obor 64-41-L/51 Podnikání (č. j. 9325/2009-23)
Měsíční školné 600,- Kč
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 Absolvent učebního oboru s výučním listem. Posuzován je průměrný prospěch za 1. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku. Do kritéria o přijetí je započítán výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Tato zkouška se nebude konat, pokud počet uchazečů bude roven nebo menší než počet nabízených míst.

Sledujte nás na Instagramu