Podnikání

  • Délka studia v letech: 2
  • Způsob ukončení: Maturitní zkouška
  • Měsíční školné: 600,- Kč
  • Sleva na školném: Žáci, kteří dosáhnou v příslušném pololetí celkové hodnocení „prospěl(a) s vyznamenáním“ a  mají prospěch do 1,20 včetně, mají v následujícím školním pololetí slevu na školném ve výši 100 %. Žáci, kteří dosáhnou v příslušném pololetí celkové hodnocení „prospěl(a) s vyznamenáním“ a  mají prospěch od 1,21 do 1,50 včetně, mají v následujícím školním pololetí slevu na školném ve výši 50 %.
  • Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025: Kritéria budou upřesněna do konce ledna 2024.

Dvouleté denní nástavbové studium pro absolventy jakýchkoliv učebních oborů. Studium je po odborné stránce zaměřeno na získání kompetencí v oblasti světa práce a ekonomiky, které jsou nezbytné pro samostatné podnikání. Druhým cílem je rozvoj kompetencí v oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů včetně výuky cizích jazyků, které jsou předpokladem úspěšného složení společné části maturitní zkoušky. Jednotné přijímací zkoušky se konají z jazyka českého a literatury a matematiky.

Pro žáky ze vzdálenějších regionů nabízíme ubytování a celodenní stravování na našem domově mládeže.

Název oboru Podnikání
Kód oboru 64-41-L/51
Typ oboru Dvouleté denní nástavbové vzdělání s maturitou
Délka studia v letech 2
Způsob ukončení Maturitní zkouška
Název RVP pro obor 64-41-L/51 Podnikání (č. j. 9325/2009-23)
Měsíční školné 600,- Kč
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 Absolvent učebního oboru s výučním listem. Kritéria přijímacího řízení budou upřesněna do konce ledna 2024.

Informace k přihlašování na střední školy

Sledujte nás na Instagramu