Profesní kvalifikace

69-071-H Kadeřník

65-009-H Barman

65-023-H Cukrář v restauračním provozu

65-008-H Složitá obsluha hostů

65-007-H Jednoduchá obsluha hostů

65-002-H Příprava pokrmů studené kuchyně

65-001-H Příprava teplých pokrmů

 

69-024-H Manikérka a nehtová designérka

69-025-H Pedikérka a nehtová designérka

69-035-M Vizážistka

69-030-M Kosmetička

 

29-002-H Výroba jemného pečíva

29-007-H Výroba zákusků a dortů

29-012-H Výroba restauračních moučníků

 

Uvedené kurzy profesní kvalifikace jsou určeny primárně pro nezaměstnané evidované na úřadech práce, zájemce o zaměstnání a pro ty, kteří se cítí ohroženi ztrátou zaměstnání.

Uchazečům o zaměstnání nebo zájemcům o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů
o zaměstnání na Úřadu práce, může Úřad práce  hradit cenu kurzu profesní kvalifikace za dobu, po kterou je uchazeč veden v jeho evidenci.

Zájemce o profesní kvalifikaci, který není veden v evidenci Úřadu práce, si náklady spojené
s realizací kurzu hradí ze svých nákladů.

Obsah učebního plánu a učebních osnov je dán hodnotícími standardy uvedenými v Národní soustavě kvalifikací, minimální hodinový rozsah kurzu se odvíjí od minimálních sazeb daných Ministerstvem školství, sportu a tělovýchovy a pohybuje se dle zvoleného oboru v rozmezí 70 – 150 hodin praktické a teoretické výuky.

Výuka probíhá na specializovaných pracovištích školy vždy pod dohledem autorizované osoby.

Po úspěšném absolvování kurzu profesní kvalifikace formou závěrečné zkoušky obdrží uchazeč Osvědčení o získání profesní kvalifikace před autorizovanou osobou a Osvědčení o účasti na akreditovaném vzdělávacím programu. Tyto dokumenty mají neomezenou platnost na celém území České republiky.


Přihláška k profesní kvalifikaci                            Přihláška ke zkoušce

Více informací: Ing. Diana Volejníčková
volejnickova @hssilherovice.cz
☎ 724783015

Sledujte nás na Instagramu