Závěrečné zkoušky

Snažíme se co nejvíce propojit teorii s praxí. Může to znít jako klišé, ale  naším cílem je připravit žáky tak, aby po absolvování našich učebních oborů svému řemeslu doopravdy rozuměli. A to prověřujeme i u závěrečných zkoušek. Všechny učební obory Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb vykonávají závěrečné zkoušky podle nové koncepce MŠMT – JZZZ (Jednotné zadání závěrečných zkoušek).

Zkoušky se realizují podle jednotného zadání projektu NZZ – Nová závěrečná zkouška. Stěžejním cílem projektu je reformovat závěrečnou zkoušku v oborech středního vzdělání s výučním listem. Podstatou změn je realizovat ZZ v souladu s potřebami oboru vzdělání a vývojem příslušných kvalifikačních požadavků. Přitom je důležité zachovat to, co je ve stávajících ZZ funkční a vyhovující. Je třeba začlenit do závěrečné zkoušky v co nejvyšší míře aktuální požadavky trhu práce, posílit kvalitu odborné přípravy v jednotlivých oborech vzdělání a vše přizpůsobit možnosti realizace. Dále jde o podporu přizpůsobivosti absolventů vůči vývojovým trendům příslušné odborné kvalifikace, tj. např. uplatňování nových technologií a dalších odborně specifických požadavků.

Organizace závěrečné zkoušky

Písemnou zkoušku vykonávají žáci na počítači. V tomto případě elektronické formy se každému žákovi automaticky vygeneruje jedinečné téma z banky úkolů.

Pro praktickou zkoušku ředitel školy sestaví podle pokynů v jednotném zadání libovolný počet témat. Pokud vybere více témat, žák si jedno téma vylosuje. Součástí praktické zkoušky je také obhajoba samostatné odborné práce, jejíž téma si žáci vylosují do 31.1.2020 a vypracují jej dle zadaných pokynů viz níže. Termín odevzdání práce garantce oboru je 15.5.2020.

Pro ústní zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Ke každému tématu je přiřazena jedna podotázka z obecného přehledu ze světa práce, která je součástí jednotného zadání. Zařazení druhé podotázky z odborných předmětů mimo jednotné zadání je v kompetenci ředitele školy.

Celkové hodnocení závěrečné zkoušky Hodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s § 2 odst.1 vyhlášky č. 36/2014 Sb.

 

Termíny JZZ pro školní rok 2019/2020 –  podzimní termín

Písemná část: 7.9.2020 (pondělí)

  • všechny obory

Praktická část:

  • Kuchař – číšník  8.9. – 10.9. 2020 (úterý – čtvrtek)

Podrobný rozpis naleznete ZDE.

 

Tvorba SOP 2020 – všechny učební obory:

Formální úprava SOP Kuchař-číšník, Cukrář, Kadeřník

Prohlášení autora SOP

Zdroje a použitá literatura SOP

SOP 2020 Kuchař-číšník:

Titulní strana SOP Kuchař-číšník

Osnova SOP Kuchař-číšník

SOP 2020 Cukrář:

Titulní strana SOP Cukrář

Osnova SOP Cukrář

SOP 2020 Kadeřník:

Titulní strana SOP Kadeřník

Souhlas modelky GDPR

Osnova SOP Kadeřník

 

SOP 2020 29-54-H/01 Cukrář

SOP 2020 65-51-H/01 Kuchař-číšník

SOP 2020 69-51-H/01 Kadeřník

 

Anotace pro ústní zkoušku oboru Cukrář

Anotace pro ústní zkoušku oboru Kuchař – číšník

Anotace pro ústní zkoušku oboru Kadeřník

 

Europass:

Europass – učební obor – cukrář (česky)

Europass – učební obor – cukrář (anglicky)

 

Europass – učební obor – kuchař – číšník (česky)

Europass – učební obor – kuchař – číšník (anglicky)

 

Europass – učební obor – kadeřník (česky)

Europass – učební obor – kadeřník (anglicky)

 

 

 

 

 

 

 

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.