ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Snažíme se co nejvíce propojit teorii s praxí. Může to znít jako klišé, ale  naším cílem je připravit žáky tak, aby po absolvování našich učebních oborů svému řemeslu doopravdy rozuměli. A to prověřujeme i u závěrečných zkoušek. Všechny učební obory Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb vykonávají závěrečné zkoušky podle nové koncepce MŠMT – JZZZ (Jednotné zadání závěrečných zkoušek).

Zkoušky se realizují podle jednotného zadání projektu NZZ – Nová závěrečná zkouška. Stěžejním cílem projektu je reformovat závěrečnou zkoušku v oborech středního vzdělání s výučním listem. Podstatou změn je realizovat ZZ v souladu s potřebami oboru vzdělání a vývojem příslušných kvalifikačních požadavků. Přitom je důležité zachovat to, co je ve stávajících ZZ funkční a vyhovující. Je třeba začlenit do závěrečné zkoušky v co nejvyšší míře aktuální požadavky trhu práce, posílit kvalitu odborné přípravy v jednotlivých oborech vzdělání a vše přizpůsobit možnosti realizace. Dále jde o podporu přizpůsobivosti absolventů vůči vývojovým trendům příslušné odborné kvalifikace, tj. např. uplatňování nových technologií a dalších odborně specifických požadavků.

Organizace závěrečné zkoušky

Písemnou zkoušku vykonávají žáci na počítači. V tomto případě elektronické formy se každému žákovi automaticky vygeneruje jedinečné téma z banky úkolů.

Pro praktickou zkoušku ředitel školy sestaví podle pokynů v jednotném zadání libovolný počet témat. Pokud vybere více témat, žák si jedno téma vylosuje. Součástí praktické zkoušky je také obhajoba samostatné odborné práce, jejíž téma si žáci vylosují do 31.1.2021 a vypracují jej dle zadaných pokynů viz níže. Termín odevzdání práce garantce oboru je 15.5.2021.

Pro ústní zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Ke každému tématu je přiřazena jedna podotázka z obecného přehledu ze světa práce, která je součástí jednotného zadání. Zařazení druhé podotázky z odborných předmětů mimo jednotné zadání je v kompetenci ředitele školy.

Celkové hodnocení závěrečné zkoušky Hodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s § 2 odst.1 vyhlášky č. 36/2014 Sb.

Opravné závěrečné zkoušky, zkoušky v náhradním termínu pro školní rok 2019/2020 –  prosinec 2020

Písemná část:        7. 12. 2020 (pondělí)

  • všechny obory

Praktická část:      8. 12. – 10. 12. 2020 (úterý – čtvrtek)

  • obor Kuchař – číšník, obor Cukrář  

Ústní část:             14. 12. 2020 (pondělí)

  • všechny obory

Podrobný rozpis naleznete ZDE.

 

Závěrečné zkoušky pro školní rok 2020/2021

Písemná část:          1. 6. 2021 (úterý)

  • všechny obory

Praktická část:        červen 2021, termíny budou upřesněny

  • všechny obory

Ústní část:                červen 2021, termíny budou upřesněny

  • všechny obory

 

Pokyny k tvorbě samostatné odborné práce – SOP

Formální úprava SOP Kuchař-číšník, Cukrář, Kadeřník

Prohlášení autora SOP

Zdroje a použitá literatura SOP

SOP 2020/2021 Kuchař-číšník:

Titulní strana SOP Kuchař-číšník

Osnova SOP Kuchař-číšník

SOP 2020/2021 Cukrář:

Titulní strana SOP Cukrář

Osnova SOP Cukrář

SOP 2020/2021 Kadeřník:

Titulní strana SOP Kadeřník

Souhlas modelky GDPR

Osnova SOP Kadeřník

SOP 2020 29-54-H/01 Cukrář

SOP 2020 65-51-H/01 Kuchař-číšník

SOP 2020 69-51-H/01 Kadeřník

Anotace pro ústní zkoušku oboru Cukrář

Anotace pro ústní zkoušku oboru Kuchař – číšník

Anotace pro ústní zkoušku oboru Kadeřník

Europass:

Europass – učební obor – cukrář (česky)

Europass – učební obor – cukrář (anglicky)

Europass – učební obor – kuchař – číšník (česky)

Europass – učební obor – kuchař – číšník (anglicky)

Europass – učební obor – kadeřník (česky)

Europass – učební obor – kadeřník (anglicky)

Sledujte nás na Instagramu