Závěrečné zkoušky

Snažíme se co nejvíce propojit teorii s praxí. Může to znít jako klišé, ale  naším cílem je připravit žáky tak, aby po absolvování našich učebních oborů svému řemeslu doopravdy rozuměli. A to prověřujeme i u závěrečných zkoušek. Všechny učební obory Střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb vykonávají závěrečné zkoušky podle nové koncepce MŠMT- JZZZ /Jednotné zadání závěrečných zkoušek/Nová závěrečná zkouška.

Všechny učební obory Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb vykonávají závěrečné zkoušky podle nové koncepce MŠMT- JZZZ /Jednotné zadání závěrečných zkoušek. Zkoušky se realizují podle jednotného zadání projektu NZZ – Nová závěrečná zkouška. Stěžejním cílem projektu je reformovat závěrečnou zkoušku v oborech středního vzdělání s výučním listem. Podstatou změn je realizovat ZZ v souladu s potřebami oboru vzdělání a vývojem příslušných kvalifikačních požadavků. Přitom je důležité zachovat to, co je ve stávajících ZZ funkční a vyhovující. Je třeba začlenit do závěrečné zkoušky v co nejvyšší míře aktuální požadavky trhu práce, posílit kvalitu odborné přípravy v jednotlivých oborech vzdělání a vše přizpůsobit možnosti realizace. Dále jde o podporu přizpůsobivosti absolventů vůči vývojovým trendům příslušné odborné kvalifikaci, tj. např. uplatňování nových technologií a dalších odborně specifických požadavků.

Organizace závěrečné zkoušky

Písemnou zkoušku vykonávají žáci na počítači. V tomto případě elektronické formy se každému žákovi automaticky vygeneruje jedinečné téma z banky úkolů.

Pro praktickou zkoušku ředitel školy sestaví podle pokynů v jednotném zadání libovolný počet témat. Pokud vybere více témat, žák si jedno téma vylosuje. Součástí praktické zkoušky je také obhajoba samostatné odborné práce, jejíž téma si žáci vylosují do 31.1.2019 a vypracují jej dle zadaných pokynů viz níže. Termín odevzdání práce garantce oboru je 30.4.2019.

Pro ústní zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Ke každému tématu je přiřazena jedna podotázka z obecného přehledu ze světa práce, která je součástí jednotného zadání. Zařazení druhé podotázky z odborných předmětů mimo jednotné zadání je v kompetenci ředitele školy.

Celkové hodnocení závěrečné zkoušky Hodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s § 2 odst.1 vyhlášky č. 36/2014 Sb.

Termíny JZZ pro školní rok 2018/2019 –  jarní termín

písemná část:3.6.2019

praktická část:4.6.-10.6.2019

ústní část:17.6.-18.6.2019

Dne 31.5. čerpají žáci 3.ročníku  učebního oboru 1 den studijního volna, zbylé 4 dny jsou čerpány po individuální domluvě na pracovišti v týdnu od 11.-14.6.2019.

 

Náhradní termín závěrečných zkoušek pro obory kuchař-číšník, Cukrář a Kadeřník  bude stanoven do 30.6.2019.

Termíny JZZ pro školní rok 2018/2019 –  podzimní  termín

písemná část: 6.9. 2019

praktická část: 9.9. – 11.9. 2019

 

 

 

SOP_2019_29_54_H_01_Cukrar_zaci.pdf

SOP_2019_65_51_H_01_Kuchar_cisnik_zaci_pdf

SOP_2019_69_51_H_01_Kadernik_zaci.pdf

 

Anotace pro ustní zkoušku oboru Cukrář

Anotace pro ustní zkoušku oboru Kuchař – číšník

Anotace pro ustní zkoušku oboru Kadeřník

_Europass_-učební_obory.pdf

 

 

 

 

 

 

 

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.