Závěrečné zkoušky

Snažíme se co nejvíce propojit teorii s praxí. Může to znít jako klišé, ale  naším cílem je připravit žáky tak, aby po absolvování našich učebních oborů svému řemeslu doopravdy rozuměli. A to prověřujeme i u závěrečných zkoušek. Všechny učební obory Střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb vykonávají závěrečné zkoušky podle nové koncepce MŠMT- JZZZ /Jednotné zadání závěrečných zkoušek/Nová závěrečná zkouška.

Všechny učební obory Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb vykonávají závěrečné zkoušky podle nové koncepce MŠMT- JZZZ /Jednotné zadání závěrečných zkoušek. Zkoušky se realizují podle jednotného zadání projektu NZZ – Nová závěrečná zkouška. Stěžejním cílem projektu je reformovat závěrečnou zkoušku v oborech středního vzdělání s výučním listem. Podstatou změn je realizovat ZZ v souladu s potřebami oboru vzdělání a vývojem příslušných kvalifikačních požadavků. Přitom je důležité zachovat to, co je ve stávajících ZZ funkční a vyhovující. Je třeba začlenit do závěrečné zkoušky v co nejvyšší míře aktuální požadavky trhu práce, posílit kvalitu odborné přípravy v jednotlivých oborech vzdělání a vše přizpůsobit možnosti realizace. Dále jde o podporu přizpůsobivosti absolventů vůči vývojovým trendům příslušné odborné kvalifikaci, tj. např. uplatňování nových technologií a dalších odborně specifických požadavků.

Organizace závěrečné zkoušky

Písemnou zkoušku vykonávají žáci na počítači. V tomto případě elektronické formy se každému žákovi automaticky vygeneruje jedinečné téma z banky úkolů.

Pro praktickou zkoušku ředitel školy sestaví podle pokynů v jednotném zadání libovolný počet témat. Pokud vybere více témat, žák si jedno téma vylosuje. Součástí praktické zkoušky je také obhajoba SOP.

 

Pro ústní zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Ke každému tématu je přiřazena jedna podotázka z obecného přehledu ze světa práce, která je součástí jednotného zadání. Zařazení druhé podotázky z odborných předmětů mimo jednotné zadání je v kompetenci ředitele školy.

 

Celkové hodnocení závěrečné zkoušky Hodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s § 2 odst.1 vyhlášky č. 36/2014 Sb.

_Europass_-učební_obory.pdf

Termíny JZZ pro školní rok 2017/2018

písemná část:1.6.2018

praktická část:4.6.-8.6.2018

ústní část:18.6.-20.6.2018

Dne 31.5. čerpají žáci 3.ročníku  učebního oboru 1 den studijního volna, zbylé 4 dny jsou čerpány po individuální domluvě na pracovišti v týdnu od 11.-15.6.2018.

komise ZZ 17_18.pdf

Rozpis praktických ZZ třídy 3.D.pdf

Rozpis praktických ZZ třídy 3.C_KČ.pdf

Rozpis praktických ZZ třídy 3.C_CU.pdf

Rozpis ústních ZZ třídy 3.C_ KČ.pdf

Rozpis ústnich ZZ_třídy 3.C_ CU.pdf

Rozpis ústních ZZ třídy 3.D_Kad.pdf

Náhradní termín závěrečných zkoušek pro obory kuchař-číšník, Cukrář a Kadeřník se budou konat v těchto dnech:

7.9. 2018 písemná zkouška

10.9.-12.9.2018 praktická zkouška

17.9.2018 ústní zkouška


 

pokyny pro SOP_Cukrář.pdf

pokyny pro SOP_Kadeřník.pdf

pokyny pro SOP_Kuchař-číšník.pdf

Samostatnou odbornou práci prosím odevzdejte nejpozději 27.4.2018 garantce oboru:

Mgr. I. Stachurová – obor Kuchař-číšník

Mgr. J. Galejová . – obor Cukrář

Mgr. J. Friedlová – obor Kadeřník

 

 

 

 

 

 

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.