Závěrečné zkoušky

Snažíme se co nejvíce propojit teorii s praxí. Může to znít jako klišé, ale  naším cílem je připravit žáky tak, aby po absolvování našich učebních oborů svému řemeslu doopravdy rozuměli. A to prověřujeme i u závěrečných zkoušek. Všechny učební obory Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb vykonávají závěrečné zkoušky podle nové koncepce MŠMT – JZZZ (Jednotné zadání závěrečných zkoušek).

Zkoušky se realizují podle jednotného zadání projektu NZZ – Nová závěrečná zkouška. Stěžejním cílem projektu je reformovat závěrečnou zkoušku v oborech středního vzdělání s výučním listem. Podstatou změn je realizovat ZZ v souladu s potřebami oboru vzdělání a vývojem příslušných kvalifikačních požadavků. Přitom je důležité zachovat to, co je ve stávajících ZZ funkční a vyhovující. Je třeba začlenit do závěrečné zkoušky v co nejvyšší míře aktuální požadavky trhu práce, posílit kvalitu odborné přípravy v jednotlivých oborech vzdělání a vše přizpůsobit možnosti realizace. Dále jde o podporu přizpůsobivosti absolventů vůči vývojovým trendům příslušné odborné kvalifikace, tj. např. uplatňování nových technologií a dalších odborně specifických požadavků.

Organizace závěrečné zkoušky

Písemnou zkoušku vykonávají žáci na počítači. V tomto případě elektronické formy se každému žákovi automaticky vygeneruje jedinečné téma z banky úkolů.

Pro praktickou zkoušku ředitel školy sestaví podle pokynů v jednotném zadání libovolný počet témat. Pokud vybere více témat, žák si jedno téma vylosuje. Součástí praktické zkoušky je také obhajoba samostatné odborné práce, jejíž téma si žáci vylosují do 31.1.2020 a vypracují jej dle zadaných pokynů viz níže. Termín odevzdání práce garantce oboru je 30.4.2020.

Pro ústní zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Ke každému tématu je přiřazena jedna podotázka z obecného přehledu ze světa práce, která je součástí jednotného zadání. Zařazení druhé podotázky z odborných předmětů mimo jednotné zadání je v kompetenci ředitele školy.

Celkové hodnocení závěrečné zkoušky Hodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s § 2 odst.1 vyhlášky č. 36/2014 Sb.

Termíny JZZ pro školní rok 2019/2020 –  jarní termín

písemná část: 1.6.2020

praktická část:

  • Cukrář   2.6. – 5.6.2020
  • Kadeřník   2.6. – 8.6.2020
  • Kuchař – číšník  2.6. – 10.6.2020

ústní část:

  • Kadeřník 17.6.2020
  • Cukrář, Kuchař-číšník  18.6.2020

Dne     čerpají žáci 3. ročníku učebního oboru 1 den studijního volna, zbylé 4 dny jsou čerpány po individuální domluvě na pracovišti v týdnu od .

 

Náhradní termín závěrečných zkoušek pro obory Kuchař-číšník, Cukrář a Kadeřník  bude stanoven do 30.6.2020.

Termíny JZZ pro školní rok 2019/2020 –  podzimní  termín

písemná část:

praktická část:

 

Tvorba SOP 2020 – všechny učební obory:

Formální úprava SOP Kuchař-číšník, Cukrář, Kadeřník

Prohlášení autora SOP

Zdroje a použitá literatura SOP

SOP 2020 Kuchař-číšník:

Titulní strana SOP Kuchař-číšník

Osnova SOP Kuchař-číšník

SOP 2020 Cukrář:

Titulní strana SOP Cukrář

Osnova SOP Cukrář

SOP 2020 Kadeřník:

Titulní strana SOP Kadeřník

Souhlas modelky GDPR

Osnova SOP Kadeřník

 

SOP 2020 29-54-H/01 Cukrář.pdf

SOP 2020 65-51-H/01 Kuchař-číšník.pdf

SOP 2020 69-51-H/01 Kadeřník.pdf

 

Anotace pro ústní zkoušku oboru Cukrář

Anotace pro ústní zkoušku oboru Kuchař – číšník

Anotace pro ústní zkoušku oboru Kadeřník

_Europass_- učební_obory.pdf

 

 

 

 

 

 

 

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.