Cestovní ruch

  • Délka studia v letech: 4
  • Způsob ukončení: Maturitní zkouška
  • Měsíční školné:  600,- Kč
  • Sleva na školném: Žáci, kteří dosáhnou v příslušném pololetí celkové hodnocení „prospěl(a) s vyznamenáním“ a  mají prospěch do 1,20 včetně, mají v následujícím školním pololetí slevu na školném ve výši 100 %. Žáci, kteří dosáhnou v příslušném pololetí celkové hodnocení „prospěl(a) s vyznamenáním“ a  mají prospěch od 1,21 do 1,50 včetně, mají v následujícím školním pololetí slevu na školném ve výši 50 %.
  • Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024: Posuzován je průměrný prospěch za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Do kritéria o přijetí je započítán výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka.

Obor je zaměřen na oblast cestovního ruchu, zejména na organizaci a rozvoj volnočasových a relaxačních aktivit. Specializací oboru je zaměření na služby spojené s golfem. V této oblasti škola využívá své geografické polohy a naplánovala spolupráci s golfovým hřištěm TJ MITALL OSTRAVA – Park Golf Club. Během studia 1. až 3. ročníku žáci vykonají zkoušku Golfové a herní způsobilosti. Absolventi tohoto oboru mohou působit v oblasti cestovního ruchu na pozici delegátů, animátorů a pracovníků cestovních kanceláří. Další uplatnění se nabízí na pozicích pracovníků sportovně rekreačních areálů, golfových resortů a wellness rezortů. Na středoškolský obor “Cestovní ruch” navazuje studium na vyšších odborných školách a univerzitách v oboru cestovní ruch, ekonomie a rekreologie.

Po dobu studia mají studenti možnost rozšiřovat svůj obzor různými směry. K dispozici jsou nejrůznější specializované kurzy, odborné workshopy a exkurze. Velký důraz je kladen na rozvoj adaptability žáků a samozřejmě také na rozvoj komunikačních kompetencí. Tohoto efektu docilujeme zapojením do řady projektů se zahraniční účastí.

Pro žáky ze vzdálenějších regionů nabízíme ubytování a celodenní stravování na našem domově mládeže.

Název oboru Cestovní ruch
Kód oboru 65-42-M/02
Typ oboru Čtyřletý obor vzdělání s maturitou
Délka studia v letech 4
Způsob ukončení Maturitní zkouška
Název RVP pro obor 65-42-M/02 Cestovní ruch (č. j. 12 698/2007-23.)
Měsíční školné  600,- Kč
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 Posuzován je průměrný prospěch za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Do kritéria o přijetí je započítán výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka.
Zdravotní způsobilost ke studiu oboru Zdravotní způsobilost je stanovena vyhláškou č. 353/2016 Sb. a nařízením vlády č 211/2010 Sb. Dle přílohy č. 2 tohoto nařízení není pro tento obor stanoveno žádné omezení.

Sledujte nás na Instagramu