3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

AktualityKomentáře nejsou povolené u textu s názvem 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

V souladu s ustanovením par. 60 písm. f) odst. 1 zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje ředitelka školy 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2024/2025.

Předpokládaný počet uchazečů:

OborPočet přijímaných uchazečů
65-51-H/01 Kuchař – číšník1
78-42-M/05 Přírodovědné lyceum19
65-42-M/02 Cestovní ruch3
53-41-M/02 Nutriční asistent1
65-42-M/01 Hotelový management4
29-54-H/01 Cukrář3
64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium)4

Přihlášky ke studiu podávají zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů do 15.7.2024 Přihlášky lze podávat pouze na tiskopisu, na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola, může být uvedeno i více oborů vzdělání na této škole.

Tiskopis přihlášky pro 3. leté a 4. leté studijní obory i pro nástavbové studijní obory naleznete ZDE.

Kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

CESTOVNÍ RUCH

HOTELOVÝ MANAGEMENT

NUTRIČNÍ ASISTENT

PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM

CUKRÁŘ

KUCHAŘ – ČÍŠNÍK

PODNIKÁNÍ

Přílohy k přihlášce jsou zveřejněny na webových stránkách školy https://www.hssilherovice.cz/prijimaci-rizeni/

Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne doručení oznámení o přijetí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání prokazatelným způsobem, nejlépe emailem na adresu sekretariat@hssilherovice.cz.

Marným uplynutím lhůty pro potvrzení úmyslu vzdělávat se zaniká právo na přijetí do daného oboru vzdělání.

V Šilheřovicích, dne 24.6.2024                                                 Ing. Diana Volejníčková

                                                                                                              ředitelka školy

Comments are closed.

Sledujte nás na Instagramu