Gastronomie

Název oboru Gastronomie
Kód oboru 65-41-L/51
Typ oboru Dvouleté denní nástavbové vzdělání s maturitou
Délka studia v letech 2
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 Absolvent učebního oboru s výučním listem. Posuzován je průměrný prospěch za 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku.
Jednotné přijímací zkoušky pro tento obor se konají z jazyka českého a literatury a matematiky.
Způsob ukončení Maturitní zkouška
Název RVP pro oboru 65-41-L/51 Gastronomie(č. j. 1606/2010-23)
Měsíční školné 600,- Kc

1B2A4496Dvouleté denní nástavbové studium pro absolventy učebních oborů Kuchař – číšník, Kuchař
a Číšník. V průběhu studia jsou u žáků dále rozvíjeny znalosti v oboru gastronomie, společného stravování a základů hotelového provozu.
Důraz je kladen na doplnění všeobecného vzdělání v kontextu konstrukce společné části maturitní zkoušky. Pozornost je věnována především rozvoji kompetencí v oblasti cizích jazyků, práci s informačními systémy, ekonomiky, managementu a marketingu v tomto oboru.

 

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.