Gastronomie

  • Délka studia v letech: 2
  • Způsob ukončení: Maturitní zkouška
  • Měsíční školné: 600,- Kč
  • Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023: Posuzován je průměrný prospěch za 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku. Do kritéria o přijetí je započítán výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka.

1B2A4496

Dvouleté denní nástavbové studium pro absolventy učebních oborů Kuchař – číšník, Kuchař a Číšník. V průběhu studia jsou u žáků dále rozvíjeny znalosti v oboru gastronomie, společného stravování a základů hotelového provozu.
Důraz je kladen na doplnění všeobecného vzdělání v kontextu konstrukce společné části maturitní zkoušky. Pozornost je věnována především rozvoji kompetencí v oblasti cizích jazyků, práci s informačními systémy, ekonomiky, managementu a marketingu v tomto oboru.

Pro žáky ze vzdálenějších regionů nabízíme ubytování a celodenní stravování na našem domově mládeže.

Název oboru Gastronomie
Kód oboru 65-41-L/51
Typ oboru Dvouleté denní nástavbové vzdělání s maturitou
Délka studia v letech 2
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 Absolvent učebního oboru s výučním listem. Posuzován je průměrný prospěch za 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku. Do kritéria o přijetí je započítán výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka.
Způsob ukončení Maturitní zkouška
Název RVP pro oboru 65-41-L/51 Gastronomie(č. j. 1606/2010-23)
Měsíční školné 600,- Kč

Sledujte nás na Instagramu