MATURITY

Maturitní zkoušky 2023

Právní předpisy

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

  • společné
  • profilové

(viz modely maturitních zkoušek pro jednotlivé obory).

Pro získání maturitního vysvědčení musí žák úspěšně vykonat všechny povinné zkoušky v obou částech. Žák má na složení zkoušky celkem 3 pokusy během 5 let.

Zkoušky se konají ve dvou zkušebních obdobích – jarním a podzimním.


Přihlašování k maturitní zkoušce jaro 2023:

Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na tiskopisu stanoveném maturitní vyhláškou. Pro jarní zkušební období 2023 je nutné odevzdat přihlášku nejpozději do 1. prosince 2022, pro podzimní zkušební období pak nejpozději do 27. června 2023.

Přihláška k MZ

V přihlášce je nutné uvést všechny povinné údaje o žákovi, škole a zvolených zkušebních předmětech. Žáci, kteří žádají o přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky na základě doporučení školského poradenského zařízení, a žáci, kteří žádají o úpravu podmínek konání zkoušek z českého jazyka a literatury a matematiky v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona, vyznačují svou žádost na druhé straně přihlášky.

Zkoušky společné části (didaktické testy) se budou konat 2.–5. května 2023. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. ledna 2023. Výsledky didaktických testů budou předány ředitelům škol do 15. května 2023 formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka. Nejpozději následující pracovní den ředitelé škol předají výsledky žákům.

Další informace naleznete na http://maturita.cermat.cz


Profilová část maturitní zkoušky jaro 2023:

Písemná maturitní zkouška jaro 2023:

Český jazyk a literatura: 3.4.2023

Anglický jazyk: 4.4.2023

Praktická maturitní zkouška jaro 2023:

Obhajoba praktické MZ Cestovní ruch: 12.4.2023

Praktická MZ Cestovní ruch: 18. – 21.4.2023

Praktická MZ Analýza potravin: 20.4.2023

Praktická MZ Hotelnictví: 20. – 21.4.2023

Termín ústních MZ jaro 2023:

Rozpis ústních MZ podzim 2023

Maturitní modely a profilové části maturitní zkoušky pro jednotlivé obory:

AP 2023

AP 2023 profilová část

CR 2023

CR 2023 profilová část

HT 2023

HT 2023 profilová část

POD 2023

POD 2023 profilová část

MZ 2023 školní seznam literárních děl ČJ

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky z ČJ a LV 2023

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky z Anglického jazyka 2023

Odvolání proti výsledku maturitní zkoušky

Školský zákon č. 561/2004 Sb. dává maturantovi možnost odvolat se proti výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky, a to formou písemné žádosti o přezkum výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky.

Na webových stránkách MŠMT,  webových stránkách http://maturita.cermat.cz a výsledkovém portálu žáka (https://vpz.cermat.cz) naleznete základní informace k termínům a formálním náležitostem žádostí o přezkum. Je zde i odkaz na interaktivní formulář žádosti o přezkum.

Maturitní zpravodaje

Maturitní zpravodaj číslo 57, rok 2022

Maturitní zpravodaj číslo 58, rok 2022

Maturitní zpravodaj číslo 59, rok 2022

Maturitní zpravodaj číslo 60, rok 2022

Sledujte nás na Instagramu