MATURITY

Maturitní zkoušky 2021

Maturitní zkouška 2021 zaznamenala na základě novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky výrazných změn. Aby byl žák připuštěn k maturitní zkoušce, musí mít uzavřenu klasifikaci za 1. pololetí 2020/2021.

Právní předpisy

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

  • společné
  • profilové

(viz modely maturitních zkoušek pro jednotlivé obory).

Pro získání maturitního vysvědčení musí žák úspěšně vykonat všechny povinné zkoušky v obou částech. Žák má na složení zkoušky celkem 3 pokusy během 5 let.

Zkoušky se konají ve dvou zkušebních obdobích – jarním a podzimním.


Přihlašování k maturitní zkoušce – podzim 2021:

Prostřednictvím přihlášky ve kmenové škole. Žák odevzdá přihlášku řediteli školy nejpozději do 22.07.2021.

Přihláška k MZ

Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat i platný posudek školského poradenského zařízení.

Další informace naleznete na http://maturita.cermat.cz


Podzimní zkušební období 2021:

Didaktické testy:

  • 1. – 3. 9. 2021 (přesný časový harmonogram didaktických testů zveřejní MŠMT do 15.8.2021)

Časový harmonogram praktické maturitní zkoušky:

4.A / Hotelnictví: 7. 9. 2021 – 8. 9. 2021

4.A / Analýza potravin: 6. 9. 2021

Vzor pro praktickou maturitní práci oboru Hotelnictví a Cestovní ruch

Pokyny k úpravě písemného podkladu pro praktickou maturitní zkoušku

Rozpisy ústních MZ:

4.A / Cestovní ruch: 9. – 10. 9. 2021

4.A / Hotelnictví: 9. – 10. 9. 2021

4.A / Analýza potravin: 9. – 10. 9. 2021

N2.A / Podnikání: 9. – 10. 9. 2021

Organizace maturitní zkoušky podzim 2021

Maturitní modely a profilové části maturitní zkoušky pro jednotlivé obory:

AP 2021

AP 2021 profilová část

CR 2021

CR 2021 profilová část

HT 2021

HT 2021 profilová část

POD 2021

POD 2021 profilová část

MZ 2021 školní seznam literárních děl ČJ

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky z ČJ a LV 2021

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky z Cizího jazyka 2021

MZ 2021  konverzační témata AJ

MZ 2021 konverzační témata ŠJ


Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ jaro 2021

Informace k časovému schématu didaktických testů maturitních zkoušek v roce 2020/2021


Odvolání proti výsledku maturitní zkoušky

Školský zákon č. 561/2004 Sb. dává maturantovi možnost odvolat se proti výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky, a to formou písemné žádosti o přezkum výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky.

Na webových stránkách MŠMT,  webových stránkách http://maturita.cermat.cz a výsledkovém portálu žáka (https://vpz.cermat.cz) naleznete základní informace k termínům a formálním náležitostem žádostí o přezkum. Je zde i odkaz na interaktivní formulář žádosti o přezkum.

Maturitní zpravodaje

Maturitní zpravodaj číslo 53, rok 2020

Sledujte nás na Instagramu