Maturity

Maturitní zkoušky 2020

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné a profilové ( viz modely maturitních zkoušek pro jednotlivé obory).

Pro získání maturitního vysvědčení musí žák úspěšně vykonat všechny povinné zkoušky v obou částech. Žák má na složení zkoušky celkem 3 pokusy během 5 let.

Zkoušky se konají ve dvou zkušebních obdobích – jarním a podzimním.

Jarní zkušební období: 

od 1.4. 2020  – písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky, písemné a praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky

4.5.- 7.5. 2020   – didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky, výběrová zkouška Matematika+

do 15.5. 2020 – zpřístupnění výsledku didaktických testů ředitelům škol, Centrum

16.5.- 10.6. 2020 – ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky ( včetně obhajoby maturitních prací)

Podzimní zkušební období:  

Přihlašování k maturitní zkoušce – prostřednictvím přihlášky ve kmenové škole.

Žák odevzdá přihlášku řediteli školy nejpozději do   1.12.2019 pro jarní zkušební období.

Další informace naleznete na www.novamaturita.cz

Odvolání proti výsledku maturitní zkoušky

Školský zákon č. 561/2004 Sb. dává maturantovi možnost odvolat se proti výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky, a to formou písemné žádosti o přezkum výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky.

Na webových stránkách MŠMT,  webových stránkách http://www.novamaturita.cz a výsledkovém portálu žáka ( https://vpz.cermat.cz) naleznete základní informace k termínům a formálním náležitostem žádostí o přezkum. Je zde i odkaz na interaktivní formulář žádosti o přezkum.

 

Maturitní modely a profilové části maturitní zkoušky pro jednotlivé obory:

AP 2020

AP 2020 profilová část

CR 2020

CR 2020 profilová část

HT 2020

HT 2020 profilová část.pdf

POD 2020

POD 2020 profilová část

 

Pokyny k úpravě písemného podkladu pro praktickou maturitní zkoušku

Vzor pro praktickou maturitní práci

 

Nepovinné předměty 2020

MZ 2020  konverzační témata AJ 2020

MZ 2020 školní seznam literárních děl ČJ 2020

MZ 2020 konverzační témata ŠJ 2020

 

Přihláška k MZ

 

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ – jaro a podzim 2020

JZS MZ jaro 2020 podrobné schéma příloha 8

JZS MZ jaro 2020 přílohy 1-7

JZS MZ jaro 2020 Sdělení MŠMT

 

Termíny MZ jaro a podzim 2020

MZ tabulky terminy jaro 2020

 

Rozpisy ústních MZ – termín jaro 2019

4_A_HT

4_A_AP

4_B_CR

N2_A_POD

 

Rozpisy ústních MZ – termín podzim 2020: rozpisy s časy zkoušek budou k dispozici od 1.9. 2020

Ústní maturitní zkoušky tříd 4.A/H, 4.B/CR, N2.A/Po – termín

Ústní maturitní zkoušky tříd 4.A/KS, 4.B/AP – termín

 


Maturitní zpravodaje

Maturitni_zpravodaj_47_18

Cermat – MZ 48_19

Cermat – MZ 49_19

 

 

 

 

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.