MATURITY

Maturitní zkoušky 2022

Právní předpisy

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

  • společné
  • profilové

(viz modely maturitních zkoušek pro jednotlivé obory).

Pro získání maturitního vysvědčení musí žák úspěšně vykonat všechny povinné zkoušky v obou částech. Žák má na složení zkoušky celkem 3 pokusy během 5 let.

Zkoušky se konají ve dvou zkušebních obdobích – jarním a podzimním.


Přihlašování k maturitní zkoušce – jaro 2022:

Prostřednictvím přihlášky ve kmenové škole. Žák odevzdá přihlášku řediteli školy nejpozději do 1.12.2021.

Přihláška k MZ

Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat i platný posudek školského poradenského zařízení.

Další informace naleznete na http://maturita.cermat.cz


Společná část maturitní zkoušky jaro 2022:

Didaktický test z Matematiky: 2. 5. 2022 v 8:00 hodin

Didaktický test z anglického jazyka: 2. 5. 2022 ve 13:00 hodin

Didaktický test z Českého jazyka a literatury: 3. 5. 2022 v 8 hodin

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ jaro 2022

Jednotné zkušební schéma – sdělení MŠMT

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2022


Profilová část maturitní zkoušky jaro 2022:

Časový harmonogram praktické maturitní zkoušky jaro 2022:

4.A / Hotelnictví: 21. – 22. 4. 2022

4.A / Analýza potravin: 21. 4. 2022

4.B / Cestovní ruch: 19. – 22. 4. 2022

N2.A / Podnikání: 21. 4. 2022

Vzor pro praktickou maturitní práci oboru Hotelnictví a Cestovní ruch

Pokyny k úpravě písemného podkladu pro praktickou maturitní zkoušku

Časový harmonogram písemných prací maturitní zkoušky jaro 2022:

Písemná práce z českého jazyka a literatury: 4. 4. 2022

Písemná práce z anglického jazyka: 5. 4. 2022

Časový harmonogram ústních maturitních zkoušek jaro 2022:

Rozpis ústních MZ jaro 2022

Organizace ústní maturitní zkoušky Analýza potravin jaro 2022

Organizace ústní maturitní zkoušky Cestovní ruch jaro 2022

Organizace ústní maturitní zkoušky Hotelnictví jaro 2022

Organizace ústní maturitní zkoušky Podnikání jaro 2022

Maturitní modely a profilové části maturitní zkoušky pro jednotlivé obory:

AP 2022

AP 2022 profilová část

CR 2022

CR 2022 profilová část

HT 2022

HT 2022 profilová část

POD 2022

POD 2022 profilová část

MZ 2022 školní seznam literárních děl ČJ

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky z ČJ a LV 2022

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky z Anglického jazyka 2022

Odvolání proti výsledku maturitní zkoušky

Školský zákon č. 561/2004 Sb. dává maturantovi možnost odvolat se proti výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky, a to formou písemné žádosti o přezkum výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky.

Na webových stránkách MŠMT,  webových stránkách http://maturita.cermat.cz a výsledkovém portálu žáka (https://vpz.cermat.cz) naleznete základní informace k termínům a formálním náležitostem žádostí o přezkum. Je zde i odkaz na interaktivní formulář žádosti o přezkum.

Maturitní zpravodaje

Maturitní zpravodaj číslo 57, rok 2022

Sledujte nás na Instagramu