Maturity

Maturitní zkoušky 2019

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné a profilové ( viz modely maturitních zkoušek pro jednotlivé obory).

Pro získání maturitního vysvědčení musí žák úspěšně vykonat všechny povinné zkoušky v obou částech. Žák má na složení zkoušky celkem 3 pokusy během 5 let.

Zkoušky se konají ve dvou zkušebních obdobích – jarním a podzimním.

Jarní zkušební období: 

od 1.4. 2019  – písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky, písemné a praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky

2.5.- 15.5. 2019   – didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky, výběrová zkouška Matematika+

do 15.5. 2019 – zpřístupnění výsledku didaktických testů ředitelům škol, Centrum

16.5.- 10.6. 2019 – ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky ( včetně obhajoby maturitních prací)

Podzimní zkušební období:  

1.9. – 10.9. 2019                  –  písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky

11.9. – 20.9. 2019                – ústní zkoušky společné části a profilové části maturitní zkoušky

 Přihlašování k maturitní zkoušce – prostřednictvím přihlášky ve kmenové škole.

Žák odevzdá přihlášku řediteli školy nejpozději do   3.12. 2018 pro jarní zkušební období

25.6.  2019 pro podzimní zkušební období.

Další informace naleznete na www.novamaturita.cz

Odvolání proti výsledku maturitní zkoušky

Školský zákon č. 561/2004 Sb. dává maturantovi možnost odvolat se proti výsledku nebo průběhu maturiní zkoušky, a to formou písemné žádosti o přezkum výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky.

Na webových stránkách MŠMT,  webových stránkách http://www.novamaturita.cz a výsledkovém portálu žáka ( https://vpz.cermat.cz) naleznete základní informace k termínům a formálním náležitostem žádostí o přezkum. Je zde i odkaz na interaktivní formulář žádosti o přezkum.

 

Maturitní modely pro jednotlivé obory:

AP_2019

CR_2019

HT_2019

KS_2019

Po_2019

nepovinne_predmety_2019

Maturitní zkouška 2019 profilová část

MZ_2019_ konverzacni temata_JA

Prihlaska_k_MZ

Požadavky na vypracování maturitní práce.pdf

Požadavky praktické zkoušky_Podnikání

 

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ – jaro a podzim 2019

JZS_MZ_jaro-2019_podrobne schema_(priloha 8)

JZS_MZ_jaro-2019_prilohy_1-7

JZS_MZ_jaro-2019_Sdeleni-MSMT

 

Termíny MZ jaro a podzim 2019

MZ_tabulky_ terminy_jaro2019

 

 

 

Rozpisy ústních MZ – termín jaro 2019

4_A_HT

4_A_KS

4_B_AP

4_B_CR

N2_A_POD

 

 

Rozpisy ústních MZ – termín podzim 2019: rozpisy s časy zkoušek budou k dispozici od 1.9. 2019

Ústní maturitní zkoušky tříd 4.A/H, 4.B/CR, N2.A/Po – termín 11.9. 2019

Ústní maturitní zkoušky tříd 4.A/KS, 4.B/AP – termín 12.9. 2019

 

 

 

 


Profilová část maturtní zkoušky pro jednotlivé obory

 

 

Maturitní zpravodaje

Maturitni_zpravodaj_47_18

Cermat – MZ 48_19

Cermat – MZ 49_19

 

 


 

Maturita z ČJ 2019

Skolni seznam literarnich del 2019-2020

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.