MATURITY

Maturitní zkoušky 2023

Právní předpisy

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

  • společné
  • profilové

(viz modely maturitních zkoušek pro jednotlivé obory).

Pro získání maturitního vysvědčení musí žák úspěšně vykonat všechny povinné zkoušky v obou částech. Žák má na složení zkoušky celkem 3 pokusy během 5 let.

Zkoušky se konají ve dvou zkušebních obdobích – jarním a podzimním.


Přihlašování k maturitní zkoušce podzim 2023:

Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na tiskopisu stanoveném maturitní vyhláškou. Pro podzimní zkušební období je nutné odevzdat přihlášku nejpozději do 26. června 2023.

Přihláška k MZ

V přihlášce je nutné uvést všechny povinné údaje o žákovi, škole a zvolených zkušebních předmětech. Žáci, kteří žádají o přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky na základě doporučení školského poradenského zařízení, a žáci, kteří žádají o úpravu podmínek konání zkoušek z českého jazyka a literatury a matematiky v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona, vyznačují svou žádost na druhé straně přihlášky.

Zkoušky společné části (didaktické testy) se budou konat od 1. do 10. září 2023. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. srpna 2023. Výsledky didaktických testů budou předány ředitelům škol do 10. září 2023 formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka. Nejpozději následující pracovní den ředitelé škol předají výsledky žákům.

Další informace naleznete na http://maturita.cermat.cz


Zkušební komise pro maturitní zkoušky jaro 2023

Společná část maturitní zkoušky jaro 2023:

Didaktický test Matematika: 2.5.2023 v 8:00 hodin

Didaktický test Anglický jazyk: 2.5.2023 ve 13:30 hodin

Didaktický test Český jazyk a literatura: 3.5.2023 v 8:00 hodin

Sdělení MŠMT o určení časového rozvrhu didaktických testů

Jednotné zkušební schéma didaktických testů společné části MZ jaro 2023

Podrobné jednotné zkušební schéma MZ jaro 2023

Profilová část maturitní zkoušky jaro 2023:

Písemná maturitní zkouška jaro 2023:

Český jazyk a literatura: 3.4.2023

Rozpis na písemné práce z českého jazyka a literatury

Anglický jazyk: 4.4.2023

Rozpis na písemné práce z anglického jazyka

Praktická maturitní zkouška jaro 2023:

Obhajoba praktické MZ 4.A/Cestovní ruch: 12.4.2023

Rozpis žáků k PMZ 4.A/Cestovní ruch

Praktická MZ 4.A/Cestovní ruch: 18. – 21.4.2023

Praktická MZ N2.A/Podnikání: 19.4.2023

Praktická MZ 4.B/Analýza potravin: 20.4.2023

Praktická MZ 4.A/Hotelnictví: 20. – 21.4.2023

Termíny ústních MZ jaro 2023:

4.B/Analýza potravin: 22.5.2023

Rozpis ústních MZ 4.B/Analýza potravin

4.A/Cestovní ruch a Hotelnictví: 23. – 24.5.2023

Rozpis ústních MZ 4.A/Cestovní ruch

Rozpis ústních MZ 4.A/Hotelnictví

N2.A/Podnikání: 25. – 26.5.2023

Rozpis ústních MZ N2.A/Podnikání

Maturitní modely a profilové části maturitní zkoušky pro jednotlivé obory:

4.B AP 2023

4.B AP 2023 profilová část

4.A CR 2023

4.A CR 2023 profilová část

4.A HT 2023

4.A HT 2023 profilová část

N2.A POD 2023

N2.A POD 2023 profilová část

MZ 2023 školní seznam literárních děl ČJ

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky z ČJ a LV 2023

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky z Anglického jazyka 2023

Odvolání proti výsledku maturitní zkoušky

Školský zákon č. 561/2004 Sb. dává maturantovi možnost odvolat se proti výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky, a to formou písemné žádosti o přezkum výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky.

Na webových stránkách MŠMT,  webových stránkách http://maturita.cermat.cz a výsledkovém portálu žáka (https://vpz.cermat.cz) naleznete základní informace k termínům a formálním náležitostem žádostí o přezkum. Je zde i odkaz na interaktivní formulář žádosti o přezkum.

Maturitní zpravodaje

Maturitní zpravodaj číslo 61, rok 2022

Sledujte nás na Instagramu