Maturity

Maturitní zkoušky 2018

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné a profilové ( viz modely maturitních zkoušek pro jednotlivé obory).

Pro získání maturitního vysvědčení musí žák úspěšně vykonat všechny povinné zkoušky v obou částech. Žák má na složení zkoušky celkem 3 pokusy během 5 let.

Zkoušky se konají ve dvou zkušebních obdobích – jarním a podzimním.

 

Jarní zkušební období: 

11.4. 2018 a 2.5. – 9.5. 2018 – písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky

16.5. – 10.6. 2018                 – ústní zkoušky společné části a profilové části maturitní zkoušky

Podzimní zkušební období:  

1.9. – 10.9. 2018                  –  písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky

11.9. – 20.9. 2018                – ústní zkoušky společné části a profilové části maturitní zkoušky

 

Přihlašování k maturitní zkoušce – prostřednictvím přihlášky ve kmenové škole.

Žák odevzdá přihlášku řediteli školy nejpozději do   1.12. 2017 pro jarní zkušební období

25.6.  2018 pro podzimní zkušební období.

Další informace naleznete na www.novamaturita.cz

Odvolání proti výsledku maturitní zkoušky

Školský zákon č. 561/2004 Sb. dává maturantovi možnost odvolat se proti výsledku nebo průběhu maturiní zkoušky, a to formou písemné žádosti o přezkum výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky.

Na webových stránkách MŠMT,  webových stránkách http://www.novamaturita.cz a výsledkovém portálu žáka ( https://vpz.cermat.cz) naleznete základní informace k termínům a formálním náležitostem žádostí o přezkum. Je zde i odkaz na interaktivní formulář žádosti o přezkum.


 

Maturitní modely pro jednotlivé obory

AP_2018

CR_2018

HT_2018

KS_2018

Po_2018

nepovinne_predmety

profilova_MZ_2018

Maturita 2018 témata všechny jazyky

Prihlaska_k_MZ

Požadavky na vypracování maturitní práce.pdf

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ – jaro 2018

JZS_jaro-2018_Sdeleni-MSMT-1

JZS_jaro-2018_prilohy_1-8

JZS_jaro-2018_podrobne schema_(priloha 9)-1

CZVV_Kriteria_hodnoceni_2018

Termíny MZ_jaro 2018

termíny MZ – tabulka

 

 

Rozpisy ústních MZ – termín jaro 2018

4.A_HT

4.A_KS

4.B_AP

4.B_CR

N2_A

 

 

 

 

Rozpisy ústních MZ – termín podzim 2018

 

 

 


 

Profilová část maturtní zkoušky pro jednotlivé obory

 

 

Termíny jednotlivých částí maturitní zkoušky -jaro 2017

 

 

Maturitní zpravodaje

Maturitni_zpravodaj_43_17

Maturitni_zpravodaj_44_18

Maturitni_zpravodaj_45_18

Maturitni_zpravodaj_46_18

MZ2018_Pruvodce-pro-zaky_jaro_2018

 

 


 

Maturita z ČJ 2019

Skolni seznam literarnich del 2018-2019

 

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.