MATURITY

Maturitní zkoušky 2021

Maturitní zkouška 2021 zaznamenala na základě novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky výrazných změn. 

Právní předpisy


Školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění účinném od 1. 10. 2020  
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění účinném od 15. 10. 2020  

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

  • společné
  • profilové

(viz modely maturitních zkoušek pro jednotlivé obory).

Pro získání maturitního vysvědčení musí žák úspěšně vykonat všechny povinné zkoušky v obou částech. Žák má na složení zkoušky celkem 3 pokusy během 5 let.

Zkoušky se konají ve dvou zkušebních obdobích – jarním a podzimním.


Přihlašování k maturitní zkoušce – jaro 2021:

Prostřednictvím přihlášky ve kmenové škole. Žák odevzdá přihlášku řediteli školy nejpozději do 1.12.2020.

Přihláška k MZ

Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat i platný posudek školského poradenského zařízení.

Další informace naleznete na http://maturita.cermat.cz


Jarní zkušební období:

Písemná práce z Českého jazyka: 6. – 9. 4. 2021

Písemná práce z Cizího jazyka: 6. – 9. 4. 2021

Didaktické testy: 3. – 7. 5. 2021

Časový harmonogram praktické maturitní zkoušky: bude zveřejněn v únoru 2021

Vzor pro praktickou maturitní práci oboru Hotelnictví a Cestovní ruch

Pokyny k úpravě písemného podkladu pro praktickou maturitní zkoušku

Rozpisy ústních MZ – termín jaro 2021:

Bude upřesněno

Maturitní modely a profilové části maturitní zkoušky pro jednotlivé obory:

AP 2021

AP 2021 profilová část

CR 2021

CR 2021 profilová část

HT 2021

HT 2021 profilová část

POD 2021

POD 2021 profilová část

MZ 2021 školní seznam literárních děl ČJ

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky z ČJ a LV 2021

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky z Cizího jazyka 2021

MZ 2021  konverzační témata AJ

MZ 2021 konverzační témata ŠJ


Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ jaro 2021

Jednotné zkušební schéma MZ jaro 2021 přílohy 

Jednotné zkušební schéma MZ podzim 2021 Sdělení MŠMT


Odvolání proti výsledku maturitní zkoušky

Školský zákon č. 561/2004 Sb. dává maturantovi možnost odvolat se proti výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky, a to formou písemné žádosti o přezkum výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky.

Na webových stránkách MŠMT,  webových stránkách http://maturita.cermat.cz a výsledkovém portálu žáka (https://vpz.cermat.cz) naleznete základní informace k termínům a formálním náležitostem žádostí o přezkum. Je zde i odkaz na interaktivní formulář žádosti o přezkum.

Maturitní zpravodaje

Maturitní_zpravodaj číslo 52, rok 2019

Sledujte nás na Instagramu