MATURITY

Maturitní zkoušky 2024

Právní předpisy

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

  • společné
  • profilové

(viz modely maturitních zkoušek pro jednotlivé obory).

Pro získání maturitního vysvědčení musí žák úspěšně vykonat všechny povinné zkoušky v obou částech. Žák má na složení zkoušky celkem 3 pokusy během 5 let.

Zkoušky se konají ve dvou zkušebních obdobích – jarním a podzimním.


Přihlašování k maturitní zkoušce jaro 2024:

Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na tiskopisu stanoveném maturitní vyhláškou. Pro jarní zkušební období je nutné odevzdat přihlášku nejpozději do 1. 12. 2023.

Přihláška k MZ

V přihlášce je nutné uvést všechny povinné údaje o žákovi, škole a zvolených zkušebních předmětech. Žáci, kteří žádají o přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky na základě doporučení školského poradenského zařízení, a žáci, kteří žádají o úpravu podmínek konání zkoušek z českého jazyka a literatury a matematiky v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona, vyznačují svou žádost na druhé straně přihlášky.

Zkoušky společné části (didaktické testy) se budou konat od 2. do 5. května 2024. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. ledna 2024. Výsledky didaktických testů budou předány ředitelům škol do 15. května 2024 formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka. Nejpozději následující pracovní den ředitelé škol předají výsledky žákům.

Další informace naleznete na http://maturita.cermat.cz


Zkušební komise pro maturitní zkoušky jaro 2024

Společná část maturitní zkoušky jaro 2024:

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2024 budou konat 2.–7. května 2024

Didaktický test Matematika: 2.5.2024 od 8:00 hodin

Didaktický test Anglický jazyk: 2.5.2024 od 13:30 hodin

Didaktický test Český jazyk a literatura: 3.5.2024 od 8:00 hodin

Sdělení MŠMT o určení časového rozvrhu didaktických testů

Jednotné zkušební schéma didaktických testů společné části MZ jaro 2024

Podrobné jednotné zkušební schéma MZ jaro 2024

Profilová část maturitní zkoušky jaro 2024:

Písemná maturitní zkouška jaro 2024:

Český jazyk a literatura: 2. 4. 2024

Rozpis na písemné práce z českého jazyka a literatury

Anglický jazyk: 3. 4. 2024

Rozpis na písemné práce z anglického jazyka

Praktická maturitní zkouška jaro 2024:

4.B/ Analýza potravin: 15. 4. 2024

4.A/Nutriční asistent: 16. – 17. 4. 2024

4.A/Hotelnictví: 18. – 19. 4. 2024

N2.A/Podnikání: 22. 4. 2024

Termíny ústních MZ jaro 2024:

N2.A/Podnikání: 23. 5. 2024

4.A/Nutriční asistent: 27. 5. 2024

4.B/Analýza potravin: 27. 5 .2024

4.A/Hotelnictví: 28. 5. 2024

4.B/Cestovní ruch: 28. – 29. 5. 2024

Rozpis ústní maturitní zkoušky studijní obor Podnikání

Rozpis ústní maturitní zkoušky studijní obor Analýza potravin a Nutriční asistent

Rozpis ústní maturitní zkoušky studijní obor Hotelnictví a Cestovní ruch

Maturitní modely a profilové části maturitní zkoušky pro jednotlivé obory:

4.B AP 2024

4.B AP 2024 profilová část

4.B CR 2024

4.B CR 2024 profilová část

4.A HT 2024

4.A HT 2024 profilová část

4.A NA 2024

4.A NA 2024 profilová část

N2.A POD 2024

N2.A POD 2024 profilová část

MZ 2024 školní seznam literárních děl ČJ

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky z ČJ a LV 2024

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky z Anglického jazyka 2024

Manuál pro tvorbu závěrečné a maturitní práce

Odvolání proti výsledku maturitní zkoušky

Školský zákon č. 561/2004 Sb. dává maturantovi možnost odvolat se proti výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky, a to formou písemné žádosti o přezkum výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky.

Na webových stránkách MŠMT,  webových stránkách http://maturita.cermat.cz a výsledkovém portálu žáka (https://vpz.cermat.cz) naleznete základní informace k termínům a formálním náležitostem žádostí o přezkum. Je zde i odkaz na interaktivní formulář žádosti o přezkum.

Maturitní zpravodaje

Maturitní zpravodaj číslo 63, rok 2023

Sledujte nás na Instagramu