Probíhající projekty

Odborné učebny ve SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s.r.o.

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti středoškolského vzdělávání a zvýšení její dostupnosti.

Cíle projektu:
Hlavní cíl projektu: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti středoškolského vzdělávání a zvýšení její dostupnosti

Nákup vybavení pro 3 odborné učebny ve vazbě na polytechnické vzdělávání, práci s digitálními technologiemi. Do učeben bude pořízen – nábytek, vybavení, elektronika, HW a SW vybavení. – Projektem budou modernizovány: polytechnická učebna pro obor kadeřník odborná učebna gastronomie a  odborná učebna výpočetní technikyVýsledky projektu: Výstupem projektu bude kvalitní výukové zázemí s modernizovanými a nově vybavenými prostory pro výuku, čímž dojde také ke zvýšení zájmu žáků o tyto obory. V prostorách školy bude také zajištěna kvalitní vnitřní konektivita. Moderní učebny budou využívat žáci školy i pedagogičtí pracovníci. Bude zde probíhat výuka odborných předmětů a realizace části maturitní zkoušky, soutěže, projektové a prezentační dny žáků.

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie, z Integrovaného regionálního operačního programu.

Odborné učebny ve SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s.r.o.Zobrazit více informací

Šablony SŠ Šilheřovice III

Projektové období 1.9.2022-31.8.2024. V rámci projektu jsou realizovány 2 aktivity: Osobnostní a sociální rozvoj žáků SŠ a jejich podpora s využitím inovativních metod výuky. Aktivita cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve SŠMy button tagline...

Sledujte nás na Instagramu