Probíhající projekty

Šablony pro střední školy II

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Šablony pro střední školy IIK 1.9.2019 začíná realizace projektu Šablony II, reg. . č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0012513. Mezi hlavní aktivity patří: podpora dalšího vzdělávání pedagogů, podpora vzdělávání žáků formou doučování, zapojení oborníků z praxe do výuky a zřízení čtenářských a zábavně, vzdělávacích klubů ve škole i na domově mládeže. Nedílnou součástí projektu je i kariérové poradenství.

Škola otevřená spolupráci s místní komunitou, spolky a firmami

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Škola otevřená spolupráci s místní komunitou, spolky a firmamiOd 1.9.2019 se škola zapojila do realizace aktivity projektu MAP II. Cílem aktivity je rozšířit povědomí veřejnosti o možných způsobech zdravého stravování, cílovou skupinou jsou děti MŠ a jejich rodiče obcí Hlučínska. Projekt bude realizován formou praktických ukázek na téma Zdravý životní styl s ochutnávkou a přípravou zdravých pochutin ze strany dětí.

Centrum NATURA

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Centrum NATURAProjekt Centrum natura je zaměřen na vzájemné učení škol a pedagogů v rámci krajů ČR formou podpory škol jako center kolegiálního učení v tématu přírodovědné gramotnosti a badatelsky orientovaného vzdělávání žáků.

Inkluzivní/společné vzdělávání

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

INKLUZIVNÍ/SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍPodpora profesního rozvoje pedagogů, podpora kvalitnějšího vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce a aktivity zajišťující technickou podporu ICT

 

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.