Probíhající projekty

Chemická laboratoř ve SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s.r.o.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Chemická laboratoř ve SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s.r.o.CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0017045 s názvem Chemická laboratoř ve SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s.r.o. V rámci předkládaného projektu bude vybavena chemická laboratoř a přípravna nábytkem, ICT technikou a výukovými pomůckami. Předkládaný projekt je v souladu s Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje.

Projekt OKAP II

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, OKAP, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613.V rámci účasti na projektu MSK OKAP II se škola ve školním roce 2021/2022 a 2022/2023 účastní: Výuky odborné angličtiny pro obory Hotelnictví a Cestovní ruch; Konverzační kurz anglického jazyka; Kurz odborné angličtiny pro žáky obor Cestovní ruch a Hotelnictví; Vzájemné návštěvy škola sdílení zkušeností; Rozvoje podnikavosti v oblasti polytechnického vzdělávání; Vedení fiktivní firmy a účast na závěrečném veletrhu příležitostí;

Projekt Doučování žáků škol
Realizace investice 3.2.2 národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.My button tagline...

Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
projekt Usmívej se! Jsi za zkušenostmi ve Španělsku:-)

Škola obdržel grant v rámci mobility odborného vzdělávání a přípravy v rámci programu Erasmus+. Projekt bude realizován formou 4 týdenní odborné zahraniční stáže ve Španělsku na přelomu měsíce září-říjen 2022, projektu se bude účastnit 8 účastníků – žáků školy a 1 doprovodná osoba, učitelka JŠ.My button tagline...

Sledujte nás na Instagramu