Probíhající projekty

Šablony pro střední školy II

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Šablony pro střední školy IIK 1.9.2019 začíná realizace projektu Šablony II, reg. . č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0012513. Mezi hlavní aktivity patří: podpora dalšího vzdělávání pedagogů, podpora vzdělávání žáků formou doučování, zapojení oborníků z praxe do výuky a zřízení čtenářských a zábavně, vzdělávacích klubů ve škole i na domově mládeže. Nedílnou součástí projektu je i kariérové poradenství.

Škola otevřená spolupráci s místní komunitou, spolky a firmami

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Škola otevřená spolupráci s místní komunitou, spolky a firmamiOd 1.9.2019 se škola zapojila do realizace aktivity projektu MAP II. Cílem aktivity je rozšířit povědomí veřejnosti o možných způsobech zdravého stravování, cílovou skupinou jsou děti MŠ a jejich rodiče obcí Hlučínska. Projekt bude realizován formou praktických ukázek na téma Zdravý životní styl s ochutnávkou a přípravou zdravých pochutin ze strany dětí.

Projekt OKAP II

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, OKAP, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613.V rámci účasti na projektu MSK OKAP II se škola ve školním roce 2021/2022 a 2022/2023 účastní: Výuky odborné angličtiny pro obory Hotelnictví a Cestovní ruch; Konverzační kurz anglického jazyka; Kurz odborné angličtiny pro žáky obor Cestovní ruch a Hotelnictví; Vzájemné návštěvy škola sdílení zkušeností; Rozvoje podnikavosti v oblasti polytechnického vzdělávání; Vedení fiktivní firmy a účast na závěrečném veletrhu příležitostí;

Sledujte nás na Instagramu