Probíhající projekty

Chemická laboratoř ve SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s.r.o.

Škola v rámci čerpání  dotací z fondů EU realizuje projekt „Chemická laboratoř ve Střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb Šilheřovice s.r.o“

číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0017045

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je modernizace učebny chemické laboratoře.

Hlavní podporovanou aktivitou projektu je pořízení vybavení budov a učeben. V  rámci této aktivity bude vybavena chemická laboratoř včetně přípravny novým nábytkem a výukovými pomůckami, ICT technikou v návaznosti na klíčové kompetence přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi.

Cíle projektu: Hlavní cíl projektu: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro výuku žáků v klíčových kompetencích na střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb.
Dílčí cíl, které povede k dosažení hlavního cíle: Modernizace odborné učebny Chemická labaratoř.
Výsledky projektu: Výstupem projektu bude kvalitní výukové zázemí s modernizovanými a nově vybavenými prostory pro výuku, čímž dojde také ke zvýšení zájmu žáků o tyto obory. V prostorách školy bude také zajištěna kvalitní vnitřní konektivita. Moderní učebny budou využívat žáci školy i pedagogičtí pracovníci. Bude zde probíhat výuka odborných předmětů a realizace části maturitní zkoušky, soutěže, projektové a prezentační dny žáků.

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie, z Integrovaného regionálního operačního programu.

Chemická laboratoř ve SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s.r.o.Zobrazit více informací

Projekt OKAP II

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, OKAP, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613.V rámci účasti na projektu MSK OKAP II se škola ve školním roce 2021/2022 a 2022/2023 účastní: Výuky odborné angličtiny pro obory Hotelnictví a Cestovní ruch; Konverzační kurz anglického jazyka; Kurz odborné angličtiny pro žáky obor Cestovní ruch a Hotelnictví; Vzájemné návštěvy škola sdílení zkušeností; Rozvoje podnikavosti v oblasti polytechnického vzdělávání; Vedení fiktivní firmy a účast na závěrečném veletrhu příležitostí;

Projekt Doučování žáků škol
Realizace investice 3.2.2 národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.My button tagline...

Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
projekt Usmívej se! Jsi za zkušenostmi ve Španělsku:-)

Škola obdržel grant v rámci mobility odborného vzdělávání a přípravy v rámci programu Erasmus+. Projekt bude realizován formou 4 týdenní odborné zahraniční stáže ve Španělsku na přelomu měsíce září-říjen 2022, projektu se bude účastnit 8 účastníků – žáků školy a 1 doprovodná osoba, učitelka JŠ.My button tagline...

Šablony SŠ Šilheřovice III

Projektové období 1.9.2022-31.8.2024. V rámci projektu jsou realizovány 2 aktivity: Osobnostní a sociální rozvoj žáků SŠ a jejich podpora s využitím inovativních metod výuky. Aktivita cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve SŠMy button tagline...

Sledujte nás na Instagramu