Studijní obory

Hotelnictví

HT

Studijní obor Hotelnictví nabízí vzdělání v oboru, který je zaměřen zejména na provoz hotelů a restauračních zařízení v kombinaci s cestovním ruchem. Z tohoto hlediska je velký důraz kladen na výuku světových jazyků, managementu a marketingu, moderní informační technologie a samozřejmě na vysokou kvalitu výuky odborných předmětů.

(detail oboru zde)

Cestovní ruch

CR

Obor je zaměřen na oblast cestovního ruchu, zejména na organizaci a rozvoj volnočasových a relaxačních aktivit. Specializací oboru je zaměření na služby spojené s golfem. Absolventi tohoto oboru mohou působit v oblasti cestovního ruchu na pozici delegátů, animátorů a pracovníků cestovních kanceláří. Další uplatnění se nabízí na pozicích pracovníků sportovně rekreačních areálů, golfových resortů a wellness rezortů.

(detail oboru zde)

Analýza potravin

AP

Absolventi tohoto oboru naleznou uplatnění ve všech oborech potravinářského průmyslu, především v laboratořích a obchodních potravinářských řetězcích. Absolvent bude disponovat znalostmi jednotlivých potravinářských technologií, kompetencemi v oblasti hygieny provozu, HACCP a v oblasti potravinářské legislativy. Absolventi také získají praktické dovednosti v oblasti potravinářské mikrobiologie a chemie potravin.Uplatnění tedy budou mít ve firemních, akreditovaných i státních laboratořích.

(detail oboru zde)

Nutriční asistent

AP

Absolventi oboru jsou zaměstnáváni ve stravovacích provozech nemocničních a sociálních zařízení, laicky řečeno všude tam, kde je poskytována léčebná výživa. Tímto ale jejich možnosti dalšího vzdělávání nekončí a mohou se ucházet o studium na vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi jiných středních škol nebo si zvýšit kvalifikaci studiem oboru diplomovaný nutriční terapeut.

(detail oboru zde)

 

Sledujte nás na Instagramu