Studijní obory

Hotelový management

HT

Studijní obor Hotelnictví nabízí vzdělání v oboru, který je zaměřen zejména na provoz hotelů a restauračních zařízení v kombinaci s cestovním ruchem. Z tohoto hlediska je velký důraz kladen na výuku světových jazyků, managementu a marketingu, moderní informační technologie a samozřejmě na vysokou kvalitu výuky odborných předmětů.

(detail oboru zde)

Cestovní ruch

CR

Obor je zaměřen na oblast cestovního ruchu, zejména na organizaci a rozvoj volnočasových a relaxačních aktivit. Specializací oboru je zaměření na služby spojené s golfem. Absolventi tohoto oboru mohou působit v oblasti cestovního ruchu na pozici delegátů, animátorů a pracovníků cestovních kanceláří. Další uplatnění se nabízí na pozicích pracovníků sportovně rekreačních areálů, golfových resortů a wellness rezortů.

(detail oboru zde)

Přírodovědné lyceum

Obor připravuje žáky se zájmem o přírodovědně zaměřené technologie, chemii, biologii a ekologii především ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách. Vzdělávací program zahrnuje výuku dvou cizích jazyků, rozšířenou výuku přírodovědných předmětů, matematiky a výpočetní techniky. Součástí vzdělávacího obsahu jsou i dvě obecně odborné disciplíny – technologické procesy a člověk a prostředí, které umožňují žákům orientovat se v různých aspektech vztahu udržitelného rozvoje a technologií v některých odvětvích.

(detail oboru zde)

Nutriční asistent

Absolventi oboru jsou zaměstnáváni ve stravovacích provozech nemocničních a sociálních zařízení, laicky řečeno všude tam, kde je poskytována léčebná výživa. Tímto ale jejich možnosti dalšího vzdělávání nekončí a mohou se ucházet o studium na vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi jiných středních škol nebo si zvýšit kvalifikaci studiem oboru diplomovaný nutriční terapeut.

(detail oboru zde)

Sledujte nás na Instagramu