Zahraniční praxe

Kritérie výběrového řízení:

Při posouzení žádosti jsou brány v úvahu především kritéria práce žáka v teoretické výuce a na odborném výcviku, popřípadě učební praxe. Podstatnou váhu při výběrovém řízení je i vyjádření třídního učitele a učitele odborného výcviku.

Součástí žádosti je i písemný souhlas rodičů s absolvováním praxe svého syna/dcery.

Sledujte nás na Instagramu