Vychovatelé DM

Vedoucí vychovatel

Barbora Svěntková, sventkov@hssilherovice.cz

Vychovatelé

Jarmila Kuchařová, kucharoj@hssilherovice.cz
Jana Doubková, doubkova@hssilherovice.cz

telefonní kontakt DM: 595054122, 595054106 kl. 128

Sledujte nás na Instagramu