Odborný výcvik a praxe

Realizace odborného výcviku a učební praxe ve školním roce 2020/2021

V souladu s učebními plány jednotlivých oborů vzdělání podle školních vzdělávacích programů je odborná a učební praxe žáků organizována těmito formami:

 • učební praxe u studijního oboru Hotelnictví a nástavbového studia Gastronomie
 • souvislá odborná praxe u studijních oborů Cestovní ruch a Analýza potravin
 • odborný výcvik v pravidelných týdenních intervalech u učebních oborů Kuchař-Číšník, Cukrář a Kadeřník
 • zahraniční praxe v délce trvání 2 měsíce – pouze pro gastronomické obory
 • cvičení,
 • exkurze do vybraných podniků, firem a organizací,
 • přednášky,
 • projektová výuka,
 • semináře,
 • besedy s odborníky z praxe,
 • účast na výstavách a soutěžích,
 • individuální a skupinová účast žáků na realizaci zadaných úkolů.

Studijní obory

Obor Hotelnictví

Učební praxe oboru Hotelnictví je vykonávána v 1.ročníku souvisle v bloku, ve vyšších ročnících ve stanovený den v týdnu.

V květnu pak žáci vykonávají blokovou odbornou praxi v rozsahu 10-15 pracovních dnů.

Praxe je vykonávána ve školní restauraci a na externích pracovištích sociálních partnerů školy:

 • Zámek Zábřeh
 • CPI Hotels a.s.
  • Imperial Hotel Ostrava
  • Quality Hotel Ostrava City
 • Hotel Mercure Ostrava
 • Hogo fogo bistro Ostrava.

Obor Cestovní ruch

Učební praxe oboru Cestovní ruch je realizována v průběhu května v souvislém bloku 10-15 pracovních dnů.

Po ukončení 1. ročníku žáci praktikují ve střediscích volného času Infocentrum Hlučín, Bospor Bohumín, rekreační středisko Skalka a Ridera sport.

Po ukončení 2. ročníku se pak žáci seznamují s provozem v golfových klubech.

Partnery školy jsou Golf klub Ostrava, golfový klub Lipiny a Kravaře.

Mezi 3. a 4. ročníkem si žáci individuálně zajišťují praxi v cestovních kancelářích a agenturách.

Obor Analýza potravin

Učební praxe oboru Analýza potravin  je realizována v průběhu května v souvislém bloku 10-15 pracovních dnů.

Po ukončení 1. ročníku žáci praktikují ve výrobních střediscích Medoo Chlebiš, Pekárna MaK Šilheřovice.

Po ukončení 2. ročníku se pak žáci seznamují s provozem laboratořích  Mlékarna Kunín, SMVAK, Povodí Odry a KHS Ostrava.

Mezi 3. a 4. ročníkem si žáci zajišťují praxi individuálně.

Učební obory

Obor Kuchař-Číšník

Praktický výcvik oboru Kuchař-Číšník je realizován v týdenních blocích, v 1.ročníku na školní restauraci, ve vyšších ročnících na externích pracovištích sociálních partnerů školy:

 • Restaurace Buly Arena Kravaře
 • Imperial Hotel Ostrava
 • Hotel Mercure Ostrava
 • Hotel Pod Zeleným dubem Bohumín.

Obor Kadeřník

Praktický výcvik oboru Kadeřník je realizován v týdenních blocích, ve školním salonu v Šilheřovicích a ve školním salonu Junior Ostrava – Přívoz.

Obor Cukrář

Praktický výcvik oboru Cukrář je realizován v týdenních blocích, v 1.ročníku na školní výrobně, ve vyšších ročnících na externích pracovištích sociálních partnerů školy např.:

Cukrárna Jařabová Kravaře, Madel Dolní Benešov, Bastien Cafe Bohumín  a Verona Hlučín.

Nástavbové studium

Žáci všech oborů nástavbového studia realizují praxi v rozmezí 2 týdnů za školní rok dle rozpisu na pracovištích školy nebo individuálně v souvislém bloku na zvoleném externím pracovišti.

Sledujte nás na Instagramu