Odborný výcvik a praxe

Realizace odborného výcviku a učební praxe ve školním roce 2022/2023

V souladu s učebními plány jednotlivých oborů vzdělání podle školních vzdělávacích programů je odborná a učební praxe žáků organizována těmito formami:

 • učební praxe u studijního oboru Hotelnictví a nástavbového studia Gastronomie
 • souvislá odborná praxe u studijních oborů Cestovní ruch a Analýza potravin, Nutriční asistent
 • odborný výcvik v pravidelných týdenních intervalech u učebních oborů Kuchař-Číšník, Cukrář a Kadeřník
 • zahraniční praxe v délce trvání 2 měsíce – pouze pro gastronomické obory
 • cvičení,
 • exkurze do vybraných podniků, firem a organizací,
 • přednášky,
 • projektová výuka,
 • semináře,
 • besedy s odborníky z praxe,
 • účast na výstavách a soutěžích,
 • individuální a skupinová účast žáků na realizaci zadaných úkolů.

Studijní obory

Obor Hotelnictví

Učební praxe oboru Hotelnictví je vykonávána v 1.ročníku souvisle v bloku, ve vyšších ročnících ve stanovený den v týdnu.

V květnu pak žáci vykonávají blokovou odbornou praxi v rozsahu 10 pracovních dnů.

Praxe je vykonávána ve školní restauraci a na externích pracovištích sociálních partnerů školy:

 • Imperial Hotel Ostrava
 • Hotel Mercure Ostrava
 • Pod Zeleným dubem
 • Golis Gastro s.r.o.
 • Penzion Velký mlýn

Obor Cestovní ruch

Učební praxe oboru Cestovní ruch je realizována v průběhu května v souvislém bloku 10 pracovních dnů.

Po ukončení 1. ročníku žáci praktikují ve střediscích volného času Infocentrum Hlučín, Bospor Bohumín, rekreační středisko Skalka a Ridera sport.

Po ukončení 2. ročníku se pak žáci seznamují s provozem v golfových klubech.

Partnery školy jsou Perk Golf klub Ostrava, Golf Resort Lipiny a Golf park Lhotka.

Mezi 3. a 4. ročníkem si žáci individuálně zajišťují praxi v cestovních kancelářích a agenturách.

Obor Analýza potravin

Učební praxe oboru Analýza potravin  je realizována v průběhu května v souvislém bloku 10 pracovních dnů.

Po ukončení 1. ročníku žáci praktikují ve výrobních střediscích Medoo Chlebiš, Pekárna MaK Šilheřovice.

Po ukončení 2. ročníku se pak žáci seznamují s provozem v laboratořích  Mlékarna Kunín, SMVAK, Povodí Odry.

Mezi 3. a 4. ročníkem si žáci zajišťují praxi individuálně.

Obor Nutriční asistent

Učební praxe oboru Nutriční asistent je realizována ve 3. ročníku a to tak, že žáci nejprve realizují týdenní praxi na pracovišti naší školy a to ve skladu a školní jídelně a poté je praxe realizována v průběhu května v souvislém bloku 15 pracovních dnů. Žáci jsou umísťování do nemocnic, rehabilitačních center, domovů důchodců apod.

Učební obory

Obor Kuchař-Číšník

Praktický výcvik oboru Kuchař-Číšník je realizován v týdenních blocích, v 1.ročníku na školní restauraci, ve vyšších ročnících na externích pracovištích sociálních partnerů školy:

 • Imperial Hotel Ostrava
 • Hotel Mercure Ostrava
 • Hotel Pod Zeleným dubem
 • Penzion Velký mlýn
 • Golis Gastro s.r.o.

Obor Kadeřník

Praktický výcvik oboru Kadeřník je realizován v týdenních blocích, ve školním salonu v Šilheřovicích a ve školním salonu Junior Ostrava – Přívoz.

Žáci 2. a 3. ročníků se účastní praxe na externích pracovištích u našich sociálních partnerů a to Klier, ByTheWay a Butterfly hair design.

Obor Cukrář

Praktický výcvik oboru Cukrář je realizován v týdenních blocích, v 1.ročníku na školní výrobně, ve vyšších ročnících na externích pracovištích sociálních partnerů školy např.:

Cukrárna Jařabová Kravaře, Fratelli.

Nástavbové studium

Žáci všech oborů nástavbového studia realizují praxi v rozmezí 2 týdnů za školní rok dle rozpisu na pracovištích školy nebo individuálně v souvislém bloku na zvoleném externím pracovišti.

Sledujte nás na Instagramu