Odborná praxe

V období konání maturitních zkoušek 2022/2023 se žáci 1. – 3. ročníků studijních oborů Analýza potravin, Cestovní ruch a Hotelnictví povinně účastní 14 denních odborných praxí na smluvně domluvených pracovištích. Studijní obor Nutriční asistent vykonává ve 3. ročníku souvislou 3. týdenní praxi na smluvně domluvených  pracovištích. 

Odborná praxe je součástí školního vzdělávacího programu a není pracovně-právním vztahem.

Na činnost žáků se při konání praxe vztahují některá ustanovení zákoníku práce (pracovní doba, doba odpočinku, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní podmínky žen a mladistvých a náhrady škod).

Důležité informace vyplývají z §391 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce.

Po dobu odborné praxe platí pro žáky Školní řád. 

Po realizaci odborné praxe a doložení závěrečného hodnocení žáka na praxi – hodnotící list zde, obdrží ročníkové vysvědčení.

Odevzdání hodnotícího listu je následující pracovní den po posledním dni vykonané odborné praxe.

Odborná praxe Erasmus+ – Španělsko 2022

Na přelomu září a října loňského roku se osmičlenná skupinka žáků Střední školy Šilheřovice spolu s pedagogickým doprovodem zúčastnila měsíční stáže v rámci projektu Erasmus + ve španělské Seville.

Projekt nesl název „Usmívej se! Jsi za zkušenostmi ve Španělsku“.

Účastníky stáže byli žáci oborů Kuchař – číšník, Cukrář a Cestovní ruch.

V rámci uvedeného projektu se žáci účastní zahraničních stáží ve školách s obdobným zaměřením nebo na pracovištích zaměstnavatelů daného oboru studia. Nejinak tomu bylo i v našem případě.

Účastníci stáže byli rozděleni na jednotlivá pracoviště, kterými byly cukrárna La Vegana, restaurace Betis 7 Triana Experience a 4*hotel Fontecruz Sevilla Seises.

Pod dohledem zkušených mentorů žáci postupně nahlédli nejen pod pokličku španělské gastronomie, ale také se naučili péct veganské dorty, poznali způsob práce pokojských ve 4* hotelu a měli možnost obsluhovat hosty v luxusní restauraci.

Ve volném čase byl pro žáky v rámci projektu Erasmus + připraven bohatý program.

Žáci navštívili historickou čtvrť Triana, která je kolébkou zpěváků a tanečníků flamenca a také se zde konají slavná velikonoční procesí.

Další aktivitou byl výlet do Cádizu, který je nejstarším přístavním městem v jihozápadní Evropě.

Zde měli žáci možnost navštívit pozůstatky římského divadla a při procházce městem obdivovat úzké uličky s nádhernými paláci. Zmíněný výlet byl korunován návštěvou pláže La Caleta a koupáním ve Středozemním moři.

Velmi silným zážitkem byla návštěva býčí arény Plaza de Toros, zde si účastníci stáže prohlédli samotnou arénu, královské lóže a místo pro prezidenta koridy. Nejemotivnějším momentem bylo zhlédnutí samotné koridy a dech beroucí výkony samotných toreadorů zápasících se statnými, respekt budícími býky. Všechny diváky uchvátil výkon mladičkého toreadora, kterému bylo teprve 15 let. Za jeho obdivuhodný výkon mu jeho starší a zkušenější kolegové vzdali poctu a předali trofeje v podobě uší a ocasu z poraženého zvířete a vynesli mladého toreadora na ramenou za ohromného aplausu nadšených diváků.

Neméně výjimečným zážitkem byla návštěva rodinné firmy Basilippo, která vyrábí extra panenský olej té nejvyšší kvality. Se zásadami a pravidly uplatňovanými nejen během sklizně, ale také výroby samotného oleje seznámil přítomné účastníky majitel firmy Basilippo, pan Isaac Martin.

Kromě řady výletů, například do Cádizu, Cordóby a dalších atraktivních míst v Seville, jsme společně oslavili narozeniny jednoho z účastníků stáže Erasmus +.

Ten svůj narozeninový den oslavil návštěvou fotbalového stadionu Estadio Benito Villamarín patřící fotbalovému klubu Real Betis Balompié.

Vzhledem k blízkosti afrického pobřeží jsme s těmi účastníky, kteří měli pas a chuť vydat se na cestu za exotikou, navštívili marocké přístavní město Tánger.

Měli jsme možnost vnímat jedinečnou atmosféru této africké země.

Velice nás překvapila odlišná kultura, hygienické a životní podmínky Maročanů.

Vzhledem k bezpečnosti nás po celý den doprovázel místní průvodce Rachid. Díky němu jsme navštívili místa, kam bychom se jako běžní turisté sami nedostali.

Využili jsme možnosti svézt se na velbloudovi, pořídit si fotografii s exotickým papouškem, cvičenou opicí nebo hadem. Gastronomickým zážitkem pro nás byla návštěva místní restaurace, kde jsme ochutnali marocké menu a výborně připravený kuskus.

Společně jsme se shodli na tom, že návštěva afrického kontinentu byla nezapomenutelným zážitkem a stala se tak pomyslnou třešničkou na dortu.

Ze závěrečného hodnocení stáže a ankety mezi všemi zúčastněnými vyplynulo, že účast na stáži Erasmus + byla pro všechny účastníky přínosná. A to nejen z hlediska zdokonalení se v cizím jazyce, získání nových pracovních zkušeností ve studovaném oboru, navázání nových přátelství, poznávání kultury a mentality Španělů, ale také získání nových dovedností, které žáci uplatní i v běžném životě.

I v letošním roce má SŠ Šilheřovice podánu žádost o účast v projektu Erasmus +.

Věříme, že se to podaří a naši žáci budou moci opět vycestovat za zkušenostmi do zahraničí.

Držte nám palce.

Sledujte nás na Instagramu