Odborná praxe

V období konání maturitních zkoušek 2022/2023 se žáci 1. – 3. ročníků studijních oborů Analýza potravin, Cestovní ruch a Hotelnictví povinně účastní 14 denních odborných praxí na smluvně domluvených pracovištích. Studijní obor Nutriční asistent vykonává ve 3. ročníku souvislou měsíční praxi na smluvně domluvených  pracovištích. 

Odborná praxe je součástí školního vzdělávacího programu a není pracovně-právním vztahem.

Na činnost žáků se při konání praxe vztahují některá ustanovení zákoníku práce (pracovní doba, doba odpočinku, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní podmínky žen a mladistvých a náhrady škod).

Důležité informace vyplývají z §391 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce.

Po dobu odborné praxe platí pro žáky Školní řád a organizační pokyny MZČR platící v souvislosti s epidemií COVID-19.

Po realizaci odborné praxe a doložení závěrečného hodnocení žáka na praxi – hodnotící list zde, obdrží ročníkové vysvědčení.

Odevzdání hodnotícího listu je následující pracovní den po posledním dni vykonané odborné praxe.

Sledujte nás na Instagramu