Vedení školy

Jednatel společnosti – školy

PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc.

 

Ředitelka školy

Ing. Diana Volejníčková volejnickovahssilherovice.cz 595054106 kl. 112

 

Zástupkyně ředitelky školy pro teoretické vyučování

Mgr. Šárka Rozhonová rozhonovahssilherovice.cz 595054106 kl. 119

 

Správce rozpočtu a projektový manažer

Ing. Marcela Haladejová haladejovahssilherovice.cz 595054106 kl. 111

 

Vedoucí správy majetku a referent BOZP

Jiří Gavlíček gavlicekhssilherovice.cz 595054106 kl. 124

 

 

Vedoucí vychovatel

Barbora Svěntková sventkovhssilherovice.cz 595054106 kl. 128
595048122

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.