Vedení školy

Jednatel společnosti – školy

PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc.

 

Ředitelka školy

Ing. Diana Volejničková volejnickovahssilherovice.cz 595054106 kl. 112

 

Zástupkyně ředitelky školy pro teoretické vyučování

Mgr. Šárka Rozhonová rozhonovahssilherovice.cz 595054106 kl. 119

 

Zástupkyně ředitelky pro praktické vyučování

Bc. Jana Bojdová bojdovahssilherovice.cz 595054106 kl. 116

 

Správce rozpočtu a projektový manažer

Ing. Marcela Haladejová haladejovahssilherovice.cz 595054106 kl. 111

 

Vedoucí správy majetku a referent BOZP

Jiří Gavlíček gavlicekhssilherovice.cz 595054106 kl. 124

 

 

Vedoucí vychovatel

Jarmila Kuchařová kucharojhssilherovice.cz 595054106 kl. 128

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.