Nutriční asistent

  • Délka studia v letech: 4
  • Způsob ukončení: Maturitní zkouška
  • Měsíční školné: 500,- Kč
  • Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022: Posuzován je průměrný prospěch za
    1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy.
    Jednotné přijímací zkoušky pro tento obor se konají z jazyka českého a literatury
    a matematiky.

Studijní obor umožňuje žákům, kteří úspěšně ukončili základní školní docházku, získat středoškolské odborné i všeobecné vzdělání. V průběhu čtyřletého studia se seznamují s dietními postupy u celé řady onemocnění a jejich aplikací do léčebného procesu. Tomu předchází získání znalostí z oblasti anatomie lidského těla, složení potravin, zásad výživy pro zdravou populaci a v neposlední řadě také znalost latinské odborné terminologie.

Naučí se sestavovat a nutričně vyhodnocovat jídelní lístky pro zdravé i nemocné, prakticky připravovat a senzoricky vyhodnocovat dietní pokrmy, aplikovat finanční požadavky do léčebné výživy a celou řadu dalších dovedností, které potom mohou uplatnit v praxi v rámci získané profese nutričního asistenta. Nutriční asistenti jsou zaměstnáváni ve stravovacích provozech nemocničních a sociálních zařízení, laicky řečeno všude tam, kde je poskytována léčebná výživa.

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku (státní i profilovou část), se mohou ucházet o studium na vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi jiných středních škol nebo si zvýšit kvalifikaci studiem oboru diplomovaný nutriční terapeut.

Všichni uchazeči předloží v přihlášce ke studiu lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti na příslušný obor a k výkonu zvoleného povolání.

Pro žáky ze vzdálenějších regionů nabízíme ubytování a celodenní stravování na našem domově mládeže.

Název oboru Nutriční asistent
Kód oboru 53-41-M/02
Typ oboru Čtyřletý obor vzdělání s maturitou
Délka studia v letech 4
Způsob ukončení Maturitní zkouška
Název RVP pro obor 53-41-M/02 Nutriční asistent (č. j. 9325/2009-23.)
Měsíční školné 500,- Kč
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 Posuzován je průměrný prospěch za 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Jednotné přijímací zkoušky pro tento obor se konají z jazyka českého a literatury a matematiky.
Zdravotní způsobilost ke studiu oboru Zdravotní způsobilost je stanovena vyhláškou č. 353/2016 Sb.
a nařízením vlády č 211/2010 Sb. Dle přílohy č. 2 tohoto nařízení není obor vhodný pro uchazeče, kteří spadají do působnosti odstavce 1, 4, 7a, 9 a 26.

Sledujte nás na Instagramu