Kadeřník

  • Délka studia v letech: 3
  • Způsob ukončení: Závěrečná zkouška se získáním výučního listu v oboru
  • Měsíční školné: 400,- Kč
  • Sleva na školném: Žáci, kteří dosáhnou v příslušném pololetí celkové hodnocení „prospěl(a) s vyznamenáním“ a  mají prospěch do 1,20 včetně, mají v následujícím školním pololetí slevu na školném ve výši 100 %. Žáci, kteří dosáhnou v příslušném pololetí celkové hodnocení „prospěl(a) s vyznamenáním“ a  mají prospěch od 1,21 do 1,50 včetně, mají v následujícím školním pololetí slevu na školném ve výši 50 %.
  • Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025: Kritéria budou upřesněna do konce ledna 2024. Přijímací zkoušky pro tento obor se nekonají.

Nabízí vzdělání v tříletém učebním oboru zaměřeném na kadeřnické služby. Odborná praktická příprava je zajišťována ve dvou kadeřnických salónech. Jeden salón se nachází v budově školy, druhý je v režimu detašovaného pracoviště provozován v Ostravě pod názvem „Junior Studio“. V teoretické přípravě dbáme na rozvoj všeobecných znalostí, včetně výuky cizích jazyků.
V odborných předmětech zajišťují výuku přední odborníci regionu za podpory významných firem. Výuka je realizována v týdenních cyklech, 1 týden teoretická výuka a 1 týden odborný výcvik.

Žáci a žákyně oboru Kadeřník se mohou zapojit do soutěžního týmu školy, se kterým mohou absolvovat řadu přehlídek a soutěží. Odborný rozvoj žáku je doplněn řadou přednášek a praktických demonstrací, které jsou zajišťovány ve spolupráci s předními firmami v oboru.

Všichni uchazeči předloží v přihlášce ke studiu lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti studovat příslušný obor a následně vykonávat zvoleného povolání.

Po absolvování tříletého oboru vzdělání s výučním listem mohou žáci pokračovat v nástavbovém studiu Podnikání, který je vyučován na naší škole. Tento obor je ukončen maturitní zkouškou.

Pro žáky ze vzdálenějších regionů nabízíme ubytování a celodenní stravování na našem domově mládeže.

Název oboru Kadeřník
Kód oboru 69-51-H/01
Typ oboru Tříletý obor vzdělání s výučním listem
Délka studia v letech 3
Způsob ukončení Závěrečná zkouška se získáním výučního listu v oboru
Název RVP pro obor 69-51-H/01 Kadeřník (č. j. 12 698/2007-23)
Měsíční školné 400,- Kč
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 Kritéria přijímacího řízení budou upřesněna do konce ledna 2024. Přijímací zkoušky pro tento obor se nekonají.
Zdravotní způsobilost ke studiu oboru Zdravotní způsobilost je stanovena vyhláškou č. 353/2016 Sb.
a nařízením vlády č 211/2010 Sb. Dle přílohy č. 2 tohoto nařízení není obor vhodný pro uchazeče, kteří spadají do působnosti odstavce 2, 4, 7a, 9a, 22 a 26.

Informace k přihlašování na střední školy

 Základní informace – profesní portfolio.pdf

Sledujte nás na Instagramu