Ukončené projekty

Chemická laboratoř ve SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s.r.o.Zobrazit více informací Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, OKAP, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613.V rámci účasti na projektu MSK OKAP II se škola ve školním roce 2021/2022 a 2022/2023 účastní: Výuky odborné angličtiny pro obory Hotelnictví a Cestovní ruch; Konverzační kurz anglického jazyka; Kurz odborné angličtiny pro žáky obor Cestovní ruch a Hotelnictví; Vzájemné návštěvy škola sdílení zkušeností; Rozvoje podnikavosti v oblasti polytechnického vzdělávání; Vedení fiktivní firmy a účast na závěrečném veletrhu příležitostí; Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.My button tagline... Škola obdržel grant v rámci mobility odborného vzdělávání a přípravy v rámci programu Erasmus+. Projekt bude realizován formou 4 týdenní odborné zahraniční stáže ve Španělsku na přelomu měsíce září-říjen 2022, projektu se bude účastnit 8 účastníků – žáků školy a 1 doprovodná osoba, učitelka JŠ.My button tagline... Centrum NATURAProjekt Centrum natura je zaměřen na vzájemné učení škol a pedagogů v rámci krajů ČR formou podpory škol jako center kolegiálního učení v tématu přírodovědné gramotnosti a badatelsky orientovaného vzdělávání žáků.

Inkluzivní/společné vzdělávání

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

INKLUZIVNÍ/SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍPodpora profesního rozvoje pedagogů, podpora kvalitnějšího vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce a aktivity zajišťující technickou podporu ICT

Zvýšení kvality vzdělávání ve Střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb Šilheřovice

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Zvýšení kvality vzdělávání ve Střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb ŠilheřoviceProjekt Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Program Interreg V-A Česká republika – Polsko

01

Inovace vzdělávání v oboru Cestovní ruch na CZ-PL pohraničí s ohledem na požadavky trhu práceProgram INTERREG V-A Česká republika - Polsko - probíhající projekt

Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR

cil3

Slezské kulinární uměníOperační program přeshraniční spolupráce ČR-PR- ukončený projekt

Projekty Erasmus+

erasmus

Studium v EvropěErasmus - probíhající projekt Za zkušenostmi do BavorskaErasmus - ukončený projekt

Projekty evropské unie – OPVK – období 2007 – 2013

esf

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a RestauracíProjekty evropské unie - OPVK - období 2007 - 2013 - ukončený projekt Zdokonaluji se v cizím jazyceProjekty evropské unie - OPVK - období 2007 - 2013 - ukončený projekt Mluvíme a čteme doma i ve světěProjekty evropské unie - OPVK - období 2007 - 2013 - ukončený projekt Učitelé on-lineProjekty evropské unie - OPVK - období 2007 - 2013 - ukončený projekt Projekt PRAXISProjekty evropské unie - OPVK - období 2007 - 2013 - ukončený projekt Kvalitní střední odborné vzděláníProjekty evropské unie - OPVK - období 2007 - 2013 - ukončený projekt Svět přírody a jazyků multimediálněProjekty evropské unie - OPVK - období 2007 - 2013 - ukončený projekt Zkusme to společně znovuProjekty evropské unie - OPVK - období 2007 - 2013 - ukončený projekt Zvyšování ICT kompetencí pedagogůProjekty evropské unie - OPVK - období 2007 - 2013 - ukončený projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků ze Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.Projekty evropské unie - OPVK - období 2007 - 2013 - ukončený projekt

Projekty Leonardo da Vinci

logo_leonardo_da_vinci

Our English ExperienceProjekty Leonardo da Vinci - ukončený projekt Study visit 2013Projekty Leonardo da Vinci - ukončený projekt British opportunities - nabídka odborné stáže v rámci projektu Leonardo da VinciProjekty Leonardo da Vinci - ukončený projekt Study visitProjekty Leonardo da Vinci - ukončený projekt Praktikum - GelegenheitProjekty Leonardo da Vinci - ukončený projekt Jen praxe v ČR už nestačíProjekty Leonardo da Vinci - ukončený projekt

Šablony pro střední školy II

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz
Šablony pro střední školy IIK 1.9.2019 začíná realizace projektu Šablony II, reg. . č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0012513. Mezi hlavní aktivity patří: podpora dalšího vzdělávání pedagogů, podpora vzdělávání žáků formou doučování, zapojení oborníků z praxe do výuky a zřízení čtenářských a zábavně, vzdělávacích klubů ve škole i na domově mládeže. Nedílnou součástí projektu je i kariérové poradenství.

Škola otevřená spolupráci s místní komunitou, spolky a firmami

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz
Škola otevřená spolupráci s místní komunitou, spolky a firmamiOd 1.9.2019 se škola zapojila do realizace aktivity projektu MAP II. Cílem aktivity je rozšířit povědomí veřejnosti o možných způsobech zdravého stravování, cílovou skupinou jsou děti MŠ a jejich rodiče obcí Hlučínska. Projekt bude realizován formou praktických ukázek na téma Zdravý životní styl s ochutnávkou a přípravou zdravých pochutin ze strany dětí.

Sledujte nás na Instagramu