Jen praxe v ČR už nestačí

logo_leonardo_da_vinci

O programu Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci je v rámci programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu.

 • přispívá ke zvýšení přitažlivosti, kvality a výkonnosti systémů odborného vzdělávání a přípravy, ke zlepšování průhlednosti, informačních a poradenských systémů, k uznávání kompetencí a kvalifikací a k posilování evropského rozměru
 • ovlivňuje iniciativy na podporu dalšího vývoje, přezkoumávání a uplatňování společných evropských nástrojů pro odborné vzdělávání a přípravu:
  • vývoj a přezkoumávání evropského systému převodu kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET);
  • realizace evropského rámce kvalifikací (EQF) a navázání na závěry Rady z roku 2004 o zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy

Jaké jsou cíle programu?

Specifické cíle:

 • Podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích aktivit v získávání a používání vědomostí, dovedností a kvalifikací podporujících osobní rozvoj, konkurenceschopnost na evropském trhu práce,
 • zvýšit přitažlivost odborného vzdělávání.

Operativní cíle programu:

 • Prohloubit si své teoretické a praktické dovednosti získané ve škole a získat nové zkušenosti,
 • seznámit se s odlišnými technickými zařízeními, technologiemi i pracovními postupy, s nimiž se ve školním prostředí nemají možnost setkat
 • seznámit se se způsobem řízení zahraničních firem a marketingovým řízením,
 • seznámit se s kulturními a společenskými zvyklostmi v dané zemi,
 • posoudit svou odbornou a jazykovou úroveň na trhu práce,
 • zlepšit si své jazykové znalosti, které jsou pro všechny skupiny účastníků nezbytné pro jejich uplatnění na trhu práce.

Získané zkušenosti z odborné stáže otevírají účastníkům možnosti spolupráce s evropskými partnery i do budoucna.

Zdroj: www.naep.cz

Místo stáže:

Německo – rekreační oblast Chimsee, lázeňské město Ruhpolding a okolí

Název organizace:

Beruffachschule fur Hotel – und Tourismusmanagement www.tourismusbfs-ts.de

Délka stáže:

3 týdny

Termín stáže:

Říjen 2012

Účastníci stáže:

 • 10 žáků a 1 pedagogický doprovod
 • 2 žáci oboru zakončeným maturitní zkouškou Cestovní ruch
 • 4 žáci oboru zakončeným maturitní zkouškou Hotelnictví
 • 4 žáci oboru zakončeným učebním listem kuchař – číšník

Kritéria výběru účastníků:

 1. Řádně vyplněná přihláška a vypracovaný motivační dopis, ze kterého bude patrné, proč se žák na uvedenou stáž hlásí a co od ní očekává,
 2. bezproblémové chování a docházka do školy,
 3. zájem o zvolený obor,
 4. jazykové znalosti, odborné dovednosti a zodpovědný přístup k plnění úkolů,
 5. doporučení třídního učitele, popř. učitele odborného výcviku,
 6. souhlas zákonného zástupce.

Termín odevzdání přihlášky a motivačního dopisu je 5.června 2012.

Rozhodnutí výběrové komise bude zveřejněno do týdne od odevzdání přihlášky.

Kontaktní osoba:

Ing. Diana Volejníčková
volejnickovazavinac.gif, 146Bhssilherovice.cz

Rámcový harmonogram projektu

Květen 2012
 • Přípravná návštěva, seznámení se s vybranými pracovišti a zpracování přesného harmonogramu stáže,
 • výběr účastníků, zahájení jazykové, odborné a kulturní přípravy,
 • informační schůzka o zahraniční stáži se žáky a rodiči, informační materiály.
Červen 2012
 • Příprava smlouvy s partnerskou školou.
 • Rozeslání motivačních dopisů na jednotlivá pracoviště, zajištění ubytování a stravy.
Září 2012
 • Rezervace jízdenek (vlaková, autobusová nebo automobilová doprava),
 • podpis smlouvy s účastníky (zákonnými zástupci),
 • pojištění všech účastníků stáže,
Říjen 2012
 • Realizace stáže – doprovodnou osobou bude vyučující německého jazyka.

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.