O programu Leonardo da Vinci

logo_leonardo_da_vinci

Program Leonardo da Vinci je v rámci programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu.

 • přispívá ke zvýšení přitažlivosti, kvality a výkonnosti systémů odborného vzdělávání a přípravy, ke zlepšování průhlednosti, informačních a poradenských systémů, k uznávání kompetencí a kvalifikací a k posilování evropského rozměru
 • ovlivňuje iniciativy na podporu dalšího vývoje, přezkoumávání a uplatňování společných evropských nástrojů pro odborné vzdělávání a přípravu:
  • vývoj a přezkoumávání evropského systému převodu kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET);
  • realizace evropského rámce kvalifikací (EQF) a navázání na závěry Rady z roku 2004 o zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy

Jaké jsou cíle programu?

Specifické cíle

 • podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích aktivit v získávání a používání vědomostí, dovedností a kvalifikací podporujících osobní rozvoj, zaměstnatelnost a účast na evropském trhu práce
 • podporovat zvyšování kvality a inovace v systémech, institucích a postupech odborného vzdělávání a přípravy
 • zvýšit přitažlivost odborného vzdělávání

Operativní cíle programu

 • zlepšit kvalitu a zvýšit objem mobility osob zapojených do počátečního odborného vzdělávání a přípravy a do další odborné přípravy v rámci Evropy, aby do ukončení programu celoživotního učení došlo ke zvýšení počtu stáží v podnicích alespoň na 80 000 za rok
 • zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi institucemi nebo organizacemi poskytujícími možnosti vzdělávání, podniky, sociálními partnery a dalšími příslušnými subjekty v Evropě
 • usnadnit vývoj inovačních postupů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a jejich přenos, včetně přenosu mezi zúčastněnými zeměmi
 • zlepšit průhlednost a uznávání kvalifikací a kompetencí, včetně kvalifikací a kompetencí získaných neformálním a informálním učením
 • podporovat rozvoj jazykových dovedností
 • podporovat vývoj inovačního obsahu, služeb, pedagogik a praxe založených na informačních a komunikačních technologiích v oblasti celoživotního učení

Zdroj: www.naep.cz

Příprava

Od října 2010 až do března 2011 probíhala intenzivní příprava na výjezd formou seminářů s různým zaměřením:

informační a administrativní semináře : Mgr. Šárka Rozhonová
kulturně – historické semináře : Mgr. Petra Johnová
kulturně – zeměpisné semináře : PaedDr. Milena Dlouhá
jazykové semináře : Mgr. Šárka Rozhonová, Mgr. Marie Senková, Mgr. Marie Schreierová, Bc. Lenka Josefusová, Antony Poynter
odborné semináře : Mgr. Iveta Stachurová

Doprava

Trasa Ostrava, autobusové nádraží – Vídeň letiště a zpět autobusem Student Agency Trasa Vídeň – Londýn Heathrow a zpět letecky se společností British Airways. Všechna spojení v naprostém pořádku a bez zpoždění. Jen ten limit u zavazadel 23 kg byl při cestě zpět trochu šibeniční. Poplatek za váhu navíc se nikomu nechtěl platit.

Heathrow Letiště – ACD College, a zpět rodiny – odvoz zajistila hromadně ADS College ADC College předala žákům Travel Oyster Card pro místní dopravu. Tři týdny cestování napříč Londýnem byly občas dramatické, ale nakonec se s nástrahami komplikovaného dopravního systému vypořádali všichni.

Ubytování v rodinách

 1. Langerová Sandra, Juráková Veronika, Šulová Denisa : Host Family Surname MURPHY
 2. Tekielová Patricie, Lesníková Tereza : Host Family Surname GOMES
 3. Šlesingerová Martina, Hrdličková Andrea : Host Family Surname MYERS
 4. Pazderník Radek, Pawlica Patrik, Stuchlý Jakub: Host Family Surname CORNIBERT

Studenti byli ubytováni ve dvojicích nebo trojicích v hostitelských rodinách v londýnské části Harrow v blízkosti školy. Se všemi rodinami ADC College dlouhodobě spolupracuje.

Rodiny připravovaly studentům snídani, balenou svačinu a teplou večeři.

Vztahy byly výborné, rodiny velmi přátelské a vstřícné.

Rozdělení stážistů na pracoviště

Pracovní zařazení studentů bylo na základě oboru, který studují s ohledem na jejich preference, jazykové schopnosti a životopis. Rozmístění na pracoviště zajistila projektová manažerka ACD College Mgr. Jana Strausová.

Tekielová Patricie Premier Inn Watford (recepce – housekeeping)
Lesníková Tereza Premier Inn Watford (recepce – housekeeping)
Stuchlý Jakub Base Bistro – obsluha
Pawlica Patrik Base Bistro – obsluha
Šulová Denisa Berjays Eden Park Hotel – obsluha
Pazderník Radek Jurys Inn Watford Hotel – obsluha
Langrová Sandra The Kensington Hotel – personální oddělení, hosekeeping, obsluha
Juráková Veronika Berjays Eden Park Hotel – obsluha
Šlesingerová Martina Skyways Travel and Transport – administrativa
Hrdličková Andrea HF Holidays LTD – administrativa

Pracovní oblečení: černé lesklé boty, černé kalhoty, bílá košile/ halenka. Žádné výrazné šperky ani piercing.

Pracovní oblečení CK: barevné halenky, svetříky, kalhoty a boty (office sort). Žádné výrazné šperky ani piercing.

Program stáže

První pondělí proběhl uvítací seminář v prostorách ADC College. Projektová manažerka a koordinátorka projektu seznámila všechny s podrobnostmi jejich pracovní stáže. První cestu na pracoviště a zpět absolvovali všichni s doprovodem. Všichni dostali také podrobné cestovní plány, mapy a užitečná telefonní čísla.

Rovněž na pracovišti byli žáci řádně poučeni a proškoleni osobou odpovědnou za jejich vedení.

Všichni stážisté si po celou dobu vedli své pracovní deníky a sbírali podklady pro svou samostatnou práci.

Volné víkendy jsme trávili společně poznáváním krás a památek Londýna a Brightnu, nakupováním a relaxem v parcích.

Témata pro úkol v rámci projektu British Opportunities

obor Hotelnictví, Hotelnictví a turismus

Langerová Sandra 3.D Turismus ve Velké Británii – turisticky atraktivní destinace
Pazderník Radek 2.A Nové trendy v britské gastronomii, hlavní vlivy zahraničních kuchyní
Lesníková Tereza 3.D Turismus ve Velké Británii – Londýn a jeho památky
Juráková Veronika 3.D Transport, Tradice a zvyky ve Velké Británii, tradiční jídla
Tekielová Patricie 2.B Čaj – národní nápoj, tradice, historie

obor Cestovní ruch

Šlesingerová Martina 3.E Program jednodenního až dvoudenního zájezdu v rámci Spojeného království
Hrdličková Andrea 3.E Program jednodenního až dvoudenního zájezdu v rámci Spojeného království

obor Kuchař – číšník, Kuchař – číšník pro pohostinství

Šulová Denisa 3.A Britská kuchyně – tradiční jídla, recepty, zajímavosti
Pawlica Patrik 3.A Skotská kuchyně – tradiční jídla, recepty, zajímavosti
Stuchlý Jakub 2.E Gastronomické zvyklosti současné britské kuchyně, suroviny, hlavní vlivy

Na zkušenou do Londýna

Na přelomu března a dubna 2011 se 10 žáků Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. zúčastnilo třítýdenní pracovní stáže v Londýně v rámci projektu British opportunities programu Leonardo da Vinci Mobility.

Samotnému výjezdu žáků spolu s pedagogickým doprovodem předcházelo několik měsíců intenzivních příprav – od výběru účastníků z řad žáků druhých a třetích ročníků oborů Hotelnictví, Hotelnictví a turismus, Kuchař – číšník, Cestovní ruch, účasti na pravidelných jazykových, kulturně – historických , zeměpisných a odborných seminářích, zajištění letenek, jízdenek, ubytování, pojištění až po pravidelnou komunikaci se zahraničním partnerem, výběr a zajištění vhodných pracovišť, administrativní práce atd.

Konečně nastal den odjezdu. Sešli jsme se v neděli 13. března brzy ráno na ostravském autobusovém nádraží a vyrazili autobusem Student Agency do Vídně a dále pak letecky směr Londýn – Heathrow. Zde na nás již čekala koordinátorka naší partnerské organizace ADC College, která nás doprovodila do našich dočasných domovů v londýnské čtvrti Harrow.

Všichni jsme byli ubytováni v hostitelských rodinách, kde jsme v každodenních situacích procvičovali naše znalosti angličtiny, poznávali zvyky a životní styl hostitelských rodin a ochutnávali jídla typická pro anglickou kuchyni. Pobyt v rodinách byl pro všechny velmi příjemný, získali jsme nejen nové přátele, ale i nové zkušenosti.

Běžný pracovní den všech účastníků sestával z praxe v různých hotelových a restauračních zařízeních a v cestovních kancelářích dle studovaného oboru žáků. Kromě každodenní práce v obsluze, na recepci, housekeepingu nebo administrativě si žáci vedli pracovní deníky a shromažďovali podklady pro své samostatné práce k určenému odbornému tématu.

Tři týdny v neznámém prostředí a v blízkém kontaktu s odlišnou kulturou poskytly všem zúčastněným mnohem víc než jen zdokonalení odborných a jazykových dovedností.

„Byla to pro každého z nás velká životní zkouška toho, zda se o sebe umíme sami postarat, vyrovnat se s odlišnými pracovními zvyklostmi, ověřit si své odborné znalosti a dovednosti, vypořádat se s komplikovanou londýnskou dopravou a zejména s cizím jazykem, zkrátka uplatnit se v cizojazyčném pracovním prostředí. Každému bychom obdobnou zkušenost jednoznačně doporučili. Byla pro nás výzvou, která přerostla v obrovskou motivaci pro další studium.“ Řekla za všechny zúčastněné Sandra Langerová.

Mgr. Šárka Rozhonová a účastníci stáže

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.