Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků ze Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.

logo_col

Český název projektu Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků ze Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.
Anglický název projektu Support Professional Development of Teachers from Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/01.0041
Popis projektu Cílem projektu je podpora profesního rozvoje 48 našich pedagogických pracovníků v oblasti kurikulární reformy a v oblasti cizích jazyků. Projekt je zaměřen na tyto podporované aktivity:

  1. Podpora profesního rozvoje ped. prac. škol a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy se zaměřením na:
    • využívání moderních vyučovacích metod vedoucích k rozvoji klíč. kompetencí studentů: 3 prezenční kurzy a 1 e-learningový kurz (distanční forma vzdělávání)
    • rozvoj klíčových dovedností ped. prac. vedoucí ke změně klimatu školy (6 prezenčních kurzů)
  2. Podpora profesního rozvoje ped. prac. škol a školských zařízení v oblasti cizích jazyků (1 prezenční výjezdní kurz angličtiny).

Prezenční kurzy jsou realizovány vzdělávací společností, která má akreditaci MŠMT pro DVPP a splní podmínky výběrového řízení. Na tvorbě e-learningového kurzu se bude podílet metodik obsahu, programátor e-learningu (vzejde z VŘ) a část cílové skupiny (pilotní ověření e-kurzu). Projekt budeme realizovat 11 měs, bez účasti partnera.

Zahájení projektu 1.9.2012
Ukončení projektu 31.7.2013
Poskytovatel Moravskoslezský kraj
Rozpočet projektu 1.032.779,07

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.