Svět přírody a jazyků multimediálně

logo_col

Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
Název projektu Svět přírody a jazyků multimediálně
Registrační šíslo projektu CZ.1.07/1.2.07/02.0176
Řešitel Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.
Datum zahájení projektu 1. prosince 2009
Datum ukončení projektu 30. září 2011
Popis projektu Prostřednictvím svých aktivit si projekt klade za cíl implementaci nových vyučovacích metod, které vycházejí z již vytvořených ŠVP nebo právě tvořených ŠVP. Cílem je posílit rozvoj klíčových kompetencí a mezipředmětové přesahy, které zajistí ovlivnění velké části odborných kompetencí. Obsah projektu vychází s potřeb, které vyvolává nástup “Nové maturitní zkoušky” u oboru vzdělání s maturitou a implementace “Jednotných závěrečných zkoušek” u oboru vzdělání s výučním listem. Cílem projektu je podpořit u žáků tvořivost, samostatnost, přenos znalostí, dovedností a kompetencí mezi jednotlivými vzdělávacími oblastmi. Samotná implementace spočívá ve vytvoření multimediálních výukových materiálů, materiálů pro autodiagnostiku a diagnostiku znalosti, implementaci těchto materiálů do e-Learningového systému v modulech pokrývající přírodní vědy, environmentální výchovu a rozvoj cizích jazyků. U všech modulu je výrazná aplikace ICT techniky.
Poskytovatel Moravskoslezský kraj
Finanční dotace 1 189 094,40 Kč

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.