Zkusme to společně znovu

logo_znovu_col

Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
Název projektu Zkusme to společně znovu
Registrační šíslo projektu CZ.1.07/1.2.10/02.0028
Řešitel Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.
Partner projektu Střední škola zemědělská a lesnická, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Datum zahájení projektu 1. prosince 2009
Datum ukončení projektu 30. listopad 2011
Popis projektu Projekt je zaměřen na klienty s problémovou docházkou a přípravou do vyučování a klienty, kteří již systém primárního vzdělávání opustili a jsou nyní v registru úřadu práce. Základní vizí tohoto projektu je znovu začlenění klientů, kteří předčasně ukončili přípravu na budoucí povolání, nebo jim táto eventualita hrozí, zpět do systému středního školství. Klientům budou poskytnuty služby kariérního poradenství, diagnostika předpokladů pro budoucí profesi a zážitkově-motivační kurzy, jejichž cílem je probudit zájem o profesi a zajistit navrácení klienta k vzdělávání. Klienti se seznámí s obsahem vybraných profesí, požadavky, které tyto profese kladou na pracovníka a možnostmi dalšího růstu. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti a nezletilá mládež do 18 let, kteří předčasně opustili systém primárního vzdělávání, ale ukončili základní školu. V oblasti zachytávání a monitoringu této skupiny budeme spolupracovat hlavně s úřady práce v Ostravě, Opavě a Frýdku-Místku.
Poskytovatel Moravskoslezský kraj
Finanční dotace 1 876 514,- Kč

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.