Rozvrhy

KALENDÁŘ ROZVRHOVÝCH CYKLŮ

15.04.2019 19.04.2019 Rozvrhový týden A Rozvrh tohoto týdne
22.04.2019 26.04.2019 Rozvrhový týden B Rozvrh tohoto týdne
29.04.2019 03.05.2019 Rozvrhový týden A Rozvrh tohoto týdne
06.05.2019 10.05.2019 Rozvrhový týden B Rozvrh tohoto týdne
13.05.2019 17.05.2019 Rozvrhový týden A Rozvrh tohoto týdne
20.05.2019 24.05.2019 Rozvrhový týden B Rozvrh tohoto týdne
27.05.2019 31.05.2019 Rozvrhový týden A Rozvrh tohoto týdne
03.06.2019 08.06.2019 Rozvrhový týden B Rozvrh tohoto týdne
10.06.2019 14.06.2019 Rozvrhový týden A Rozvrh tohoto týdne
17.06.2019 21.06.2019 Rozvrhový týden B Rozvrh tohoto týdne
24.06.2019 28.06.2019 Rozvrhový týden A Rozvrh tohoto týdne

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.