Rozvrhy

KALENDÁŘ ROZVRHOVÝCH CYKLŮ

03.06.2019 08.06.2019 Rozvrhový týden B Rozvrh tohoto týdne
10.06.2019 14.06.2019 Rozvrhový týden A Rozvrh tohoto týdne
17.06.2019 21.06.2019 Rozvrhový týden B Rozvrh tohoto týdne
24.06.2019 28.06.2019 Rozvrhový týden A Rozvrh tohoto týdne

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.