Výroba restauračních moučníků (kód: 29-012-H)

Přemýšlíte o tom, že byste změnili své zaměstnání?

Co takhle cukrařina?

Zapojte se na naší škole do kurzu profesní kvalifikace Výroba restauračních moučníků a staňte se kvalifikovaným odborníkem  v přípravě restauračních moučníků. Kurz je určen široké veřejnosti, osobám vedených na Úřadech práce České republiky, zaměstnancům v gastro oborech jako rozšiřující kvalifikace, ale i ostatním zájemcům, pro které je cukrařina koníčkem či v práci.

Rozsah kurzu je 100 hodin, 80 hodin praktické a 20 hodin teoretické výuky.

Výstupem je Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností.
Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?
Příjem a uchovávání surovin a polotovarů pro výrobu restauračních moučníků
Volba technologického postupu pro přípravu restauračních moučníků
Příprava, výpočet spotřeby a úprava surovin pro přípravu restauračních moučníků
Zhotovování těst a hmot na přípravu teplých a studených restauračních moučníků
Dělení, tvarování, plnění těst a dávkování hmot
Příprava a použití základních náplní a polev
Tepelné úpravy restauračních moučníků
Dohotovování a zdobení teplých a studených restauračních moučníků
Aranžování a úprava při servírování
Posuzování jakosti cukrářských surovin, polotovarů a hotových výrobků
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v cukrářské výrobě, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin
Obsluha a seřizování strojů a zařízení při výrobě restauračních moučníků
Vedení provozní evidence při výrobě a prodeji cukrářských výrobků

ZDARMA Vás naučíme nové technologické postupy a předáme inovativní receptury!

Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou, bližší informace naleznete na odkaze:

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-27-Vyroba_restauracnich_moucniku/revize-1035/hodnotici-standard

Po celou dobu hodnocení je sledováno dodržování hygienických předpisů, předpisů bezpečnosti práce a techniky obsluhy, dodržování časového harmonogramu, estetická hlediska, profesionální chování účastníka kurzu.

Uchazeči bude zadána příprava minimálně 3 různých druhů restauračních moučníků tak, aby byla ověřena kritéria u kompetence „Tepelná úprava restauračních moučníků“. Množství (počet) výrobků od každého druhu určí zkoušející.

Při ověřování kompetencí zejména formou praktického předvedení zkoušející sleduje dodržování hygienických zásad při výrobě potravin a dodržování technologického postupu, aby byla zajištěna kvalita potravin z hlediska výživy. Dále je třeba posuzovat hospodárné využívání surovin, dodržování ekologických principů při výrobě, dodržování zásad bezpečnosti práce, časové zvládání jednotlivých operací. Zkoušející ověřuje hodnoticí kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí.

Při hodnocení hotového výrobku bude provedena kontrola hmotnosti a jakosti výrobku a bude provedeno senzorické hodnocení, při němž budou prokázány charakteristické vlastnosti typické pro daný výrobek.

Sledujte nás na Instagramu