Výroba zákusků a dortů (kód: 29-007-H)

Přemýšlíte o tom, že byste změnili své zaměstnání?

Jste samostatní, kreativní?

Zapojte se na naší škole do kurzu profesní kvalifikace Výroba zákusků a dortů a staňte se kvalifikovaným odborníkem  v přípravě zákusků a dortů. Kurz je určen široké veřejnosti, osobám vedených na Úřadech práce České republiky, zaměstnancům v gastro oborech jako rozšiřující kvalifikace, ale i ostatním zájemcům, pro které je cukrařina koníčkem či v práci.

Rozsah kurzu je 200 hodin, 170 hodin praktické a 30 hodin teoretické výuky.
Výstupem je Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností.

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?
Příjem a uchovávání surovin a polotovarů pro výrobu cukrářských výrobků
Volba technologického postupu pro výrobu zákusků a dortů
Příprava, výpočet spotřeby a úprava surovin pro přípravu cukrářských výrobků
Zhotovování cukrářských těst, hmot a polotovarů
Dělení, tvarování, plnění těst a dávkování hmot
Příprava a použití základních náplní a polev
Tepelná úprava cukrářských výrobků
Dohotovování a zdobení zákusků a dortů
Uchovávání, balení a expedice cukrářských výrobků
Posuzování jakosti cukrářských surovin, polotovarů a hotových výrobků
Prodej cukrářských výrobků
Obsluha a seřizování strojů a zařízení na výrobu cukrářských výrobků
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v cukrářské výrobě, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin
Vedení provozní evidence při výrobě a prodeji cukrářských výrobků

ZDARMA Vás naučíme nové technologické postupy a předáme inovativní receptury!

Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou, bližší informace naleznete na odkaze: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-25-Vyroba_zakusku_a_dortu/revize-1042/hodnotici-standard/cast-2

Po celou dobu hodnocení je sledováno dodržování hygienických předpisů, předpisů bezpečnosti práce a techniky obsluhy, dodržování časového harmonogramu, estetická hlediska, profesionální chování účastníka kurzu.

Při hodnocení hotového výrobku bude provedeno senzorické hodnocení, kontrola jakosti
a hmotnosti výrobku a provedena ochutnávka, při níž budou prokázány charakteristické vlastnosti typické pro daný typ výrobku (jemného pečiva). Předmětem hodnocení je i estetická stránka, kreativita a manuální zručnost uchazeče.

Sledujte nás na Instagramu