CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0017045 s názvem Chemická laboratoř ve SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s.r.o.

Škola v rámci čerpání  dotací z fondů EU realizuje projekt „Chemická laboratoř ve Střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb Šilheřovice s.r.o“

číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0017045

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je modernizace učebny chemické laboratoře.

Hlavní podporovanou aktivitou projektu je pořízení vybavení budov a učeben. V  rámci této aktivity bude vybavena chemická laboratoř včetně přípravny novým nábytkem a výukovými pomůckami, ICT technikou v návaznosti na klíčové kompetence přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi.

Cíle projektu: Hlavní cíl projektu: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro výuku žáků v klíčových kompetencích na střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb.
Dílčí cíl, které povede k dosažení hlavního cíle: Modernizace odborné učebny Chemická labaratoř.
Výsledky projektu: Výstupem projektu bude kvalitní výukové zázemí s modernizovanými a nově vybavenými prostory pro výuku, čímž dojde také ke zvýšení zájmu žáků o tyto obory. V prostorách školy bude také zajištěna kvalitní vnitřní konektivita. Moderní učebny budou využívat žáci školy i pedagogičtí pracovníci. Bude zde probíhat výuka odborných předmětů a realizace části maturitní zkoušky, soutěže, projektové a prezentační dny žáků.

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie, z Integrovaného regionálního operačního programu.

Sledujte nás na Instagramu