Stravování

Objednávka stravyJídlo si můžete objednat kliknutím na toto tlačítko

 Přihláška ke stravování

Přihláška ke školnímu stravování

 Informace ke stravování pro žáky SŠHGaS Šilheřovice, s.r.o.

Stravování – informace pro žáky SŠ

Zálohu na stravné lze také hradit bezhotovostně na účet školy vedený u Komerční banky a.s., č. účtu 66602821/0100, v.s. 99988999, s.s. = číslo strávníka (toto číslo sdělí účtárna školy na tel.č. 595054106, kl.111, 724783011).

 

Informace ke stravování pro žáky ZŠ Šilheřovice

Stravování – informace pro rodiče žáků ZŠ

 

Průvodní dopis Ministerstva zdravotnictví České republiky

Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke Spotřebnímu koši

 

Upozornění pro rodiče žáků ZŠ Šilheřovice

Obědy lze objednávat a odhlašovat do 10,00 hod předcházejícího dne, výjimkou je pondělí, kdy lze objednat a odhlásit oběd vždy v pátek do 10,00 hod.

Pokud je ve stravovacím systému vložen “čaj se sirupem”, je možno oběd již objednat, lze takto objednat stravu na celý měsíc dopředu najednou (oběd je objednán, pokud se objeví symbol příboru).

 

Informace ke stravování pro externí strávníky

Stravování – informace pro externí strávníky

Telefonický kontakt: 595054106, 724783011

Jídelní lístek

jídelní lístek 22.6.-26.6.2020

jídelní lístek pro žáky ZŠ Šilheřovice 22.6.-26.6.2020

jídelní lístek pro externí strávníky – jídla do nosičů 22.6-26.6.2020

 

 

Změna jídelníčků vyhrazena

 

Alergeny

Seznam alergenů

Číselník alergenů

 

Vnitřní řád školní jídelny

QI_75-01-22 – Řád školní jídelny

 

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.