Stravování

Objednávka stravyJídlo si můžete objednat kliknutím na toto tlačítko

 

Cena stravného od 1.8.2022

cena stravného od 1.8.2022

 

Přihláška ke stravování

Přihláška ke školnímu stravování

 

Informace ke stravování pro žáky SŠHGaS Šilheřovice, s.r.o.

informace ke stravování pro žáky SŠ

Přihlašovací údaje obdrží žáci při nástupu do školy.

Zálohu na stravné lze také hradit bezhotovostně na účet školy vedený u Komerční banky a.s., č. účtu 66602821/0100, v.s. 99988999, s.s. = číslo strávníka (toto číslo sdělí účtárna školy na tel.č. 592 750 854, 724783011).

 

Informace ke stravování pro žáky ZŠ Šilheřovice

Stravování – informace pro rodiče žáků ZŠ

Informace ke stravování pro žáky MŠ Šilheřovice

Stravování – informace pro rodiče žáků MŠ

Průvodní dopis Ministerstva zdravotnictví České republiky

Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke Spotřebnímu koši

Upozornění pro rodiče žáků MŠ a ZŠ Šilheřovice

Obědy lze objednávat a odhlašovat do 10,00 hod předcházejícího dne, výjimkou je pondělí, kdy lze objednat a odhlásit oběd vždy v pátek do 10,00 hod.

Pokud je ve stravovacím systému vložen “oběd” (resp. “celodenní strava MŠ”), je možno si stravu již objednat, takto lze objednat na celý měsíc dopředu najednou (oběd je objednán, pokud se objeví symbol příboru).

 

Informace ke stravování pro externí strávníky

Stravování – informace pro externí strávníky

 

Telefonický kontakt: 592750854, 724783011

 

Jídelní lístek od 26.9. do 30.9.2022

jídelní lístek pro žáky MŠ Šilheřovice 26.9.-30.9.2022

jídelní lístek pro žáky ZŠ Šilheřovice 26.9.-30.9.2022

jídelní lístek pro žáky SŠHGaS SČMSD Šilheřovice na DM 26.9.-30.9.2022

jídelní lístek pro žáky a zaměstnance SŠHGaS SČMSD Šilheřovice 26.9.-30.9.2022

jídelní lístek pro externí strávníky – jídla do nosičů 26.9.-30.9.2022

 

Jídelní lístek od 3.10. do 7.10.2022

jídelní lístek pro žáky MŠ Šilheřovice 3.10.-7.10.2022

jídelní lístek pro žáky ZŠ Šilheřovice 3.10.-7.10.2022

jídelní lístek pro žáky SŠHGaS SČMSD Šilheřovice na DM 3.10.-7.10.2022

jídelní lístek pro žáky a zaměstnance SŠHGaS SČMSD Šilheřovice 3.10.-7.10.2022

jídelní lístek pro externí strávníky – jídla do nosičů 3.10.-7.10.2022

Změna jídelníčků vyhrazena

 

Alergeny

Seznam alergenů

Číselník alergenů

 

 

 

Sledujte nás na Instagramu