Stravování

Objednávka stravyJídlo si můžete objednat kliknutím na toto tlačítko

 

Na základě jednání Bezpečnostní rady státu a Mimořádného opatření o uzavření škol se s účinností od 12. 3. 2020 nebude ve školní jídelně připravovat strava.

Toto nařízení platí až do odvolání.

Strávníci budou o otevření školní jídelny informováni prostřednictvím webových stránek školy . 

Informace ke stravování pro žáky SŠHGaS Šilheřovice, s.r.o.

Stravování – informace pro žáky SŠ

Zálohu na stravné lze také hradit bezhotovostně na účet školy vedený u Komerční banky a.s., č. účtu 66602821/0100, v.s. 99988999, s.s. = číslo strávníka (toto číslo sdělí účtárna školy na tel.č. 595054106, kl.111, 724783011).

 

Informace ke stravování pro žáky ZŠ Šilheřovice

Stravování – informace pro rodiče žáků ZŠ

Přihláška ke školnímu stravování ZŠ

Odhláška ze školního stravování

 

Průvodní dopis Ministerstva zdravotnictví České republiky

Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke Spotřebnímu koši

 

Upozornění pro rodiče žáků ZŠ Šilheřovice

Obědy lze objednávat a odhlašovat do 10,00 hod předcházejícího dne, výjimkou je pondělí, kdy lze objednat a odhlásit oběd vždy v pátek do 10,00 hod.

Pokud je ve stravovacím systému vložen “čaj se sirupem”, je možno oběd již objednat, lze takto objednat stravu na celý měsíc dopředu najednou (oběd je objednán, pokud se objeví symbol příboru).

 

Informace ke stravování pro externí strávníky

Stravování – informace pro externí strávníky

 

Telefonický kontakt: 595054106, 724783011

Jídelní lístek

 

 

 Změna jídelníčků vyhrazena

 

Alergeny

Seznam alergenů

Číselník alergenů

 

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny

 

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.