Stravování

Objednávka stravyJídlo si můžeze objednat kliknutím na toto tlačítko

Informace ke stravování pro žáky SŠHGaS Šilheřovice, s.r.o.

Stravování – informace pro žáky SŠ.pdf

Zálohu na stravné lze také hradit bezhotovostně na účet školy vedený u Komerční banky a.s., č. účtu 66602821/0100, v.s. 99988999, s.s. = číslo strávníka (toto číslo sdělí účtárna školy na tel.č. 595054106, kl.111, 724783011).

 

Informace ke stravování pro žáky ZŠ Šilheřovice

Stravování – informace pro rodiče žáků ZŠ.pdf

Přihláška ke školnímu stravování ZŠ.pdf

Odhláška ze školního stravování.pdf

 

Průvodní dopis Ministerstva zdravotnictví České republiky.pdf

Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke Spotřebnímu koši.pdf

 

Upozornění pro rodiče žáků ZŠ Šilheřovice

Obědy lze objednávat a odhlašovat do 10,00 hod předcházejícího dne, vyjímkou je pondělí, kdy lze objednat a odhlásit oběd vždy v pátek do 10,00 hod.

Pokud je ve stravovacím systému vložen “čaj se sirupem”, je možno oběd již objednat, lze takto objednat stravu na celý měsíc dopředu najednou (oběd je objednán, pokud se objeví symbol příboru).

 

Informace ke stravování pro externí strávníky

stravování – informace pro externí strávníky.pdf

 

Telefonický kontakt: 595054106, 724783011

Jídelní Iístek od 14.10. – 18.10.2019

jídelní lístek pro žáky a zaměstnance SŠHGaS SČMSD Šilheřovice 14.10. – 18.10.2019.pdf

jídelní lístek pro žáky ZŠ Šilheřovice 14.10. – 18.10.2019.pdf

jídelní lístek pro externí strávníky – jídla do nosičů 14.10. – 18.10.2019.pdf

 

Jídelní Iístek od 21.10. – 25.10.2019

jídelní lístek pro žáky a zaměstnance SŠHGaS SČMSD Šilheřovice 21.10. – 25.10.2019.pdf

jídelní lístek pro žáky ZŠ Šilheřovice 21.10. – 25.10.2019.pdf

jídelní lístek pro externí strávníky – jídla do nosičů 21.10. – 25.10.2019.pdf

 Změna jídelníčků vyhrazena

 

Alergeny

seznam alergenů.pdf

čísleník alegrenů.pdf

 

Vnitřní řád školní restaurace

vnitřní řád školní jídelny.pdf

 

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.