hlavicka1.JPG, 100kB
jl.gif, 3,3kB
OP VpK
erasmus
silesia
Facebook Google +

Aktuality

Organizace školního roku
Organizaci školního roku 2014/15 s podrobným rozpisem jednotlivých termínů a dal .....

Dny otevřených dveří
Dny otevřených dveří na naší škole proběhnou v termínu 19. listopadu 2014 a 14. .....

PŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE – JARO 2015
Důležitým krokem k úspěšnému složení maturitní zkoušky je správně vyplněná a vča .....

Soutěž ve znamení elegance a ženskosti
14. listopadu proběhl na SŠ v Šilheřovicích již 4. ročník školní soutěže v účeso .....

Změna rozvrhu
Vážení žáci, rodiče, dovolujeme si Vás upozornit na změny v rozvrzích, a to s pl .....

Slezské kulinární umění
Mezinárodní setkání v měsíci říjnu završilo projekt v rámci přeshraniční spolupr .....

Učeň roku 2014
Dne 1.října 2014 byl žákyni naší školy oboru Kadeřník, Anetě Cágové, udělen titu .....

Výsledková listina golfového turnaje
Výsledkovou listinu 5. ročníku golfového turnaje Střední školy hotelnictví, gast .....

Zahraniční praxe Ruhpolding, Německo

rZahraniční praxe Ruhpolding

Místo a délka trvání praxe:

Zahraniční praxe probíhá na pracovišti restaurace Wellenbad Vita Alpina, jejímž majitelem je pan Janos Erdelyi. Restaurace se nachází v lázeňském komplexu města Ruhpolding, okres Traunstein, spolková republika Bavorsko. Žáci zde pracují především na úseku kuchyně, vždy pod odborným vedením šéfkuchaře, bývalého absolventa naší školy, Jakuba Tkačíka. Praxe probíhá v průběhu celého roku, dle domluvy většinou v délce trvání 2 měsíců a je určena žákům gastronomických oborů Kuchař – Číšník, Hotelnictví a nástavbového studia oboru Gastronomie.

Kritéria výběrového řízení:

Při posuzování žádostí jsou brány v úvahu především kritéria práce žáka v teoretické výuce a na odborném výcviku, popřípadě učební praxe. Podstatnou váhu při výběrovém řízení má také vyjádření třídního učitele a učitele odborného výcviku, součástí žádosti je písemný souhlas rodičů s absolvováním praxe.

Smluvní podmínky:

Žákům je smluvně zajištěno bezplatné ubytování a strava v místě restaurace, žáci pracují 40 hodin/ ýdně a náleží jim mzda 350 euro za měsíc. Žáci se na místo praxe a zpět dopravují samostatně, na cestu je zaměstnavatelem smluvně poskytnut jednorázový příspěvek ve výši 150 euro.
www.janos-ruhpolding.de

Autor: Ing. Diana Volejníčková

 

Profesní kvalifikace

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky udělilo dne 21.7.2014 v Praze Střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD, s.r.o., sídlem Dolní 356, 74715 Šilheřovice na dobu 5 let autorizaci na tyto profesní kvalifikace:

  • 65-009-H Barman
  • 65-023-H Cukrář v restauračním provozu
  • 65-008-H Složitá obsluha hostů
  • 65-007-H Jednoduchá obsluha hostů
  • 65-002-H Příprava pokrmů studené kuchyně
  • 65-001-H Příprava teplých pokrmů.

Uvedené kurzy profesní kvalifikace jsou určeny primárně pro nezaměstnané, evidované na úřadech práce, zájemce o zaměstnání a pro ty, kteří se cítí ohroženi ztrátou zaměstnání. Uchazečům o zaměstnání nebo zájemcům o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, může úřad práce hradit cenu kurzu profesní kvalifikace za dobu, po kterou je uchazeč veden v jeho evidenci. Zájemce o profesní kvalifikaci, který není veden v evidenci úřadu práce, si náklady spojené s realizací kurzu hradí ze svých nákladů.

Obsah učebního plánu a učebních osnov je dán hodnotícími standardy uvedenými v Národní soustavě kvalifikací, minimální hodinový rozsah kurzu se odvíjí od minimálních sazeb daných Ministerstvem školství, sportu a tělovýchovy a pohybuje se dle zvoleného oboru v rozmezí 70 – 150 hodin praktické a teoretické výuky. Výuka probíhá na specializovaných pracovištích školy vždy pod dohledem autorizované osoby. Po úspěšném absolvování kurzu profesní kvalifikace formou závěrečné zkoušky obdrží uchazeč Osvědčení o získání profesní kvalifikace před autorizovanou osobou a Osvědčení o účasti na akreditovaném vzdělávacím programu. Tyto dokumenty mají neomezenou platnost na celém území České republiky.

Autor: Ing. Diana Volejníčková

 
coop.jpg, 10kB