hlavicka6.jpg, 100kB
jl.gif, 3,3kB
BK
OP VpK
erasmus
silesia
Facebook Google +

Aktuality

Organizace školního roku
Organizaci školního roku 2014/15 s podrobným rozpisem jednotlivých termínů a dal .....

Dny otevřených dveří
Dny otevřených dveří na naší škole proběhnou v termínu 19. listopadu 2014 a 14. .....

Gastronomická soutěž Gastrojunior
Ve dnech 26.-27.11.2014 se uskutečnila na Střední škole společného stravování v .....

Vánoční výstavy
Naše škola připravila pro adventní čas ukázky nových trendů vánočních tabulí. Ty .....

Barmanská soutěž
Náš barmanský kroužek se rozhodl předvést své dovednosti publiku a uspořádal dne .....

Zaslání výpisu z přihlášek k jarnímu maturitnímu období 2015
Dne 9.12. 2014 byly všem žáků, kteří se přihlásili k maturitní zkoušce jaro 201 .....

Zájezd do Krakowa
V pátek 5.12.2014 se uskutečnil zájezd do Krakowa, který organizovaly žákyně 3.B .....

PŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE – JARO 2015
Důležitým krokem k úspěšnému složení maturitní zkoušky je správně vyplněná a vča .....

Soutěž ve znamení elegance a ženskosti
14. listopadu proběhl na SŠ v Šilheřovicích již 4. ročník školní soutěže v účeso .....

Zahraniční praxe Ruhpolding, Německo

rZahraniční praxe Ruhpolding

Místo a délka trvání praxe:

Zahraniční praxe probíhá na pracovišti restaurace Wellenbad Vita Alpina, jejímž majitelem je pan Janos Erdelyi. Restaurace se nachází v lázeňském komplexu města Ruhpolding, okres Traunstein, spolková republika Bavorsko. Žáci zde pracují především na úseku kuchyně, vždy pod odborným vedením šéfkuchaře, bývalého absolventa naší školy, Jakuba Tkačíka. Praxe probíhá v průběhu celého roku, dle domluvy většinou v délce trvání 2 měsíců a je určena žákům gastronomických oborů Kuchař – Číšník, Hotelnictví a nástavbového studia oboru Gastronomie.

Kritéria výběrového řízení:

Při posuzování žádostí jsou brány v úvahu především kritéria práce žáka v teoretické výuce a na odborném výcviku, popřípadě učební praxe. Podstatnou váhu při výběrovém řízení má také vyjádření třídního učitele a učitele odborného výcviku, součástí žádosti je písemný souhlas rodičů s absolvováním praxe.

Smluvní podmínky:

Žákům je smluvně zajištěno bezplatné ubytování a strava v místě restaurace, žáci pracují 40 hodin/ ýdně a náleží jim mzda 350 euro za měsíc. Žáci se na místo praxe a zpět dopravují samostatně, na cestu je zaměstnavatelem smluvně poskytnut jednorázový příspěvek ve výši 150 euro.
www.janos-ruhpolding.de

Autor: Ing. Diana Volejníčková

 

Profesní kvalifikace

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky udělilo dne 21.7.2014 v Praze Střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD, s.r.o., sídlem Dolní 356, 74715 Šilheřovice na dobu 5 let autorizaci na tyto profesní kvalifikace:

  • 65-009-H Barman
  • 65-023-H Cukrář v restauračním provozu
  • 65-008-H Složitá obsluha hostů
  • 65-007-H Jednoduchá obsluha hostů
  • 65-002-H Příprava pokrmů studené kuchyně
  • 65-001-H Příprava teplých pokrmů.

Uvedené kurzy profesní kvalifikace jsou určeny primárně pro nezaměstnané, evidované na úřadech práce, zájemce o zaměstnání a pro ty, kteří se cítí ohroženi ztrátou zaměstnání. Uchazečům o zaměstnání nebo zájemcům o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, může úřad práce hradit cenu kurzu profesní kvalifikace za dobu, po kterou je uchazeč veden v jeho evidenci. Zájemce o profesní kvalifikaci, který není veden v evidenci úřadu práce, si náklady spojené s realizací kurzu hradí ze svých nákladů.

Obsah učebního plánu a učebních osnov je dán hodnotícími standardy uvedenými v Národní soustavě kvalifikací, minimální hodinový rozsah kurzu se odvíjí od minimálních sazeb daných Ministerstvem školství, sportu a tělovýchovy a pohybuje se dle zvoleného oboru v rozmezí 70 – 150 hodin praktické a teoretické výuky. Výuka probíhá na specializovaných pracovištích školy vždy pod dohledem autorizované osoby. Po úspěšném absolvování kurzu profesní kvalifikace formou závěrečné zkoušky obdrží uchazeč Osvědčení o získání profesní kvalifikace před autorizovanou osobou a Osvědčení o účasti na akreditovaném vzdělávacím programu. Tyto dokumenty mají neomezenou platnost na celém území České republiky.

Autor: Ing. Diana Volejníčková

 
coop.jpg, 10kB