Analýza potravin

  • Délka studia v letech: 4
  • Způsob ukončení: Maturitní zkouška
  • Mesíční školné: 500,- Kč, ve školním roce 2019/2020 žáci 1. ročníku  bez školného.
  • Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020: Posuzován je průměrný prospěch za
    2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy.
    Jednotné přijímací zkoušky pro tento obor se konají z jazyka českého a literatury
    a matematiky.

_78B4389Čtyřletý obor vzdělání s maturitou navazující na tradici potravinářských oborů v Šilheřovicích. Absolventi tohoto oboru naleznou uplatnění ve všech oborech potravinářského průmyslu, při výrobě biopotravin, ve skladovacích depech, laboratořích a obchodních potravinářských řetězcích. Absolvent bude disponovat znalostmi jednotlivých potravinářských technologií, kompetencemi
v oblasti hygieny provozu, HACCP a v oblasti potravinářské legislativy. Absolventi také získají praktické dovednosti mikrobiologické a chemické, a proto budou moci pracovat v laboratořích firemních, akreditovaných, nebo státních jako laboranti při analýze potravin. Na vzdělání dosažené v tomto oboru navazuje univerzitní vzdělání zejména na Mendelově univerzitě v Brně, Baťově univerzitě ve Zlíně a na Vysoké škole chemicko – technologické v Praze.

Praktická příprava studentů probíhá v rámci laboratorních cvičení v laboratořích školy. Je kladen důraz na komplexní pochopení problematiky výroby potravin a jejich analýzy v podobě spolupráce s gastronomickými obory na naší škole. Laboratorní cvičení jsou doplněny odbornými workshopy, exkurzemi a odbornými praxemi.

Po dobu studia mají studenti možnost rozšiřovat svůj obzor v rámci spolupráce na národních projektech pro oblast potravinářství a svoji účastní na přednáškách, které jsou zaštítěny špičkovými odborníky z řad různých výrobních a kontrolních institucí.

Název oboru Analýza potravin
Kód oboru 29-42-M/01
Typ oboru Čtyřletý obor vzdělání s maturitou
Délka studia v letech 4
Způsob ukončení Maturitní zkouška
Název RVP pro oboru 29-42-M/01 Analýza potravin (č. j. 12 698/2007-23)
Měsíční školné 500,- Kc, ve školním roce 2019/2020 žáci 1. ročníku  bez školného
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 Posuzován je průměrný prospěch za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Jednotné přijímací zkoušky pro tento obor se konají z jazyka českého a literatury a matematiky.
Zdravotní způsobilost ke studiu oboru Zdravotní způsobilost je stanovena vyhláškou č. 671/2004 Sb.
a nařízením vlády č 211/2010 Sb. Dle přílohy č. 2 tohoto nařízení není obor vhodný pro uchazeče, kteří spadají do působnosti odstavce 3, 9a, 22 a 26.

 

© 2015 Polar televize Ostrava and Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.